2019-05-25 21:05


Fostul deputat PDL Graţiela Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 44 de milioane de euro

 |  17:37
Fostul deputat PDL Graţiela Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 44 de milioane de euro

Fostuladministrator şi fostul preşedinte al Galaxy Tobacco, alături de un fostsecretar de stat în Ministerul Finanţelor, au fost deferiţi justiţiei pentru oevaziune fiscală de 44 milioane de euro, de către Direcţia NaţionalăAnticorupţie (DNA).

"Procuroriidin cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată aurmătorilor inculpaţi, care deţineau calităţile de mai jos la momentulsăvârşirii faptelor: Vasile Duţă - administrator şi director general al SCGalaxy Tobacco SA şi Celestini Antonello - preşedinte şi acţionar la SC GalaxyTobacco SA, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală;Graţiala Denisa Iordache - secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice(MFP) şi Livia Bădescu - şef serviciu în cadrul Direcţiei de legislaţie îndomeniul accizelor din cadrul MFP, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiuneade complicitate la evaziune fiscală; persoana juridică SC Galaxy Tobacco SA(fosta Societate Naţională Tutunul Românesc), în sarcina căreia s-a reţinutinfracţiunea de evaziune fiscală", informează, luni, DNA.

PotrivitDNA, în perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, SC Galaxy Tobacco SA a emis şipus în executare două contracte având ca obiect transferul dreptului deproprietate asupra cantităţilor de 231,7 tone şi de 871,2 tone tutun brut cătrefirma italiană SC CTS SRL.

Transferula fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea,Bucureşti,Tg.Jiu ş.a.), cu încălcarea dispoziţiilor legale privind antrepozitulfiscal şi fără a avea autorizaţie de comercializare. Emiterea şi executareacelor două contracte a avut ca scop ascunderea bunului şi a sursei impozabileşi taxabile şi, pe cale de consecinţă, neachitarea obligaţiilor fiscale cătrestat.

Pentrua se sustrage obligaţiilor legale de achitare a accizelor şi taxei pe valoareaadăugată pentru livrările de tutun brut sau tutun parţial prelucrat, inculpaţiiDuţă Vasile şi Celestini Antonello, reprezentanţi ai firmei SC Galaxy TobaccoSA au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascundesursa taxabilă reprezentată de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, înfavoarea firmei italiene CTS SRL, explică DNA.

Într-oprimă fază, în cursul lunii martie 2008, SC Galaxy Tobacco SA a efectuat olivrare de tutun brut în cantitate de 231,7 tone în favoarea firmei SC CTS SRLdin Italia, livrarea făcându-se dintr-un depozit neautorizat ca antrepozitfiscal (Zimnicea), cu încălcarea dispoziţiilor privind supravegherea fiscală.Prin urmare, statul român nu a încasat acciza aferentă cantităţii de tutun brutlivrat în Italia, prejudiciul provocat fiind de 8.240.878,8 lei, reprezentândacciza neîncasată.

Într-oa doua fază, în perioada noiembrie 2007 - aprilie 2009, SC Galaxy Tobacco SA atransferat proprietatea a 871,2 tone tutun brut din depozite neautorizate caantrepozit fiscal (Bucureşti, Rm.Sărat, Urziceni, Tg.Jiu) către SC CTS SRLItalia, prin întocmirea unor acte juridice frauduloase şi operaţiuni fictive,scopul final fiind eludarea obligaţiilor fiscale (achitarea TVA şi a accizeiaferente cantităţii de tutun) prin ascunderea sursei impozabile. Prin neplataobligaţiilor fiscale a fost creat un prejudiciu de 177.932.898,49 lei.

"Înaceastă a doua situaţie, producerea pagubei a fost înlesnită de activitateainculpatelor Iordache Graţiela Denisa, în calitatea sa de secretar de stat înMFP, exercitând cumulativ şi atribuţiile de director la Direcţia de legislaţieîn domeniul accizelor şi Bădescu Livia, în calitatea sa de şef serviciu -Direcţia de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul MFP. Acestea, cuintenţie, au semnat o adresă de îndrumare şi asistenţă de specialitate acordatăautorităţilor fiscale, în speţă către Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) dincadrul ANAF, având ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului deproprietate a tutunului brut de la Galaxy Tobacco SA la SC CTS SRL (princalificarea ca civil a raportului comercial semnat între cele două societăţi).Adresa în cauză avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANVaplicând-o în sensul permiterii scoaterii din ţară a celor 871,2 tone tutunfără plata accizei şi a TVA", arată DNA.

Anterioremiterii acestei adrese, ANV îşi exprimase un punct de vedere contrar.

Prinactivitatea infracţională descrisă a fost creat un prejudiciu total bugetuluide stat însumând 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultatdin neachitarea obligaţiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ1.000 de tone de tutun.

MinisterulFinanţelor Publice prin ANAF - Garda Financiară s-a constituit parte civilă cusuma reprezentând prejudiciul total, respectiv TVA şi accize neachitate.

Învederea recuperării prejudiciului s-a luat măsura sechestrului asigurătorasupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Duţă Vasile,Celestini Antonello şi a persoanei juridice SC Galaxy Tobacco SA.

Regimulsuspensiv de plată a accizelor (impozite aplicate produselor sensibile) a fostconceput de legiuitor ca un instrument de lucru al societăţilor comerciale, iarantrepozitul fiscal a fost creat, ca şi concept, ca o pârghie de supraveghere aoperaţiunilor cu produse sensibile din punct de vedere fiscal. În plus, încazul comercializării de tutun brut/tutun parţial prelucrat, legiuitorul aimpus un sistem de accizare similar nivelului accizelor datorate pentru altetutunuri de fumat.

Dosarula fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-04-23
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


STARBAG