2017-01-25 03:35


O familie produce o tonă de gunoi pe an. Ce ştiu românii despre reciclare

 |  19:38
O familie produce o tonă de gunoi pe an. Ce ştiu românii despre reciclare
O familie de treipersoane din România generează, în medie pe an, peste o tonă degunoi. Puţini ştiu, însă, cât de important este modul în care se aruncă gunoiulpentru protecţia mediului. Şi asta întrucât sticla are nevoie de un milion de ani pentru a sedescompune în mici bucăţele. Totodată, descompunerea naturală a plasticului înmediul înconjurător necesită peste 500 de ani. Este nevoie de un copac de 15ani pentru a produce 700 de pungi de hârtie.

În România, colectarea deşeurilor este, din nefericire,prea puţin luată în seamă. Nu toţi românii sunt conştienţi de importanţacolectării selective a gunoaielor. Puţine persoane acordă atenţie naturii ambalajelor(plastic, hârtie, sticlă) înainte de a le arunca la coşul de gunoi.

Nu ne putem imagina societatea de astăzi fără ambalaje,pentru că fără acestea nu am mai putea cumpăra şi consuma cea mai mare parte aalimentelor de zi cu zi. Ambalajeleau devenit indispensabile consumului - ele sunt “o parte din viaţa noastră”,oferind, în primul rând, siguranţa alimentelor. Prea puţine persoaneconştientizează însă că ambalajele sunt un foarte mare generator de poluare.Consumăm şi, deci, generăm ambalaje pe care mulţi dintre noi le aruncăm.Astfel, gropile de gunoi devin din ce în ce mai mari şi neîncăpătoare,contaminând solul şi poluând aerul pe care tot noi îl respirăm.

ÎnRomânia, o familie de trei persoane generează, în medie pe an, peste o tonă degunoi, dintre care, peste 150 de kg sunt numai deşeuri de ambalaj.

Majoritateasunt reciclabile: cutiile de medicamente, cutia deiaurt, de suc, PET-urile, cutia de şerveţele sau conservele, etc. Fie pot fitransformate într-un alt produs (de la tricouri, laspiţe de bicicletă sau hârtie de ziar), fie pot fi incinerate, cu recuperare deenergie electrică. Este important ca ambalajele să nu fie transformate în gunoişi să ajungă în groapă.

De cereciclăm sticla?

Cioburilede sticlă constituie un material de înlocuire a materiilor prime. Cele produsede fabricile de sticlă se folosesc integral în industria sticlăriei. Sticla arenevoie de 1.000.000 de ani pentru a se descompune în bucăţele mici. Prinreciclarea unei tone de sticlă se economisesc 1,2 tone de materii prime (sodă,nisip, feldspat). Sticla poate fi reciclată la nesfârşit, fără să îşi piardădin calităţi.

De ce reciclăm plasticul şihârtia?

Descompunereanaturală a plasticului în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani, dincauza materialelor care îl alcătuiesc.Cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 şi 800 kgde petrol brut. Fiecare tonă de hârtie reciclată poatesalva 17 copaci. Hârtia şi cartonul pot fi reciclate doar de 10 ori. Aluminiul este 100%reciclabil. O tonă de oţel reciclat înseamnă o tonă de minereu de fiereconomisit. Înfiecare secundă se reciclează 630 de cutii de oţel. Un televizor poatefuncţiona trei ore continuu cu energia economisită prin reciclarea unei cutiide aluminiu. Pentrufabricarea unei tone de aluminiu sunt necesare 4 tone de minereu de bauxită.

Cum putem fi consumatoriresponsabili?

Ambalajelenu trebuie considerate “gunoi”.Trebuie să le separăm de gunoiul menajer încă de la generare (deci de acasă),colectându-le în recipiente separate şi să le depunem selectiv, în containerelecolorate. Toate ambalajele, devenite “deşeuri de ambalaje” după folosireaconţinutului, trebuie strânse separat de gunoiul menajer. Nu amestecaţiambalajele (deşeu uscat) cu gunoiul menajer (umed). Ele nu vor mai putea fireciclate, fiind deja contaminate. Recicipientele murdare trebuie clătiteînainte de a le colecta selectiv. Depuneţi ambalajele în containerele colorate(verde pentru sticlă; albastru pentru hârtie şi carton, respectiv galben pentruplastic şi metal).

ÎnRomânia, majoritatea ambalajelor sunt generate de fiecare dintre noi. Un aspectimportant îl reprezintă faptul că numai 40% din deşeurile de ambalaje se găsescîn circuitul industrial-comercial, 60% fiind generate de populaţie. De aceea,este important ca populaţia să conştientizeze necesitatea reciclării şi,implicit, a colectării selective. Aceştia sunt primii paşi într-un comportamentresponsabil cu privire la consumul de ambalaje.

Conform Uniunii Europene, în afară de reciclare (posibilă princolectare selectivă), există mai mulţi paşi în ierarhia deşeurilor – înţeleasăca măsuri luate pentru minimizarea impactului deşeurilor de ambalaje asupramediului. Astfel, ar trebui să achiziţionăm produsecare nu sunt supraambalate sau să alegem produsele în funcţie de preocupareacompaniei de minimizare a impactului ambalajelor asupra mediului. Urmeazăceilalţi paşi: minimizăm; reutilizăm; reciclăm; incinerăm. Depozitarea pegroapă este ultima variantă, atunci când tipul ambalajului nu permite cavreunul dintre paşii de mai sus să fie folosit.

Ce tipuri de ambalajecolectăm selectiv

Plastic:

Sepot colecta selectiv recipiente din plastic pentru băuturi (PET-uri) şi celeale produselor lactate; recipientele produselor cosmetice şi a detergenţilor; caseroledin plastic şi polistiren; pungi din plastic. Nu se colectează selectiv:capacele recipientelor care nu sunt din plastic, ghivece din plastic, produsemixte (combinaţii plastic şi metal).

Reciclareaplasticului are numeroase beneficii. Astfel, se reduce consumul de apă, dar şi generareade CO2 de 2,5 ori. Cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700şi 800 litri de petrol brut.

Hârtie:

Se pot recicla ambalajele din hârtie şi carton;cutii din carton pentru băuturi. Nu se colectează selectiv hârtia cerată şiprodusele mixte (combinaţii hârtie cu metal).

Reciclareaambalajelor din hârtie protejează natura. O tonă de deşeuri din hârtie salvează5 arbori cu o vechime de 80-100 de ani, sau aproximativ 5 mc de masă lemnoasănecesară fabricării unei cantităţi echivalentă de celuloză. Un alt beneficiuadus de reciclarea hârtiei este economia de energie. Prelucrarea se realizeazăcu consumuri energetice de 2-3 ori mai reduse decât în cazul folosirii fibrelorcelulozice.

Sticlă:

Se colecteazăselectiv recipiente din sticlă provenite de la băuturi şi produse alimentare.Nu se colectează selectiv: geamuri, oglinzi, ghivece, becuri, pahare, acesteanefiind considerate ambalaje. Reciclarea unei tone de ambalaj din sticlăpermite economisirea a 660 kg de nisip, consumul de energie al unui locuitortimp de o lună, consumul menajer de apă al unui locuitor pe o perioadă de 4zile.

Metal:

Pot fi reciclaterecipiente pentru băuturi (de la băuturi alcoolice şi răcoritoare) şirecipientele pentru conserve.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-05-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image