2017-01-21 17:41

ULTIMA ORA


Examenul de titularizare are loc miercuri; peste 38.000 de candidaţi

 |  15:36
Examenul de titularizare are loc miercuri; peste 38.000 de candidaţi

Peste 38.000de candidaţi s-au înscris la concursul de titularizare care va avea locmiercuri, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului(MECTS).

PotrivitMECTS, 38.064 de candidaţi, dintre care 4.237 sunt absolvenţi din promoţia2011, vor da examenul de titularizare miercuri, cei mai mulţi optând pentruposturile de educatori, institutori sau învăţători, profesori de română,engleză, educaţie fizică şi sport şi matematică. Numărul posturilor pentru concursul de miercuri a fost publicat în 6 iunie deMinisterul Educaţiei. Astfel, 4.471 de posturi didactice sau catedre vacantesunt titularizabile, iar 42.731 de posturi didactice, catedre vacante saurezervate sunt netitularizabile. Pentru ocuparea acestora s-au înscris 38.064 candidaţi, iar cele mai căutatediscipline sunt educatoare, institutori sau învăţători, limba şi literaturaromână, limba şi literatura engleză, educaţie fizică şi sport, matematică,psihopedagogie specială, istorie, geografie, limba şi literatura franceză,religie ortodoxă, biologie. Ocuparea posturilor didactice se face pe bază de concurs cu probe scrise, cusubiecte elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitateapostului didactic. Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din specialitate şi dinmetodica predării specialităţii respective. Pentru proba scrisă, MECTSelaborează minimum trei variante de subiecte, din care se alege prin tragere lasorţi numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă.Securizarea lucrărilor, în vederea evaluării acestora, se face prin cod de bareasociat fiecărui candidat. Conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământulpreuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didacticesau catedrelor vacante se desfăşoară miercuri, 13 iulie, începând cu ora 10,00.Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8,00 şicel mai târziu la ora 9,00, înainte de comunicarea subiectelor. După primireasubiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrăriloreste de patru ore, timp ce nu poate fi depăşit. Rezultatele concursului se vor afişa la sediul unităţii sau instituţiei deînvăţământ unde s-a desfăşurat concursul, în data de 18 iulie. Contestaţiile sedepun din momentul afişării rezultatului până în data de 19 iulie, ora 17,00,conform programului afişat la sediul centrelor de concurs. Afişarearezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 21 iulie 2011. Prima etapă de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel decentru de concurs sau unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut celpuţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice sau catedrele vacantetitularizabile se realizează în zilele de 22 şi 25 iulie. Pentru a doua etapă de repartizare - repartizarea la nivel naţional, acandidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturiledidactice sau catedrele rămase vacante titularizabile după prima etapă, înzilele de 27 şi 28 iulie candidaţii interesaţi depun opţiuni la centrele deconcurs unde s-au înscris. În data de 29 iulie se realizează repartizareacomputerizată la nivel naţional, în baza opţiunilor depuse de candidaţi.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-05



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image