2018-12-18 19:49


Fostul director Termoelectrica, un executor judecătoresc şi trei avocaţi, trimişi în judecată pentru o fraudă de 23 mil. euro

 |  14:58
Fostul director Termoelectrica, un executor judecătoresc şi trei avocaţi, trimişi în judecată pentru o fraudă de 23 mil. euro

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) audeferit justiţiei, luni, nouă persoane, între care fostul director general alTermoelectrica, un executor judecătoresc şi trei avocaţi din Bucureşti, pentrufraudarea mai multor companii cu peste 23 milioane de euro.

ProcuroriiDNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a

·executorului judecătoresc Dragoş Paul Rocoşanu,pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual, uz defals, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, abuz în serviciu contraintereselor persoanelor, având ca rezultat obţinerea un avantaj patrimonialpentru sine sau pentru altul;

·avocatului Benone Ovidiu Voicu din Baroul Bucureşti,pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals înînscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, efectuarea de operaţiunifinanciare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, atribuţia sauînsărcinarea, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;

·avocatului stagiar Ioan Daniel Ionaş,reprezentant unic al SC RECOVERY BEST SOLUTION SRL, pentru înşelăciune cuconsecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în declaraţii, asociereîn vederea săvârşirii de infracţiuni şi efectuarea de operaţiuni financiare, caacte de comerţ incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea.

Înacelaşi caz sunt trimişi în judecată, în stare de libertate,

·Ioan Ungureanu, fostdirector general SC TERMOELECTRICA SA, pentru abuz în serviciu contraintereselor publice, având ca rezultat obţinerea de avantaje patrimonialepentru sine sau altul, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şiasociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;

·Sava Tipa, administrator şidirector general de societate comercială, pentru înşelăciune cu consecinţedeosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere învederea săvârşirii de infracţiuni;

·Elena Lavinia Roată, directorsocietate comercială, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, falsîn înscrisuri sub semnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii deinfracţiuni;

·omul de afaceri Valentin Manolache,pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave;

·Răzvan Mircea Crivei,administrator al SC BEST RECUPERARE CREANŢE SRL, pentru înşelăciune cuconsecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şiasociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;

·Adrian Drăghici, avocatîn Baroul Bucureşti, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şiasociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Potrivitrechizitoriului, în cursul lunii august 2007, S.C. TERMOELECTRICA S.A. a chematîn judecată pe S.C. ELECTRICA S.A., pentru o datorie reprezentând preţ pentruenergia electrică livrată şi penalităţi de întârziere. La data de 1 aprilie2008, S.C. TERMOELECTRICA S.A., prin directorul general Ungureanu Ioan, aîncheiat contractul de cesiune de drept litigios de creanţă cu Cabinetul de avocatVoicu Benone Ovidiu. Cesionarea s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale,fapt constatat de altfel şi de Curtea de Apel Alba Iulia, instanţă care, la 18februarie 2011, avea să declare nulitatea absolută a contractului de cesiune.

Ulteriorcesionării drepturilor litigioase, aşadar fără a mai fi titulară ale acelordrepturi, la data de 21 aprilie 2008, S.C. TERMOELECTRICA S.A. a încheiat uncontract de asistenţă juridică cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu înlitigiul respectiv. La 30 martie 2009, instanţa a obligat S.C. ELECTRICA S.A.să achite Cabinetului avocatului Voicu Benone Ovidiu suma totală de 31.557.229lei (7.470.000 euro), sumă incluzând datoria iniţială, penalităţi de întârziereşi cheltuieli de judecată.

Caurmare a celor dispuse de instanţă, în zilele de 29 mai 2009, şi 16 iunie 2009S.C. ELECTRICA S.A. a virat prin transfer bancar datoria în contul S.C.TERMOELECTRICA S.A., cont comun cu al Cabinetului de avocat Voicu BenoneOvidiu, în conformitate cu sentinţa instanţei de judecată.

Cutoate acestea, în perioada aprilie-august 2009, prin mijloace frauduloase, notade plată pe care S.C. ELECTRICA S.A urma să o achite ca urmare a executăriisilite a fost încărcată, în mod nejustificat, până la suma totală de78.650.017,04 lei (18.621.381 euro). Iniţial, aceste activităţi infracţionaleau fost concepute şi puse în practică de Voicu Benone Ovidiu cu Ungureanu Ioan,ulterior şi de Rocoşanu Dragoş Paul, Ionaş Ioan Daniel, la care s-a adăugatprin asociere activitatea inculpaţilor Tipa Sava şi Roată Elena Lavinia. Însuma mărită nejustificat intră partea de 31.557.229,06 lei, care deja fuseseplătită de bună voie de S.C.ELECTRICA S.A., la care se adaugă 22.865.584,33 leipenalităţi stabilite de o expertiză extrajudiciară, în condiţiile în carevaloarea penalităţilor fusese deja inclusă in suma stabilită de instanţă,precum şi 23.335.415,65 lei cheltuieli de executare silită. În cheltuielile deexecutare silită, de pildă, intra şi onorariul de apărător facturat de avocatulDrăghici Adrian, de 16.000.000 lei (3.809.523 euro), valoare considerată totalnejustificată în contextul unei executări silite.

Dealtfel, chiar şi depunerea cererii de executare silită s-a făcut în lipsa unuititlu executoriu.

Prinmodalitatea prezentată mai sus, s-a ajuns la o situaţie în care, o obligaţiedeja stinsă, ce viza fonduri publice, să fie cerută de către inculpatul VoicuBenone Ovidiu în nume propriu, fără nicio justificare şi doar în folospersonal. Prin aceleaşi manevre, suma menţionată, executată silit de la S.C.ELECTRICA S.A. a revenit în totalitate societăţii comerciale RECOVERY BESTSOLUTION S.R.L. (al cărei reprezentant unic este Ionaş Ioan Daniel) şiCabinetului de avocat Voicu Benone Ovidiu. Caracterul ilegal al executăriisilite avea să fie constatat şi prin sentinţa din 23 martie 2010 a JudecătorieiSectorului 2 Bucureşti.

Pede altă parte, şi S.C. TERMOELECTRICA S.A., în baza contractului de asistenţăjuridică încheiat la data de 21 aprilie 2008 cu Cabinetul de avocat VoicuBenone Ovidiu, a fost executată silit de Biroul Executorului JudecătorescRocoşanu Dragoş Paul până la concurenţa sumei de 7.812.650 lei (1.860.154euro).

Laaceastă executare s-a ajuns urmare a faptului că inculpatul avocat Voicu BenoneOvidiu a falsificat contractul de asistenţă juridică, în sensul înscrierii unuionorariu de 5.000.000 lei, în condiţiile în care iniţial nu fusese înscrisănicio sumă. Ulterior contractul a fost cesionat inculpatului Manolache Valentinla suma de 5.950.000 lei, iar prin executare silită s-au adăugat onorariul deexecutare silită, onorariul de asistenţă juridică şi diferite taxe.

Înperioada 2008- februarie 2009, printr-un mod de operare similar care a presupusmanevre frauduloase (inexistenţa titlului executoriu şi stabilirea unorcheltuieli de executare supraevaluate) inculpaţii Voicu Benone-Ovidiu, RocoşanuDragoş Paul, Ionaş Ioan Daniel şi Crivei Răzvan Mircea au determinat executareasilită a S.C. Asirom Teleorman S.A. până la concurenţa sumei de 9.761.290,00lei (2.323.878 euro). Şi în acest caz s-a folosit instituţia cesiunii decreanţă, dreptul respectiv fiind dobândit de S.C. BEST RECUPERARE CREANŢES.R.L., administrată de către Crivei Răzvan Mircea şi la care inculpatul IonaşIoan Daniel era acţionar.

Executareasilită nu s-a finalizat din cauza suspendării ei, însă pe timpul popririi, SCAsirom Teleorman S.A. a fost privată de dreptul său de folosinţă a banilor.

Deasemenea, în anul 2006, inculpatul Rocoşanu Dragoş Paul, în calitate deexecutor judecătoresc, a executat silit un imobil situat în Bucureşti, cuîncălcarea drepturilor de creanţă a părţii vătămate, în favoarea unui altcreditor, neîndreptăţit.

Prejudiciulprodus în dauna S.C. ELECTRICA S.A. este de 78.654.017,04 lei (18.621.381euro), nerecuperat.

Prejudiciulprodus în paguba S.C. TERMOELECTRICA S.A. este de 7.812.650 lei (1.860.154euro), nerecuperat.

Prejudiciulprodus în paguba S.C. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENA INSURANCE GRUP S.A.este de 9.761.290,00 lei (2.324.114 euro), recuperat.

Prejudiciulprodus în paguba S.C. TOP LEASING S.A. este de 861.145 lei (205.034 euro),nerecuperat.

Prejudiciultotal produs celor patru persoane juridice este de 97.089.102 lei, echivalentula 23.010.683 euro. Toate cele patru societăţi s-au constituit părţi civile.

Încauză a fost luată măsura asiguratorie a popririi conturilor bancare aleinculpaţilor Rocoşanu Dragoş Paul, Voicu Benone Ovidiu, Ionaş Ioan Daniel,Ungureanu Ioan, Tipa Sava, Roată Elena Lavinia, Manolache Valentin şi CriveiRăzvan Mircea. De asemenea, a fost aplicat sechestru asigurător asuprabunurilor aparţinând lui Voicu Benone Ovidiu, Rocoşanu Dragoş Paul şi UngureanuIoan.

Dosarula fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-10-13
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...