2017-01-19 10:51

ULTIMA ORA


Fiscul va cere de la bogaţi informaţii despre donaţii, sponsorizări, succesiuni

 |  13:27
Fiscul va cere de la bogaţi informaţii despre donaţii, sponsorizări, succesiuni
Organele fiscale pot solicita în timpul controalelorpersoanelor cu venituri mari informaţii cu privire la donaţii, sponsorizări şisuccesiuni, precum şi o situaţie a cheltuielilor personale, a modificăriipatrimoniului, a tranzacţiilor cu metale preţioase sau a bunurilor mobile şiimobile deţinute.

Informaţiisuplimentare pot fi solicitate şi în ceea ce priveşte participaţiile saumandatele deţinute în societăţi comerciale sau alte entităţi, bunuri aparţinândunor persoane fizice sau juridice puse la dispoziţia persoanei fizice şiîmprumuturi acordate şi/sau contractate.

Prevederilesunt incluse în normele metodologice de aplicare a procedurii de utilizare ametodelor indirecte de control, incluse într-un proiect de hotărâre de guvern.

Executivula decis, la finele anului trecut, că persoanele fizice ale căror venituri realedepăşesc cu cel puţin 50.000 lei sumele declarate vor plăti impozit de 16%aplicat la diferenţa dintre cele două valori.

Potrivitnormelor, verificarea persoanelor cuvenituri mari se va efectua în mai multe etape, care vor determina în finalstarea de fapt fiscală reală , în funcţie de care se vastabili dacă se poate dovedi provenienţa veniturilor şi dacă se va aplicaimpozit.

Într-o primăetapă, organele fiscale vor efectua o analiză pentru a stabili riscul probabilpentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitareaunor instituţii sau autorităţi publice. Persoana fizică selectată pentruverificare nu poate obiecta cu privire la procedura de selectare folosită şi nutrebuie notificată în acest stadiu al controlului.

Pe perioada verificării, organelefiscale pot solicita terţilor, inclusiv plătitorilor de venit sau oricărorautorităţi sau instituţii publice, informaţii sau documente pentru stabilireasituaţiei fiscale reale a persoanei fizice supuse verificării.

În funcţiede datele colectate, organele fiscale pot înceta verificarea sau pot trece înetapa următoare de verificare fiscală, care presupune un control mai amănunţital tuturor documentelor disponibile şi în care pot fi solicitate şi terţepersoane pentru a da declaraţii.

Pentruefectuarea verificării fiscale, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze persoanafizică verificată în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, printransmiterea unui aviz de verificare, prin care persoana este înştiinţată căare dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.

Rezultatulverificării se va consemna într-un raport scris, în care se vor prezentaconstatările, din punct de vedere faptic şi legal. Raportul va sta la bazaemiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare aprocedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza impozabilă.

Dacă au indicii care ar puteaîntruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, organele fiscale pot sesizaorganele de urmărire penală.

Pentrustabilirea bazei impozabile, organele fiscale vor folosi metode indirecte,respectiv cea a sursei şi cheltuirii fondului, a fluxurilor de trezorerie şi apatrimoniului.

Rezultateleobţinute din aplicarea metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabileajustate se înscriu în raportul încheiat de organul fiscal la finalizarea verificărilor,împreună cu nominalizarea metodei/metodelor indirecte utilizate şi a tuturorelementelor avute în vedere la stabilirea bazei impozabile ajustate pentruimpozitul pe venit.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-01-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image