2017-01-16 15:18

ULTIMA ORA


INS: Veniturile medii ale românilor au fost de 804 lei/persoană, în primul trimestru din 2011

 |  13:21
INS: Veniturile medii ale românilor au fost de 804 lei/persoană, în primul trimestru din 2011

Venituriletotale medii lunare ale românilor au reprezentat, în primul trimestru din 2011,în termeni nominali, 2.318 lei pe gospodărie şi 804 lei pe persoană, iarcheltuielile s-au cifrat la 2.098 lei lunar pe gospodărie (728 lei pepersoană).

Veniturilebăneşti au fost, în medie, de 1.867 lei lunar pe gospodărie (648 lei pepersoană), iar veniturile în natură de 450 lei lunar pe gospodărie (156 lei pepersoană), informează Institutul Naţional de Statistică. Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursăde venituri (47,6% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, în trimestrul I 2011, aucontribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale în proporţie de24,9%, veniturile din agricultură cu 1,9%, veniturile din activităţi neagricoleindependente cu 2,6% şi cele din proprietate şi din vânzări de active dinpatrimoniul gospodăriei cu 1,7%. O pondere importantă deţin şi veniturile înnatură (19,4%), în principal, contravaloarea consumului de produseagroalimentare din resurse proprii (17,5%). Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilors-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă. În primele trei luni din 2011, veniturile totale medii pe o gospodărie dinmediul urban au fost cu 25,9% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul ruralşi cu 9,8% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor. În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 60,6% dinsalarii, de 24,0% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 9,2%din total. În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-oproducţia agricolă, care a asigurat 39% din totalul veniturilor. Cea mai mareparte a acestora (34,7% din totalul veniturilor) a fost formată decontravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii,veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 4,3% din veniturilegospodăriilor din mediul rural. O contribuţie importantă la formareaveniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor din prestaţii sociale(26,3%) şi celor salariale (26,3%). Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul I 2011, în medie, de2.098 lei lunar pe gospodărie (728 lei pe persoană) şi au reprezentat 90,5% dinnivelul veniturilor totale. Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumulde bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile cătreadministraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, subforma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unornevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, platamuncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, serviciiveterinare etc.). Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia delocuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei,cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totaleale gospodăriilor populaţiei. Unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilortotale de consum sunt determinate de mediul de rezidenţă. Astfel, în timp cenivelul cheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o gospodărie, este maimare în urban faţă de rural cu 471 lei, cel pentru consumul alimentar este maimare cu numai 36 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural, 49,4% dincheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului dinresurse proprii. În urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 23% dincheltuielile pentru consumul alimentar. Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP),produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul I 2011,în medie, 42% din consumul gospodăriilor. O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legatăde locuinţă (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale, combustibili,mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În primele trei luni din 2011,acesteia i s-a alocat din cheltuielile de consum 22,4%. Cea mai mare parte acheltuielilor cu locuinţa (18,6%) a fost absorbită de consumul de utilităţinecesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (apă, energie electrică şitermică, gaze naturale şi alţi combustibili). La polul opus s-au situatcheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele şi restaurante(1,2%) şi cele pentru educaţie (0,7%).


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639252-11-04Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image