2017-01-24 09:02


Subvenție pentru plata chiriilor la apartamente

 |  21:00
Subvenție pentru plata chiriilor la apartamente

Statutul studentului, proiect de ordin al ministrului educaţiei, Daniel Funeriu, are toate şansele să fie aplicabil în noul an universitar.

Studenţii cer ministrului ca instituţia să suporte costurile şi în cazul în care tinerii preferă să locuiască cu chirie: „Studenţii au dreptul la subvenţie pentru regia de cămin, ce se va aloca individual, cu excepţia cazului în care aceştia studiazăîn localitatea de domiciliu. Aceste subvenţii vor fi acordate şi studenţilor care aleg altă formă de cazare decât căminele instituţiilor de învăţământ superior, în condiţiile legii”, se stipulează în document. În ceea ce priveşte transportul, acelaşi Statut precizează următoarele: „Transport în comun subvenţionat; tarif redus cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic; studenţii orfani de unul sau ambii părinţi sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute anterior”. Mai mult, „studenţii beneficiază de o reducere de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice”, se mai stipulează în document.

Burse şi împrumuturi de la bănci

Propunerile din actul normativ privind bursele şi sursele de finanţare sunt tranşante. „Studenţii au dreptul să obţină împrumuturi pentru cheltuieli din timpul efectuării studiilor universitare; studenţii pot beneficia de burse pe bază de contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice sau fizice; studenţii au dreptul de a beneficia de burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi alte tipuri de burse speciale; suma bugetară trebuie să acopere un minimum de masă şi cazare; burse pentru stimularea excelenţei şi burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. În cazul burselor sociale, alocaţia bugetară trebuie să acopere un minim de masă şi cazare, iar acestea pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse. Cuantumul minim al burselor sociale va fi propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. În cazul burselor pentru stimularea performanţei, acestea se distribuie conform regulamentelor interne ale universităţilor şi pot fi împărţite în burse de merit, de studiu, de excelenţă; asistenţă medicală gratuită”.

Servicii gratuite de consiliere

Pentru tinerii proveniţi din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social, absolvenţi ai liceelor din mediu rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, universităţile vor asigura servicii gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi profesională, oferă servicii de tutoriat, urmăresc traseele lor educaţionale şi se asigură ca aceştia să se integreze în mediul academic.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639259-04-23Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image