2019-01-23 17:55


Duţă: SIUI funcţionează normal, activitatea caselor de sănătate reluată

 |  15:56
Duţă: SIUI funcţionează normal, activitatea caselor de sănătate reluată

PreşedinteleCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, a anunţat,duminică, într-o conferinţă de presă, că problemele la sistemul informatic alCNAS au fost rezolvate, baza de date nu a fost afectată, iar remediereaproblemelor nu a presupus costuri suplimentare.

"În15 ianuarie, SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat-n.r.) a fost repus înfuncţiune devansând termenul anunţat iniţial, respectiv luni. Remedierea problemelora fost făcută fără costuri suplimentare din 15 ianuarie, sistemul funcţionândla parametri normali", a precizat Duţă.

Ela spus că însă că acest tip de defecţiuni ar mai putea apărea la un sistem atâtde complex.

"Suntprobleme greu de anticipat la un sistem atât de complex, aproape printre celemai mari din Europa", a precizat Duţă.

Înaintede pornirea sistemului au fost peste 9.000 de testări. El a ţinut să precizezecă o defecţiune la sistemul informatic de la Aeroportul Heathrow din Londra(unul dintre cele mai mari din Europa-n.r.) a durat trei zile.

Duţăa afirmat că, în prezent, sunt 25.000 de furnizori de servicii care intră însistem cu casele de asigurări de sănătate, iar capacitatea sistemului este de75.000 de furnizori.

Miercuri,12 ianuarie 2011, a fost suspendată activitatea informatizată a Sistemului UnicIntegrat din cauza "unui comportament necunoscut al sistemelor demanagement al bazelor de date".

"Astfelde situaţii, deşi inconfortabile, sunt de multe ori inerente perioadelor incipientede folosire a unui sistem informatic extrem de complex. Anterior lansării sale,versiunea centralizată a SIUI a fost verificată prin toate testele care pot fiaplicate unei structuri de complexitatea sa, fiind efectuate peste 9.000 detestări funcţionale care au vizat hardware, software şi baze de date. Cu toateacestea, astfel de sisteme trec printr-o perioadă de maturizare, în cadrulcăreia se pot confrunta cu o serie de probleme care, nefiind cunoscute, nu auputut fi cuprinse în seria de teste prin care acestea au fost verificate",a declarat Duţă.

Potrivitşefului CNAS, din cauza incidenţei ridicate a factorilor favorizanţi care potdetermina în orice moment comportamente imprevizibile, soluţiile folosite înîntreaga lume pentru managementul bazelor de date nu oferă garanţii absolute înexploatare. De aceea, elemente imprevizibile în funcţionarea sistemuluiinformatic pot apărea şi pe viitor.

"Situaţiaexistentă consolidează oportunitatea de a dispune de un sistem informaticperformant, capabil să monitorizeze şi să supervizeze decontarea corectă aserviciilor medicale", a adăugat Lucian Duţă.

Ela subliniat faptul că "CNAS îşi menţine convingerea că scopul pentru carea fost creat sistemul - acela de a obţine monitorizarea şi eliminarea totală apierderilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate - este unica soluţiede luare a unor decizii corecte, într-un mod dinamic şi în timp real, înfolosul exclusiv al asiguratului".

"Reafirmămfaptul că numai în acest fel vom putea introduce proiectele acestui an pentrucompletarea sferei de instrumente informatice destinate managementuluiasigurărilor sociale de sănătate: Cardul Naţional al Asigurărilor de Sănătate(CEAS), Prescripţia Electronică şi Fişa Electronică a Pacientului”", aprecizat şeful instituţiei.

Incidentuldin această săptămână, manifestat prin erori la nivelul sistemului de gestiunea bazelor de date, care a condus la blocarea funcţionării sistemului SIUI, afost tratat în regim de urgenţă maximă de către Hewlett-Packard şi partenerulsău, SIVECO România, precum şi de centrul de suport şi dezvoltare din SUA alfurnizorului sistemului de gestiune a bazelor de date', a susţinut, la rândulsău, Radu Enache, director general Hewlett-Packard România.

Ela precizat că firma Hewlett-Packard, în calitate de integrator şi contractorprincipal al sistemului informatic unic integrat al asigurărilor de sănătatedin România, "îşi exprimă regretul pentru incidentul apărut înfuncţionarea sistemului SIUI".

"Vreausă vă asigur de faptul că SIUI are o arhitectură robustă, folosind cele maimoderne platforme tehnologice de la Hewlett-Packard România şi Oracle,aplicaţia fiind dezvoltată împreună cu SIVECO, cea mai mare casă de softwaredin România. SIUI a fost supus la multiple teste şi este în măsură să răspundăcerinţelor de funcţionare ale CNAS. Desigur, complexitatea acestuia poateconduce şi în viitor la alte probleme tehnice, motiv pentru care, în prezent,sistemul se află într-o monitorizare suplimentară", a afirmat Radu Enache.

Larândul său, Sorin Mîndruţescu, directorul general Oracle România, a declarat că"atât versiunile anterioare SIUI, cât şi versiunea centralizată aufuncţionat şi funcţionează pe baze de date Oracle. Până în acest moment, nuavem cunoştiinţă de existenţa unei disfuncţionalităţi în acest spectru. Nu ammai întâlnit în România o problemă care să genereze efecte de o asemeneaamploare", a susţinut Sorin Mândruţescu.

Potrivitoficialului, imediat ce compania Oracle a fost notificată cu privire laexistenţa unei probleme, s-a acţionat prin oferirea de suport tehnic, conformpachetului standard prevăzut în contract, asigurând, însă, în acelaşi timp,disponibilitatea unei echipe tehnice la faţa locului.

"Pentrunoi a contat, în primul rând, soluţionarea problemei existente la client şi amacţionat ca un furnizor responsabil, pentru a oferi asistenţă în identificareaunei soluţii rapide. Astfel, pentru a asigura continuitatea remedierii,independent de fusele orare, a fost formată, la nivel internaţional, o grupă despecialişti din organizaţiile globale de suport şi de dezvoltare Oracle.Începând cu data de 11 ianuarie o echipă de suport locală a companiei OracleRomânia a fost prezentă în permanenţă la sediul CNAS, alături de echipelelocale Hewlett-Packard şi SIVECO România", a declarat directorul generalal companiei Oracle România.

IrinaSocol, directorul general al companiei SIVECO România, a susţinut că "dinpunct de vedere informatic, SIUI este un sistem de o complexitatedeosebită".

"Bazade date şi aplicaţiile sunt definite de 9.744.630 de obiecte, dintre careaproximativ 5.000 sunt obiecte de interfaţă. Aplicaţiile sistemului includpeste 1,5 milioane linii de cod. Raportările de servicii ale furnizorilor suntevaluate cu peste 800 de reguli de validare. La rândul său, sistemul a fostvalidat funcţional prin parcurgerea a zeci de mii de cazuri de test. De-alungul exploatării acestui sistem, aşa cum s-a întâmplat şi în versiunileanterioare, pot apărea incidente. Ele sunt de aşteptat să apară în viaţaoricărui sistem informatic, dar sunt corectate rapid şi nu afecteazăfuncţionarea de ansamblu a sistemului", a arătat Socol.

Potrivitacesteia, în cursul incidentului apărut săptămâna aceasta, aplicaţiile SIUI nuau fost afectate.

"Nuau fost pierdute date, iar baza de înregistrări şi-a păstrat consistenţa.Compania noastră a participat cu cei mai buni specialişti la rezolvareaproblemelor. 80 de oameni lucrează direct, împreună cu beneficiarul, la caselejudeţene de sănătate. Suntem în permanenţă pregătiţi să facem faţă oricărorincidente - prin proceduri de lucru, mod de acţiune, back-up permanent şi princolaborarea permanentă cu partenerii de proiect - din zona hardware, softwareşi comunicaţii", a afirmat Irina Socol.

PreşedinteleCNAS, Lucian Duţă, a emis, miercuri, 12 ianuarie, ordinul de suspendare aactivităţii caselor de asigurări de sănătate din ţară, ca urmare a problemelorapărute în sistemul informatic.

Duţăpreciza că măsura a fost luată pentru organizarea ghişeelor şi rezolvarea problemelorinformatice.

Deşitermenul de reluare a activităţii a fost stabilit pentru luni, 17 ianuarie,Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) a funcţionat, sâmbătă, în parametripentru care a fost proiectat.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-03-19
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...