2017-01-22 16:20

ULTIMA ORA


Foşti şefi ai Jandarmeriei Române, trimişi în judecată în cazul angajărilor ilegale

 |  16:54
Foşti şefi ai Jandarmeriei Române, trimişi în judecată în cazul angajărilor ilegale

Procurorii Parchetului instanţei supreme aufinalizat ancheta în dosarul privind angajările ilegale în MinisterulAdministraţiei şi Internelor şi au trimis în judecată şapte persoane, printrecare Olimpiodor Antonescu, fost şef al Jandarmeriei Române, şi Nicolaie Rugină,fostul său prim-adjunct.

Procuroriai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângăÎnalta Curte de Casaţie i-au trimis în judecată pe Olimpiodor Antonescu, general - locotenent,care la data săvârşirii faptelor deţinea funcţia de inspector general alJandarmeriei Române, acuzat de neglijenţă în serviciu şi pe Nicolaie GheorgheRugină, fostul său prim adjunct, acuzat de abuz în serviciu contra intereselorpublice şi fals intelectual.

OlimpiodorAntonescu a aprobat componenţa nominală a comisiilor de examen şi procedura deexamen contrar dispoziţiilor prevăzute în Ordinul Ministrului Administraţiei şiInternelor, în scopul exclusiv al încadrării în rândul cadrelor militare activea patru participanţi, de altfel singurii candidaţi la concurs. De asemenea, înfavoarea lui F.C., care a fost numit ca şef al Direcţiei Financiare din cadrulJandarmeriei Române, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, Antonescu aavizat transferul şi practic promovarea acestuia în cadrul Poliţiei Române - laDirecţia Generală Financiară a Ministerului Administraţiei şi Internelor, decipe o funcţie prevăzută pentru gradul de general.

Adjunctulsău, GheorgheRugină este acuzat că a încălcat, cu ştiinţă, atribuţiile deserviciu, deoarece a făcut demersuri în scopul ocupării în cadrul examenuluiorganizat, în favoarea şi numai pentru cei patru candidaţi, ale căror dosare deînscriere nu le-a verificat nici măcar formal. În acest mod, cei patru au fost încadraţi,deşi de la dosarele acestora de înscriere lipseau documente esenţiale, care, încazul unei competiţii reale ar fi atras excluderea de la posibilitatea de aparticipa la concurs.

În acest dosar va fi judecat şiConstantin Baci, chestor de poliţie, care la datasăvârşirii faptelor deţinea funcţia de secretar general în cadrul MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, el fiind acuzat de abuz în serviciu contraintereselor publice.

Acesta,în numele şi pentru MAI, a aprobat ocuparea a trei posturi în cadrulJandarmeriei Române şi a unui post în cadrul Inspectoratului Judeţean pentruSituaţii de Urgenţă Galaţi, deşi, conform Ordinelor Ministrului Administraţiei şiInternelor şi a prevederilor OUG 34/2009, ocuparea prin examen sau concurs aposturilor vacante din unităţile MAI şi recrutarea personalului din sursăexternă erau suspendate.

Prinderogări ilegale de la ordinele menţionate au fost deblocate posturi, pe careau fost încadraţi în rândul cadrelor militare active ale Jandarmeriei Române,trei persoane, iar în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,o a patra persoană. Cei patru nu au lucrat nicio zi în cadrul Jandarmeriei Românesau Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, întrucât, la data la care aceştiaau fost numiţi pe funcţii, au şi fost transferaţi în unităţi aleInspectoratului General al Poliţiei Române, cu aprobarea lui Baci.

Chestorulde poliţie Adrian Pătraşcu, fost director general al Direcţiei GeneraleManagement Resurse Umane în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,va fi judecat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, el fiindacuzat că a avizat în mod ilegal ocuparea a trei posturi în cadrul JandarmerieiRomâne şi a unui post în cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii deUrgenţă Galaţi, fiind încadrate astfel cele patru persoane.

Comisarul şef de poliţie IonValentin Opriţescu, fost director general al Direcţiei Generale Financiare încadrul MAI, a fost deferit justiţiei pentru abuz în serviciu contra intereselorpublice.

Eleste acuzat că a încălcat dispoziţiile legale privind exercitarea controluluifinanciar preventiv şi a avizat încadrarea şi salarizarea celor patru candidaţiîn favoarea cărora s-a organizat concursul în mod ilegal. Deşi, în temeiulatribuţiilor de serviciu, avea obligaţia să exercite asupra tuturor operaţiunilorcare afectează fondurile publice şi/sau patrimoniului public, inclusiv operaţiunilecare vizează angajamentele legale şi angajamentele bugetare, deschiderea şirepartizarea de credite bugetare sau ordonanţarea cheltuielilor, datorităfaptului că întregul demers urmărea să creeze doar aparenţa de legalitate, şi-adat acordul pentru scoaterea posturilor la concurs printr-o simplă semnăturăformală, pe o notă-raport neînregistrată la compartimentul pe care îl conducea şiîn absenţa unui control financiar preventiv.

Înacest dosar vor mai judecaţi Constantin Stoleriu, fost ofiţer în cadrul DirecţieiGenerale Management Resurse Umane a Ministerului Administraţiei şi Internelor,pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice şi MarianValntin Grigoroiu, fost director al Direcţiei Resurse Umane din cadrulInspectoratului General al Jandarmeriei Române, acuzat de abuz în serviciucontra intereselor publice şi complicitate la fals intelectual.

ProcuroriiSecţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului ICCJ austabilit că în toamna anului 2010, în cadrul Inspectoratului General alJandarmeriei Române şi al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,au fost deblocate posturi în scopul exclusiv al angajării ilegale, a patrupersoane, respectiv a unei persoane direct într-o funcţie de autoritate publicădin cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar a celorlalţi trei pefuncţii de ofiţeri.

Datorităfaptului că realizarea acestui scop nu era posibilă într-o singură etapă şi, înplus, era nevoie şi de crearea unei aparenţe de legalitate a încadrăriiacestora din sursă externă, în condiţiile în care rigorile legale prevedeau păstrareaechilibrului bugetar menit să reducă nivelul cheltuielilor bugetare la un nivelcare să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate deGuvernul României, au fost demarate mai întâi proceduri care să creeze aparenţade nevoie pentru structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor depersonal din surse externe. Odată angajate în rândul cadrelor active aleMinisterului Administraţiei şi Internelor, trei dintre aceştia au fosttransferaţi de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române la InspectoratulGeneral al Poliţiei Române, iar a patra persoană a rămas în cadrul IGSU.

Acestedemersuri, respectiv identificarea unor posturi vacante, apte a fi deblocate,organizarea concursurilor, componenţa comisiilor, aparenţa examinării candidaţilorau fost desfăşurate prin încălcarea atribuţiilor de serviciu de către inculpaţi,în funcţie de nivelul de decizie la care se aflau.

Dosarul a fost înaintat, sprecompetentă soluţionare, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Mediafax


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image