2017-01-19 23:28

ULTIMA ORA


Băsescu: Am trimis Parlamentului proiectul de revizuire a Constituţiei

 |  13:28
Băsescu: Am trimis Parlamentului proiectul de revizuire a Constituţiei
Şeful statului a declarat, la AeroportulHenri Coandă, înainte de plecarea spre Bruxelles, unde participă la ConsiliulEuropean, că a trimis Parlamentului, în cursul dimineţii, proiectul derevizuire a Constituţiei.

Declaraţiilepreşedintelui:

· În proiectul privind aderarea la Schengen care dejaa fost distribuit sunt elemente care schimbă condiţiile de acces şi obligaţiamea este să mă asigur că noile condiţii nu se adaugă la ceea ce România trebuiesă îndeplinească pentru acces. Nu vom accepta ca noi condiţii să fie adăugatepentru aderare.

· Am trimis Parlamentului proiectul de revizuire aConstituţiei

PreşedinteleTraian Băsescu a declarat, miercuri, la RRA, că optează pentru varianta de a trimiteParlamentului proiectul de revizuire a Constituţiei în forma iniţială, lăsândLegislativului libertatea de a face reformulări în proiect.

Întrebatdacă decizia CC privind proiectul de revizuire a Constituţiei este obligatorie,preşedintele Băsescu a răspuns: "Este obligatorie, chiar dacă discutămdespre un proiect de lege, şi nu de o lege care a trecut prin Parlament. Estelegea de revizuire a Constituţiei. Proiectul este obligatoriu. Aici am douăvariante. Una ar fi ca în urma deciziei motivate a CC să revizuiesc textulproiectului şi să revin la Curtea Constituţională sau să transmit şi decizia CCşi proiectul şi avizul CL către Parlament, să-i las Parlamentului libertatea dea face revizuirea Constituţiei. Optez pentru această variantă, în care să lasParlamentului libertatea să aducă reformulări".

Motivareaavizului CC pe proiectul de revizuire a Constituţiei a fost dată publicităţiimiercuri.

Prezentămintegral textul scrisorii trimise de către preşedintele Traian Băsescupreşedintelui Senatului, Mircea Geoană, şi preşedintelui Camerei Deputaţilor,Roberta Anastase:

"StimateDomnule Preşedinte al Senatului,Stimată Doamnă Preşedintă a Camerei Deputaţilor,

Întemeiul art. 150 alin. (1) din Constituţia României, conform căruia «RevizuireaConstituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunereaGuvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor,precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot»;

Având învedere propunerea Guvernului de revizuire a Constituţiei, adoptată în şedinţaGuvernului din data de 21 aprilie 2010 şi transmisă Preşedintelui României cunr. 5/EB/38 din 21.04.2010;

Ţinândcont de avizul Consiliului Legislativ nr. 638 din 9.06.2011 referitor laproiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României;

Curespectarea art. 19-22 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şifuncţionarea Curţii Constituţionale, conform cărora:

«Art.19. - Înainte de sesizarea Parlamentului pentru iniţierea proceduriilegislative de revizuire a Constituţiei, proiectul de lege sau propunerealegislativă, însoţită de avizul Consiliului Legislativ, se depune la CurteaConstituţională, care este obligată ca, în termen de 10 zile, să se pronunţeasupra respectării dispoziţiilor constituţionale privind revizuirea.

Art. 20.- La primirea proiectului de lege sau a propunerii legislative, preşedinteleCurţii numeşte un judecător-raportor şi stabileşte termenul de judecată.

Art. 21.- (1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra proiectului de lege sau apropunerii legislative cu votul a două treimi din numărul judecătorilor.

(2)Decizia Curţii se comunică celor care au iniţiat proiectul de lege saupropunerea legislativă ori, după caz, reprezentantului acestora.

Art. 21.Proiectul de lege sau propunerea legislativă se prezintă Parlamentului numaiîmpreună cu decizia Curţii Constituţionale, comunicată potrivit art. 21 alin.(2)»

Vătransmit anexat, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privindrevizuirea Constituţiei României împreună cu expunerea de motive, AvizulConsiliului Legislativ şi cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 799 din 17iunie 2011 asupra acestui proiect.

PreşedinteleRomânieiTraian Băsescu"


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-04-11Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image

Ultimele stiri