2017-01-17 03:01

ULTIMA ORA


Elena Udrea crede că Boc va rămâne în istorie ca salvator al României

 |  11:57
Elena Udrea crede că Boc va rămâne în istorie ca salvator al României

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a afirmat, luni, că Emil Boc va rămâne în istorie ca premierul care a reuşit să salveze România, adăugând că nu s-a luat încă o decizie cu privire la noul prim-ministru.

'Emil Boc va rămâne în istorie ca premierul care a reuşit să salveze România. A avut un mandat greu, dar de succes. Pleacă într-un moment în care munca şi eforturile îi sunt recunoscute în plan internaţional, a făcut ce trebuie pentru ţară. Se retrage şi lasă locul unui guvern mai bun', a declarat Elena Udrea.

Privitor la formula politică a noului guvern, ministrul Turismului a precizat: 'Coaliţia rămâne unită în jurul proiectului pe care l-am avut. Mergem mai departe. Se va decide în urma consultărilor cu preşedintele cine va fi noul prim-ministru'


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639553-12-14

TAGURI: Udrea, Boc, istorie, premier, salvatorComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

MARIA
06 Feb 2012

ne apuca rasul-plansul...
MARIA
06 Feb 2012

peronal pentru doamna UDR EA> as vrea sa traiti dup a 39 ani vechime, ca prof esor, cu 1200 ron...asta ati facut PDL-UL...iar ce ilalti ati trimis romanii peste tot in lume numai acasa sa nu fie... sa va puteti imbogatii...
CALIN
07 Feb 2012

Catalin Predoiu va ramane si el in istoria Romanie i ca cel ce a salvt-o pe Udrea din Plescoi si a sc olit-o la preacurvie...
GABI64
07 Feb 2012

Asa este boc a facut ceea ce a trebuit pentru tara , foarte bine ca s-a retr as si a lasat locul unui guvern mai bun, felicita ri emil boc pentru asta.
OANA
07 Feb 2012

asa este boc a luat cea m ai buna ecizie acum sa pa raseasca guvernul, cum sp une si udrea, boc va rama ne in istorie ca salvator al romaniei.o decizie bu na boc.
ELIDA
07 Feb 2012

Poporul a cerut o schimba re...acum o avem...minist rii ramasi in functii isi vor face in continuare t reaba asa cum trebuie!au ramas deoarece meritau ac est lucru!!!
LOLI
07 Feb 2012

Schimbarea Guvernului a f ost ceruta de catre popor ....iar deciziile luate d e catre Boc sunt greu de acceptat...dar datorita G uvernului condus de el az i avem o crestere economi ca de 2,5%!!!
OPREA
07 Feb 2012

Cum a spus Udrea: „Boc a făcut ceea ce trebuie pentru ţară, se retrage şi lasă locul unui guv ern mai bun”!Decizii co recte!!!
ABELIA
07 Feb 2012

Udrea a ramas in Guvern d eoarece merita acest lucr u!A condus foarte bine Mi nisterul Dezvoltarii Regi onale si Turismului...si a avut rezultate!Deci mer ita sa ramana in Guvern!
SEBASTIAN
07 Feb 2012

Ungureanu se va organiza si va avea o echipa compe tenta in Guvern!Ministrii care merita sa ramana... raman, iar cei care nu au avut rezultate PLEACA!
IAGO
07 Feb 2012

Decizia luata de Presedin tele Traian Basescu de a pune pe Ungureanu ca prem ier este una foarte corec ta!sa speram ca isi va fo rma o echipa competenta p entru a multumi poporul!I ar ministrii precum Udrea trebuie sa ramana in nou a echipa!
CRISTINA
07 Feb 2012

Domnul Boc trebuie apreci at pentru munca depusa ca Prim-Ministru, Europa ne lauda pentru masurile lu ate pentru a iesi din rec esiune, Doamna Udrea il a preciaza pe Emil Boc pent ru tot ce au facut, si pe ntru toate legile asumate . Am avut un Guvern foart e bun.
CIPRIAN
07 Feb 2012

Doamna Ministru are drept ate in ceea ce zice, domn ul Boc a facut un lucru f oarte bun pentru tara, da r acum a constientizat fa ptul ca trebuie sa lase p e cineva mai bun decat el sa se ocupe de iesirea d in criza a Roamniei, nu p utem dacat sa ii multumim .
COSMIN
07 Feb 2012

Doamna Udrea ca de obicei are dreptate in ceea ce zice, cred ca este moment ul unei schimbari, iar do mnul Boc este o persoana capabila care stie cand e ste momentul sa faca un d emers, trebuie sa nu uita m ca Premierul nostru a r eusit sa realizeze multe tratate in folosul Romani ei.
GEORGE
07 Feb 2012

Premierul Boc a fost unul dintre cei mai buni poli ticieni ai nostri de la R evolutie pana in present. A reusit sa obtina contr acte importante pentru no i, a facut ca toti minist ri nostri sa fie activi s i sa isi faca treaba, iar cei care nu erau cu adev arat profesionisti i-a de mis pentru a pune pe alti sa faca treaba asa cum t rebuie.
DIANA
07 Feb 2012

Doamna Ministru Elena Udr ea a avut o opinie buna i n privinta demiterii Prem ierului Emil Boc, este mo mentul sa avem un Premier mai puternic si mai impu nator, nu putem zice ca B oc nu ar fi fost bun dar nu este de el sa se impun a in fata USL-tilor care au avut ca si scop prelua rea puterii.
ROTULA
08 Feb 2012

Am avut intotdeauna incre dere in modul in care D-l Basescu a condus tara. M asurile de austeritate tr ebuiau laute, si cred ca au fost laute cele mai bu ne decizii pentru a evita cat mai mult o noua criz a. Pacat ca desi tara a f ost scoasa din criza, pri n masurile care s-au lua t oamenii si-au pierdut i ncrederea in govern. Treb uie totusi ca unii minist ri din fostul guvern sa f ie si in noul guvern pent ru a-i lasa sa termine pr oiectele pe care le-au in ceput si care au avut cel e mai mari succese.
CRISS
08 Feb 2012

Sustin Presedintia si pol itica d-l Basescu. In ult imii ani au fost luate ce le mai bune masuri pentru iesirea cat mai rapida s i usoara a Romaniei. Cred in continuare ca o schim bare a ministrilor pentru recredibilizarea a guver nului este necesara, insa de asemenea sunt de pare re ca ar fi mai utila o s chimbare partiala si nu t otala a ministrilor. Cred ca M.A.I., Ministerul De zvoltarii Regionale si Tu rismului sau Ministerul E ducatie s-au descurcat de stul de bine in anul 2011 , fapt pentru care optez ca aici sa nu se schimbe nimic.
CODRUT
18 Feb 2012

Elena Udrea va ajuta noul guvern cu expertiza pe c are o are in atragerea fo ndurilor europene. Doamna Udrea va ramane un polit ician activ, un om implic at aflat mereu in slujba tarii!
VOICU
18 Feb 2012

Doamna Udrea este un poli tician activ, un om impli cat aflat mereu in slujba tarii! Modernizarea Roma niei este principalul obi ectiv al Elenei Udrea, me reu in cautare de solutii si de atragere de fondur i pentru realizarea unor obiective indraznete!
OVIDIU
18 Feb 2012

Elena UDREA este un polit ician credibil datoritata actiunilor sale si faptu lui ca spune lucrurilor p e nume si nu se teme de m anipularea mediatica a tu rusturilor voiculesciene! Elena Udrea va avea rezu ltate peste asteptari la alegerile de anul acesta!
SIMION
18 Feb 2012

Modestia este o calitate rara la politicianul damb ovitean in schimb ipocriz ia ii caracterizeazxa pe marea majoritate dintre e i! Am apreciat mereu core ctitudinea doamnei Elena Udrea, un politician pe c are l-as vota oricand din toata inima!

Adauga un comentariu

Random image