2017-01-17 12:50

ULTIMA ORA


INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut cu 2,7%, în mai

 |  12:36
INS: Câştigul salarial mediu net a scăzut cu 2,7%, în mai

Câştigulsalarial mediu nominal brut a scăzut în luna mai 2011 cu 2,8% faţă de lunaprecedentă, cifrându-se la 2.008 lei, iar cel net s-a diminuat cu 2,7% (minus40 lei), ajungând la 1.458 lei, potrivit datelor centralizate de InstitutulNaţional de Statistică.

Valorilecele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat înintermedieri financiare (3.698 lei), iar cele mai mici în hoteluri şirestaurante (854 lei). Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2011 faţă de luna precedentă,calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicelepreţurilor de consum, a fost de 97,1%. Faţă de luna octombrie 1990, indicelecâştigului salarial real a fost de 117,2%, cu 3,4 puncte procentuale mai micfaţă de cel înregistrat în luna aprilie 2011. În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarialdeterminate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor desărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sauscăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele dinurmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelulîntregului an. Potrivit datelor INS, în luna mai 2011, în majoritatea activităţilor dinsectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost în scădere faţăde luna aprilie 2011 când s-au acordat prime ocazionale (prime de Paşte),ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichetecadou pentru Paşte) ori s-au realizat producţii şi încasări mai mari (funcţiede contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net din luna mai 2011 ascăzut ca urmare a nerealizărilor de producţie, încasărilor mai mici (funcţiede contracte), dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat unele unităţieconomice ori angajării de personal cu câştiguri salariale mici. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-auînregistrat, între 10% şi 14%, în activităţi auxiliare intermedierilorfinanciare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), producţiaşi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aercondiţionat, captarea, tratarea si distribuţia apei; între 8% şi 10% înfabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice,tranzacţii imobiliare, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi peapă, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de asigurări,reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul publicde asigurări sociale); între 6% şi 8% în tipărirea şi reproducerea pe suporturia înregistrărilor, industria metalurgică, telecomunicaţii, silvicultură şiexploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselordin tutun, extracţia cărbunelui superior şi inferior. Potrivit datelor INS, creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de lunaprecedentă, din activităţile sectorului economic, s-au înregistrat ca urmare aacordării de prime ocazionale, a realizărilor de producţie ori încasărilor maimari (funcţie de contracte), precum şi plăţii integrale a drepturilorsalariale, în unele unităţi economice care, în lunile precedente s-auconfruntat cu dificultăţi financiare. Pe de altă parte, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediunet, din sectorul economic, s-au înregistrat: între 3% şi 5% în tăbăcirea şifinisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor),fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, depozitare şi activităţi auxiliarepentru transport şi între 1% şi 2% în transporturi aeriene, activităţi deservicii anexe extracţiei, activităţi de editare. Datele INS arată că în sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi alecâştigului salarial mediu net faţă de luna aprilie în administraţia publică(-0,7%) şi învăţământ (-0,1%). În sănătate şi asistenţă socială câştigulsalarial mediu net din luna mai a crescut uşor (+0,4%) ca urmare a plăţiisumelor restante în unele unităţi din domeniul asistenţei sociale, ori adisponibilizării personalului din aceste unităţi. Faţă de luna iulie 2010 (lună în care s-a aplicat diminuarea cu 25% acuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 118/2010) câştigulsalarial mediu net din luna mai 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 16,5% înînvăţământ, cu 14,6% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 9,7% înadministraţia publică. Comparativ cu luna octombrie 2010 (lună de referinţă pentru aplicarea majorăriicu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 285/2010)câştigul salarial mediu net din luna mai 2011 a crescut în sectorul bugetar cu16,0% în administraţia publică, 13,5% în învăţământ, respectiv cu 12,7% însănătate şi asistenţă socială. Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal neta crescut cu 2,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă aanului precedent a fost de 94,2%.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639252-11-15Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image