2017-01-25 01:19


ANI: Avere nejustificată de 300.000 euro şi tranzacţii bancare suspecte în cazul deputatului PSD Cristian Rizea

 |  12:55
ANI: Avere nejustificată de 300.000 euro şi tranzacţii bancare suspecte în cazul deputatului PSD Cristian Rizea

AgenţiaNaţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa unei diferenţesemnificative de 1.264.024 lei (300.000 euro) între averea dobândită şiveniturile realizate de deputatul PSD Cristian Rizea, precum şi tranzacţiibancare suspecte în valoare de 3.033.765 lei (aproximativ 719.000 euro) şi199.600 euro.

Potrivitunui comunicat al ANI remis miercuri AGERPRES, inspectorii de integritate au constatatexistenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr.176/2010, în cuantum de 1.264.024 lei (aproximativ 300.250 euro), între avereadobândită şi veniturile realizate de Cristian Rizea, în perioada 19 decembrie2008 - 31 decembrie 2010. De asemenea, ANI a descoperit tranzacţii bancare suspecte în valoare de3.033.765 lei (aproximativ 719.583 euro) şi 199.600 euro, în sensulprevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălăriibanilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere afinanţării actelor de terorism. ANI a mai stabilit existenţa unor tranzacţii comerciale suspecte şi elementeprivind posibila încălcare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea 571/2003privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectorii de integritate au dispus sesizarea Comisiei de Cercetare de pelângă Curtea de Apel Constanţa în vederea începerii acţiunii de control cuprivire la averea dobândită şi veniturile realizate de deputatul PSD;constatarea stării de incompatibilitate potrivit art. 17 alin. 6 din Legea nr.176/2010; sesizarea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea SpălăriiBanilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacţiile bancaresuspecte; sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vedereaefectuării verificărilor cu privire la tranzacţiile comerciale suspecte şi aelementelor privind posibila încălcare a obligaţiilor fiscale. La primul punct, referitor la diferenţe între averea deţinută şi veniturilerealizate, ANI susţine că veniturile totale obţinute din înstrăinarea unorproprietăţi, salarii şi cedarea folosinţei bunurilor de către deputatulCristian Rizea împreună cu soţia sa, Josette Ane-Marie Rizea, în perioada 19decembrie 2008 - 31 decembrie 2010, au fost de 327.911 lei. Averea deţinută şi pentru care au fost identificate părţi de naturănejustificată de soţii Rizea, conform datelor înscrise în evidentele fiscale,este de 1.591.935 lei. În privinţa tranzacţiilor bancare suspecte, ANI arată că soţii Rizea figureazăca titulari a unui număr de 5 conturi bancare (două în lei şi trei în euro)deschise la Unicredit Ţiriac Bank. Aceste conturi au fost deschise în scopulefectuării unor transferuri bancare desfăşurate între Cristian Rizea şi SCVigogeo Invest Prahova, în valoare de 2.666.042 lei, având ca semnificaţieplăţi aconturi tranzacţii imobiliare pe de o parte, iar pe de altă parte sumade 367.723 lei şi 199.600 euro, ce reprezintă încasări prin cont provenite dela plătitor neidentificat, sume retrase de către deputat în data de 26septembrie 2008. În legătură cu tranzacţii comerciale suspecte prin persoane interpuse, ANIsusţine că, în luna martie 2006, Josette Ane-Marie Rizea a transferat dreptulde proprietate asupra a două apartamente situate în Bucureşti către JanaSterian, contra sumelor de 210.000 lei şi 186.447 euro. Soţii Rizea au obţinut în cursul anului 2008 venituri în cuantum total de15.567 lei şi au efectuat cheltuieli care depăşesc veniturile realizate, învaloare de 205.056 lei. În martie 2008, Cristian Rizea a achiziţionat în sistem leasing un Ferrari F430, cu o valoare de peste 200.000 euro, însă a renunţat în luna decembrie 2008la plata ratelor, chiar înainte de a prelua mandatul de deputat, maşina fiindpreluată de SC Euro Fashion House SRL.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-06-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image