2018-12-10 08:35


Guvernul interzice majorări salariale pentru profesori. Care sunt salariile în funcţie de studii şi experienţă

 |  14:23
Guvernul interzice majorări salariale pentru profesori. Care sunt salariile în funcţie de studii şi experienţă
Guvernulva îngheţa până la sfârşitul acestui an salariile profesorilor care au câştigatîn instanţă majorări salariale, la un nivel plafonat la remuneraţia din lunaianuarie, şi va interzice acordarea de noi drepturi salariale prin contractecolective sau individuale de muncă, sub sancţiuni penale.

Documentulpregătit de Guvern sub forma unui proiect de lege privind salarizarea în acestan a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, obţinut deMEDIAFAX, conţine anexe detaliate privind salariile brute de încadrare pentrutoate cadrele didactice şi întregul personal auxiliar din învăţământuluniversitar şi cel preuniversitar şi prevedeîn mod distinct că acestea vor fi menţinute până la 31 decembrie 2011.

"Princontractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contracteleindividuale de muncă nupot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedeazăprevederile legii", se arată în actul normativ.

Documentulstabileşte totodată că personaluldidactic şi didactic auxiliar din învăţământ nu va primi sumele corespunzătoarepremiului anual pentru anul 2010 şi nici prime de vacanţă,tichete de masă, tichete-cadou şi indemnizaţii la ieşirea la pensie, precum şică munca suplimentară vafi compensată numai cu timp liber.

Proiectulrelevă că salariile brute de încadrare pentru personalul didactic dinînvăţământul preuniversitar vor fi plafonate la 979 de lei pentru un profesor debutant cu studiisuperioare de lungă durată, la 932 de lei pentru un profesor debutant cu studiisuperioare de scurtă durată şi la 1.101 de lei pentru un profesor custudii superioare de lungă durată grad didactic I cu vechimecuprinsă între doi şi şase ani.

Unprofesor cu studii superioare de lungă durată grad didactic I cu vechime între 10 şi 14 ani va avea unsalariu de încadrare de 1.391 de lei, remuneraţia urmând săurce corespunzător vechimii, la 1.481de lei pentru activitatea desfăşurată pe parcursul a 18-22 ani,la 1.713 lei pentru30-35 ani şi la 1.894de lei pentru vechime de peste 40 de ani.

Pentruun profesor cu studii superioare de lungă durată şi grad didactic definitiv,salariul de încadrare va fi cuprins între 986 de lei pentru vechime între doişi şase ani, 1.132 de lei pentru vechime între 10 şi 14 ani, 1.181 de leipentru vechime 18-22 ani, 1.375 de lei pentru vechime 30-35 ani şi 1.499 de leipentru vechime peste 40 de ani.

Încazul institutorilor custudii superioare de lungă durată grad didactic I suntprevăzute salarii de încadrare de 1.027 de lei pentru vechime 6-10 ani, de1.224 de lei pentru vechime 18-22 ani, de 1.428 de lei pentru vechime 30-35 anişi de 1.582 de lei pentru vechime peste 40 de ani. Un institutor debutant nuva depăşi un salariu de încadrare de 838 de lei.

Înacelaşi timp, un învăţător/educatorgrad didactic I va avea un salariu de încadrare de cel mult 961de lei pentru o vechime de 6-10 ani şi nu va depăşi 1.477 de lei la o vechimede peste 40 de ani.

Profesoriiuniversitari cu vechime cuprinsă între 10-15 ani vor aveaun salariu minim de încadrare de 2.516 de lei şi unul maxim de 4.959 de lei,iar pentru o vechime mai mare de 40 de ani vor avea un salariu de încadrarecuprins între minim 3.731 de lei şi maxim 6.971 de lei.

Salariilede încadrare includ majorarea de 15% aplicabilă pentru acest an şi sporurileaferente.

"Încălcareadispoziţiilor legii privind stabilirea salariului de bază individual şi acelorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectareaprevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială saupenală a persoanelor vinovate", este stabilit în document.

Guvernula decis, joi, să promoveze în Parlament, posibil prin angajarea răspunderii, unproiect de act normativ care săplafoneze majorarea salariilor pentru profesori, considerând căeconomia nu poate suporta la acest moment o creştere salarială de 50%.

PremierulEmil Boc a susţinut că, din cauza unor practici judiciare neuniforme, unii profesori au dreptul la omajorare salarială cu 50%, iar alţii la o creştere mai mică,motiv pentru care este nevoie de un act normativ care să reglementeze unitaracest sistem de salarizare.

Ela arătat că majorarea salariilor cu 50% în educaţie presupune pentru acest anun efort bugetar suplimentar de aproximativ 500 milioane de euro, bani pe care România nu îi areşi nici nu îi poate asigura dintr-un împrumut extern fără a încălca ţinta dedeficit.

Larândul său, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a susţinut că nu este vorba de o plafonare, ci de unact care va stabili pentru fiecare funcţie didactică salariul de bază deîncadrare şi modul de calculare a salariilor.

Surseoficiale au declarat agenţiei MEDIAFAX că Executivul ia în calcul angajarea răspunderii pentruproiectul de lege privind uniformizarea salarizării în învăţământ,pe considerentul că asupra acestor drepturi salariale nu se poate interveniprin ordonanţă de urgenţă, după ce Curtea Constituţională a declaratneconstituţional un act similar al Guvernului Tăriceanu.

Lasfârşitul anului 2008, Guvernul Tăriceanu a emis o ordonanţă de urgenţă care amâna termenul de intrare în vigoare aLegii de majorare a salariilor în învăţământ cu 50% şi stabileaun nivel de majorare de 17%. Actul normativ a fost însă declaratneconstituţional la Curtea Constituţională, cu argumentul că amânarea creşteriisalariilor profesorilor afectează drepturi fundamentale, respectiv dreptul lamuncă, la protecţia socială a muncii şi la un nivel de trai decent.

FederaţiaSindicatelor Libere din Învăţământ susţine, în urma propunerii privindplafonarea salariilor cadrelor didactice, că se va adresa forurilorinternaţionale şi cere demisia premierului Emil Boc şi a ministrului Educaţiei,Daniel Funeriu, "pentru iresponsabilitatea de care dau dovadă".

"Ţinândcont că protestele organizate de colegii noştri din Botoşani şi Suceava, chiarşi sub forma grevei generale, nu au înduplecat Guvernul, federaţiei noastre îirămâne o singură şansă, aceea de a se adresa forurilor internaţionale, pentru ane câştiga dreptatea. Cerem, totodată, pe această cale, demisia primuluiministru Emil Boc şi a ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului, Daniel Petru Funeriu, pentru iresponsabilitatea de care dau dovadăşi pentru nerespectarea legilor acestui stat. Le reamintim membrilor Guvernuluifaptul că preşedintele Traian Băsescu a declarat că hotărârile judecătoreştiirevocabile se pun în aplicare. Dacă revenirea economiei româneşti înseamnă noităieri de salarii, înseamnă că totul este o minciună, iar România este în plinărecesiune", a declarat Simion Hancescu, preşedinte FSLI.

Federaţiaprecizează că sunt 7.000 de hotărâri judecătoreşti irevocabile pentrureîncadrare potrivit Legii 221/2008 şi peste 50.000 de procese pe rol, iarnerecunoaşterea acestor reîncadrări pe posturi şi a majorărilor salarialeobţinute prin hotărâri irevocabile reprezintă o nerespectare a rolului pe careîl are un cadru didactic în educaţie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-03-30
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...