2017-01-20 15:52

SPECIAL


Universitatea din Bucureşti va deschide două programe de licenţă pentru absolvenţii de liceu sighişoreni

 |  18:52
Elevii bănăţeni care termină liceul pot face studii deGeografie şi Istorie la Universitatea din Bucureşti chiar în Sighişoara.Începând din anul universitar 2011-2012, Universitatea din Bucureşti vaşcolariza în cadrul a două programe de licenţă – Geografia Turismului şiIstorie. Admiterea la cele două specializări va avea loc în luna iulie, între 8şi 26 iulie. Pentru mai multe detalii privind Admiterea la Universitatea dinBucureşti, se poate accesa platforma .

„Cu cât aspiraţiile sunt mai înalte şi implicarea înactivităţi intra şi extrauniversitare mai mare, cu atât viitorul conturat estemai promiţător”, Ana-Maria Taloş, absolvent Geografia Turismului

Programul de licenţă Geografia Turismului este coordonatde Departamentul de Geografie Umană a Facultăţii de Geografie. Acest programare o cifră de şcolarizare de 30 de locuri la buget. Disciplinele care sestudiază sunt în strânsă legătură cu piaţa muncii. Astfel, studenţii geografiurmează cursuri de geografia turismului, geografie rurală şi turism rural,potenţial turistic, organizarea şi conducerea afacerilor în turism, ecoturism,management şi marketing turistic şi amenajări turistice. În urma studiilor delicenţă, studenţii devin specialişti în gestionarea diverselor segmente aleindustriei turistice. Specializarea lor este de analist în turism şi manager înturism, putând, după terminarea facultăţii, să se angajeze ca analişti la firmede turism, funcţionari specialişti în turism în agenţii de dezvoltare,organizatori activităţi turistice, personal specializat în activităţile deamenajare turistică în mediul urban, în staţiuni balenoturistice, din firmeleprivate de profil turistic, precum şi la diferite autorităţi ale statului şi,nu în ultimul rând, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi decercetare şi instituţii de învăţământ. Abilităţile profesionale şi de cercetarele obţin în facultate prin cursurile, lucrările practice şi seminariile cucadre didactice de un înalt profesionalism din cadrul Facultăţii de Geografiedin Bucureşti, prin aplicaţii itinerante în ţară, practică de specialitate înprimii doi ani de studenţie în agenţii de turism, din România şi străinătate,în cadrul unor societăţi de profil european.

Studenţii care urmează specializarea Geografia Turismuluidesfăşoară stagii de practică în staţiunile de cercetare ale Universităţii dinBucureşti: Drobeta-Turnu Severin, Măcin, Brăila (fondată în 1956), Sinaia(fondată în 1922), Orşova (fondată în 1964), Pătârlagele (fondată în 1968),Pantelimon (fondată în 1956), Ieşelniţa, Sfântu Gheorghe etc.

Merită menţionat faptul că la Facultatea de Geografie s-adezvoltat specializarea managementul turismului. Astfel, potenţialul de care sebucură municipiul Sighişoara poate fi explorat şi dezvoltat la nivel local prinachiziţionarea de cunoştinţe şi know-how în acest domeniu.

„În timpul ciclului de licență, am reuşit să îmiconstruiesc o bază teoretică solidă în domeniul ales, Geografia Turismului, daram avut parte şi de practici interesante alături de profesorii noştri (în zonaDrobeta, tur al ţării, circuit în Dobrogea, ghidaj în Bucureşti etc.) şi deposibilitatea de a participa la simpozioane naţionale (Simpozionul Naţional alStudenţilor Geografi, Simpozionul Naţional Studenţesc de Geografie Umană şiTurism). Materiile studiate au fost dintre cele mai diverse: geografie umană,meteorologie, geografie fizică, Europa, marketing, management, potenţialturistic al României, turism urban şi rural, ecoturism, indicatori turistici,amenajări turistice etc. Examenele au fost sub formă de colocvii, lucrăriscrise, proiecte, iar profesorii au reuşit de fiecare dată să ne trezeascăinteresul prin cursuri interactive.” (Ana-Maria Taloş, master Gestiuneaspaţiului turistic şi servicii de ospitalitate, anul I).

„Istoria este prezentul fiecăruia dintre noi,trăit frumos, din perspectiva rădăcinilor noastre”, Ioana Secu, anul II,specializarea Istorie

Programul de licenţă în Istorie este coordonat deFacultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Acest program are o cifrăde şcolarizare de 30 de locuri la buget şi îşi propune să formeze specialiştiîn ştiinţele istorice, cu o cultură generală şi capacităţi profesionale care săle deschidă posibilitatea continuării studiilor în variate domenii alestudiilor umaniste şi/sau într-o carieră subsumată profilului istoric sau îndomenii conexe. Disciplinele predate la acest program de studiu oferă o paletălargă de specializări pe piaţa muncii pentru studenţii de la Istorie:arheologie generală, arheologie industrială, arhitectura românească şiinfluenţele ei externe, heraldică şi genealogie în epoca modernă, modernizareaBucureştilor în secolele XIX-XX, introducere în istoria antică universală,istoria României, istoria politică, istoria imaginarului, analiza mitului: mit,mitologie, gândire mitică, desen tehnic cu aplicaţii în arheologie (cursopţional), introducere în istoria urbană (curs opţional). Posibilităţile lor deangajare sunt multiple: consilieri şi experţi în politici culturale,consultanţi în domeniul patrimoniului cultural, istorici, arheologi. Studenţiicare se specializează în acest domeniu pot contribui în mod decisiv laconservarea patrimoniului cultural material şi simbolic al municipiuluiSighişoara.

„Nuştiu alţii cum sunt, dar eu, cândmăgândesc la Facultatea de Istorie, simt cum devin istorie… Treptelefacultăţii măduc cu gândul la trecut (oare câte alte personalităţi aucălcat pragul facultăţii mele?), amfiteatrele măduc cu gândul doar lasălile pline de studenţiale lui Iorga, tablourile din sălile de curs măreîntorc la Antichitate, la Roma, la Istorie Medievală Românească, la siturilearheologice şi lamonedele găsite de mine la Capidava. Doar pe un sitarheologic simţi importantă istoria; săpăturile arheologice îţi relevă cuadevărat trecutulşi satisfacţia descoperirii unui mic ciob de sticlăsaude ceramică. Este minunat!", Andreea Bădică, anul III, specializareaIstorie.

O oportunitate pentru viitor

Municipiul Sighişoara poate beneficia de resursastudenţească foarte bine pregătită, aici putându-se desfăşura stagii depractică pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, de la facultăţile şispecializările deja menţionate. De asemenea, instituţii ale patrimoniuluicultural din municipiul Sighişoara pot constitui şi deveni extensii ale centrelorde cercetare şi de formare doctorală şi postdoctorală: ele pot face obiectulcercetărilor de teren şi, de asemenea, la Sighişoara se pot desfăşura sesiuniştiinţifice internaţionale ale Universităţii din Bucureşti, care să atragăpersonalităţi de renume şi care, la rândul lor, să devină purtători de cuvântai municipiului. Astfel se poate dezvolta o nouă linie de colaborare interinstituţională,cea de promovare a municipiului Sighişoara ca obiectiv de turism academic.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-01-21Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image