2017-01-17 11:35

SPECIAL


Stephen Hawking: Nu există rai. Este doar o poveste inventată de oamenii care se tem de moarte

 |  16:52
Stephen Hawking: Nu există rai. Este doar o poveste inventată de oamenii care se tem de moarte

Renumitulfizician englez Stephen Hawking, unul dintre cei mai mari cosmologicontemporani, susţine într-un interviu că existenţa raiului este doar o povesteinventată de oamenii care se tem de moarte.

Într-un ,eminentul om de ştiinţă, cunoscut pentru faptul că respinge ferm oriceimplicaţie a religiei în existenţa Universului, a declarat că nu este nimicdincolo de momentul în care viaţa omului ajunge la final.

StephenHawking, în vârstă de 68 de ani, renumit pe plan mondial pentru lucrările saledespre Univers şi gravitaţie, a fost diagnosticat cu o maladie paralizantă pecând avea 22 de ani. Profesorul se deplasează într-un scaun cu rotile şicomunică prin intermediul unui computer şi al unui sintetizator vocal.

"Amtrăit cu perspectiva morţii iminente în ultimii 49 de ani. Nu îmi este frică demoarte, dar nu mă grăbesc să mor. Am atâtea lucruri de făcut înainte", adeclarat Hawking.

Profesorulcompară creierul uman cu un computer care se va opri când componentele sale vorceda. "Nu există rai sau viaţă de apoi pentru computerele stricate. Estedoar o poveste a oamenilor care se tem de întuneric", susţine StephenHawking.

Acestenoi comentarii merg chiar mai departe de ceea ce susţine profesorul în carteapublicată în 2010, The Grand Design, în care afirmă că nu este nevoie de unCreator pentru a explica existenţa Universului. "Creaţia spontană estemotivul pentru care există ceva mai degrabă decât nimic, motivul pentru careUniversul există, motivul pentru care noi existăm", spune astrofizicianulîn cartea sa.

Observaţiilefizicianului trag o linie clară între utilizarea lui Dumnezeu ca metaforă şicredinţa într-un Creator ale cărui mâini au ghidat lucrările Universului.

Îninterviu, Hawking respinge noţiunea de viaţă de dincolo de moarte şisubliniează necesitatea de a duce la îndeplinire rolul omenirii pe Pământ prinbuna utilizare a vieţii noastre. Întrebat despre cum ar trebui să ne trăimviaţa, fizicianul a răspuns că "ar trebui să se caute cea mai mare valoarea acţiunilor noastre".

Cuajutorul instrumentelor din spaţiu, moderne, cum ar fi misiunea European SpaceAgency's Planck, Stephen Hawking sugerează că ar fi posibilă localizareaamprentelor primelor momente ale Universului şi modul în care spaţiul nostruşi-a început existenţa.

Înbest-seller-ul The Grand Design, faimosul om de ştiinţă Stephen Hawking susţinecă şi că doar ştiinţa ar putea explica originile Universului.Profesorul ajunge la concluzia că datorită existenţei unei legi precum este ceaa gravitaţiei, Universul poate şi se va crea întotdeauna din nimic.

Cartea,scrisă împreună cu fizicianul Leonard Mlodinow, contestă credinţa lui Sir IsaacNewton că Universul trebuie să fi fost creat de Dumnezeu pentru că altfel nus-ar fi putut naşte din haos.

ProfesorulStephen Hawking argumentează în cartea sa prin faptul că existenţa atâtorsisteme planetare, similare cu al nostru, nu ar putea fi în concordanţă cuideea că sistemul Solar (cu un singur astru, cu distanţa ideală dintre Pământşi Soare etc.) a fost creat special pentru a susţine existenţa fiinţelor umane.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-11-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

ALTVASILE
18 Mai 2011

"Privesc creierul drept u n computer care va inceta sa mai lucreze cand comp onentele sale se epuizeaz a. Nu exista niciun rai s au viata de apoi pentru c alculatoarele stricate; a sta este o poveste pentru oamenii care se tem de i ntuneric", crede teoretic ianul.” Hawking asea m?n? creierul uman cu un computer, ceea ce mie, ca programator, mi se pare în regul?, cel pu?in pâ n? la un anumit punct. Î ns? ra?ionamentul pe care Hawking îl aduce este n u, pur ?i simplu, G?UNOS, ci FOARTE G?UNOS, atât din punct
ALTVASILE
18 Mai 2011

de vedere logic, cât ?i din punct de vedere pract ic. Lui Hawking îi scap? (inten?ionat cumva?!) o serie de lucruri foarte i mportante. Hai s? vedem c um stau lucrurile... Un computer are dou? mari gr upe de componente: compon entele hard ?i componente le soft. Componentele har d se uzeaz? într-adev?r în timp. Componentele so ft îns?, PRIN NATURA LOR , nu se supun uzurii - da tele ?i software-ul, f?r? de care computerul nu ma i este computer, nu se su pun legilor uzurii; compo nentele soft, atâta timp cât nu
ALTVASILE
18 Mai 2011

nu se intervine asupra lo r, R?MÂN LA FEL. Desigur , îmi ve?i spune c? date le pot fi pierdute la un moment dat (se arde hardd isk-ul, de exemplu). ?i v ? spun c? ave?i dreptate, lucruri de aceastea se m ai întâmpl? (o spun din experien??!). Dar, exist ? un dar... orice program ator p??it ?tie s? se pre g?teasc? pentru un asemen ea caz nefericit. Cum? Si mplu: prin implementarea unei solu?ii cu ajutorul c?reia se efectueaz? copi i de rezerv? a datelor (b ackup-uri), care fiind sa lvate pe unit??i de stoca re
ALTVASILE
18 Mai 2011

EXTERNE, asigur? recupera rea, F?R? PIERDERE, a dat elor în caz de dezastru. ?i mai este înc? un luc ru de subliniat: într-un computer lucrurile cele mai importante nu sunt co mponentele hard (procesor , memorii, harddisk etc), ci componentele soft (pr ogramele informatice ?i d atele). Se arde procesoru l? Asa e! Te cost? un ban , dar te po?i duce oricâ nd s? î?i cumperi un alt procesor. Ceea ce vreau s? spun este acest lucru: ATÂTA TIMP CÂT AM ASIG URAT BACKUP-ul COMPENENTE LOR SOFT, EU POT ORICÂND S?-MI
ALTVASILE
18 Mai 2011

RESTABILESC COMPUTERUL LA STAREA INI?IAL? (iar dac ? între timp pot s? m? a leg ?i cu un procesor mai puternic nu m? dereanjea z? deloc, doar m? bucur?! !!). La fel stau lucrur ile ?i cu ”computerul uman. Vine dezastrul, a ceasta este scos din ”p riz?”, iar rezultatul e ste MOARTEA omului. Lutul se întoarce în p?mânt de unde a fost luat. În s? nu este nicio pagub?!! ! ?i sti?i de ce? Pentru c? Dumnezeu p?streaz?, se cund? de secund?, o copie de rezerv? a ”datelor din ”computerul” n ostru. Totul – gânduri
ALTVASILE
18 Mai 2011

gândurile noastre, senti mentele ?i tr?irile noast re, tr?s?turile de caract er etc – este cunoscut lui Dumnezeu, iar partea frumoas? este c? El nu ui t? nimic nicioadat?!!! A? a c?, la momentul potrivi t, atunci când va veni p entru a învia mor?ii, El nu va avea nicio problem ? cu restaurarea ”compu terului” la starea lui ini?ial? (lut, slava Domn ului, exist? din bel?ug p e acest p?mânt – se î ndoie?te cineva de acest lucru?!), iar ”componen tele soft” ale personal it??ii noastre se afl? î n cel mai sigur
ALTVASILE
18 Mai 2011

loc din univers: în mint ea ?i inima lui Dumnezeu! !! ”Adev?rat, adev? rat, v? spun, c? cine cre de în Mine, are via?a ve ?nic?.” Ioan 6:47
ALTVASILE
18 Mai 2011

Cei de la puterea.ro nu s unt prea genero?i cu spa? iul oferit pentru comenta rii. ?i nu în?eleg de ce (spa?iul de stocare a da telor nu mai cost? chiar atât de mult). Comen tariile trebuie s? fie ci tite începând cu ultimu l de jos, mergând apoi, pas cu pas, în sus.

Adauga un comentariu

Random image