2017-01-22 20:33


Doi generali în rezervă din MApN, deferiţi justiţiei pentru fraudarea unor concursuri

 |  14:57
Doi generali în rezervă din MApN, deferiţi justiţiei pentru fraudarea unor concursuri

Fostul adjunct al şefului Direcţiei de Management şiResurse Umane şi fostul şef al Direcţiei de Instrucţie şi Doctrine din cadrulStatului Major General din MApN au fost trimişi în judecată, alături de alte110 cadre miilitare, pentru fraudarea concursurilor pentru ocuparea posturilor.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) -Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari au dispustrimiterea în judecată a unui număr de 112 inculpaţi, din care doi generali, 24de ofiţeri, 15 subofiţeri şi maiştri militari şi 71 de caporali candidaţi laselecţii şi concursuri organizate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, înunităţilor din Breaza şi Piteşti.

În perioada 2009-2010, la Centrul Zonal de Selecţie şi OrientareBreaza au fost organizate, în mod succesiv, mai multe activităţi de selecţie aunor candidaţi pentru a deveni militari profesionişti (ofiţeri, maiştrimilitari, subofiţeri, soldat sau gradat voluntar) precum şi selecţii pentruelevi sau studenţi în vederea admiterii la o serie de instituţii de învăţământmilitar. Selecţia consta în probe eliminatorii psihologice şi de aptitudinifizice.

În anul 2010, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeria Forţelor Terestre "Basarab I" Piteşti, au avut loc, în luna august,două concursuri pentru ocuparea unor posturi de maiştri militari şi subofiţeri,constând în probe scrise la materiile limbă engleză, matematică-fizică, legislaţie,pregătire militară generală şi psihotehnică.

Folosindu-sede puterea funcţiilor şi a gradelor militare pe care le deţineau, inculpaţii cufuncţii de conducere au acţionat în aşa fel încât unii candidaţi să promovezeîn mod ilegal , după ce primiseră subiectelela unele probe scrise, în schimbul unor sume de bani. Astfel, promovareacandidaţilor dispuşi să apeleze la metode frauduloase s-a făcut în detrimentulcandidaţilor care ar fi trebuit, în mod legal, să fie declaraţi admişi laaceste concursuri şi selecţii, susţin procurorii DNA.

Încursul anilor 2009 şi 2010, inculpatul general de brigadă Ion Marian, încalitate de adjunct al şefului Direcţiei de Management şi Resurse Umane dincadrul Ministerului Apărării Naţionale, a exercitat în mod repetat presiuni şiacte de influenţare asupra inculpatului colonel Richea Constantin, comandantulCentrului Zonal Breaza (preşedinte al comisiei de selecţie), pentru a-ldetermina să favorizeze anumiţi candidaţi care susţineau probe în vedereaselecţiei la respectiva unitate.

"Modalitatea practică gândită deinculpatul Ion Marian a constat în aceea că, de fiecare data, îl trimitea pefinul său, inculpatul maistru militar Din Dragoş, cu o serie de bileţele pecare erau scrise numele candidaţilor pentru a le preda comandantului CentruluiZonal Breaza. Acest mod de relaţionare avea în vedere conspirarea activităţilorfrauduloase, în sensul evitării discuţiilor telefonice",explică DNA.

Înacest mod, în perioada 2009-2010, comandantul Centrului zonal de selecţie şiorientare Breaza a primit bileţele conţinând numele a 51 de candidaţi pe carei-a declarat admişi în mod ilegal, deoarece aceştia obţinuseră rezultate subbaremul legal.

Pentrualţi 12 candidaţi la concursul pentru ocuparea unor funcţii de subofiţeri desfăşurateîn luna august 2010, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri aForţelor Terestre "Basarab I" Piteşti, prin intermediul alteipersoane interpuse, inculpatul Ion Marian a exercitat presiuni asuprainculpatului colonel Diaconu Valerică, comandantul Şcolii Militare de MaiştriMilitari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" Piteşti,pentru ca acesta să le distribuie candidaţilor grilele de răspuns, înainteaprobelor scrise.

Cuprivire la inculpatul Ion Marian, s-a stabilit că, împreună cu inculpatulmaistru militar Din Dragoş, a participat la pretinderea sau/şi primirea, de lao parte dintre candidaţii favorizaţi de la unităţile miliare din Breaza şiPiteşti, a sumei totale de 52.100 de euro.

Înanul 2010, inculpat locotenent colonel Crăciuneanu Dan Costel, din cadrulCentrului Militar Judeţean Ilfov, a exercitat, prin intermediar, acelaşi tip deinfluenţe asupra comandantului Centrului Zonal Breaza Richea Constantin, înscopul favorizării unui număr de zece candidaţi, de la care a pretins şi primitsumele de 8.150 euro şi 6.300 lei ca preţ al traficării influenţei.

Cuprivire la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a ForţelorTerestre "Basarab I" Piteşti, s-a stabilit că în luna august 2010,s-au organizat în această unitate două concursuri pentru ocuparea unor posturide maiştri militari şi de subofiţeri.

Înaintede susţinerea primului concurs, asupra comandantului unităţii, inculpatulcolonel Diaconu Valerică, au început să exercite presiuni şi influenţe şi altecadre militare, pentru a favoriza o serie de candidaţi. Unele dintre acestecadre aveau grade şi funcţii superioare, cum ar fi inculpaţii gen maior ChiriţăMihai, şef al Direcţiei de Instrucţie şi Doctrine din cadrul Statului MajorGeneral al Ministerului Apărării Naţionale, colonel Belciug Vasile, fostcomandant al Garnizoanei Piteşti, colonel Constantin Ion, colonel BurgheleaIoan, colonel Vreme Vasile, colonel Mitu Nicolae, colonel Băleanu Mihăiţă,colonel Condruz Stan, colonel Drăgoescu Gabi Costel, locotenent colonelAnghelina Gheorghe şi alţii. Scopul final urmărit era distribuirea grilelor derăspuns înaintea susţinerii probelor scrise pentru candidaţii favorizaţi de ceiîn cauză.

Astfel,la primul concurs, comandantul unităţii militare din Piteşti Diaconu Valerică aîntocmit o listă cu 50 de candidaţi susţinuţi de diferite cadre militare,cărora urma să li se distribuie grilele de răspuns. Preşedintele comisiei s-aîmpotrivit parţial, în sensul distribuirii către candidaţi a grilei doar pentruuna din cele două probe (limba engleză). Distribuirea efectivă a grilei s-aefectuat în noaptea de dinaintea susţinerii probei, de către maior BoşutarOvidiu Georgel, din aceeaşi unitate militară, prin metoda mesajelor SMS.

Dincauza nedistribuirii grilei şi la proba a doua (matematică fizică), majoritateacandidaţilor favorizaţi au fost declaraţi respinşi, fapt ce a atras ameninţăriasupra conducerii unităţii din partea celor care interveniseră.

Inculpatulgeneral maior Chiriţă Mihai a susţinut zece candidaţi la acest prim concurs,ameninţându-l pe inculpatul Diaconu Valerică pentru nedistribuirea grilei şi laproba a doua.

Dupăcâteva zile, la aceeaşi unitate, s-a organizat al doilea concurs, unde,inculpatul Chiriţă Mihai a susţinut alţi zece candidaţi, determinându-l pecomandantul unităţii să facă demersuri pentru a asigura distribuirea grilei laambele probe. Alături de sus numitul, şi alţi ofiţeri au exercitat presiuniasupra comandantului unităţii, în sprijinul unui număr de 61 de candidaţicărora li s-au distribuit răspunsurile pentru ambele probe, prin aceeaşi metodăşi de către aceeaşi persoană. Grilele respective au fost obţinute de lapreşedintele comisiei de concurs, inculpatul colonel Zamfirache Nicolae.

Prinurmare, la unitatea militară din Piteşti, 70 de candidaţi au fost declaraţiadmişi în mod ilegal, fiind astfel înlăturaţi alţi 70 de candidaţi care ar fifost îndrituiţi la ocuparea locurilor respective. Aceştia din urmă s-auconstituit părţi civile sau vătămate în cauză pentru suma totala de 194.080 leişi 52.000 euro.

Învederea confiscării sumei care a făcut obiectul infracţiunilor de corupţie, încauză s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător pe bunurile imobile alemai multor inculpaţi.

Întotal s-a stabilit că, în această grupare infracţională, o parte din inculpaţiau pretins şi au primit de la candidaţi echivalentul a peste 82.000 euro capreţ al traficării influenţei.

Printreaceştia se află: gen. brigadă Ion Marian, colonel Belciug Vasile, lt. colonelCrăciuneanu Dan Costel, maior Onel Crinu Ionuţ şi alţii.

Lainstrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrulMinisterului Apărării Naţionale, desemnaţi în acest sens de conducereaministerului.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-11-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image