2018-12-16 10:17


Legea combaterii pornografiei, adoptată la comisie în Senat. Site-urile pentru adulţi vor fi parolate şi accesarea lor va fi vizibilă pe facturi

 |  13:52
Legea combaterii pornografiei, adoptată la comisie în Senat. Site-urile pentru adulţi vor fi parolate şi accesarea lor va fi vizibilă pe facturi

Proiectullegii privind combaterea pornografiei în rândul minorilor a fost adoptat deComisia de cultură a Senatului, site-urile pentru adulţi fiind obligate la oautorizare din partea Ministerului Comunicaţiilor.

Proiectula fost dezbătut după ce plenul a decis retrimiterea la comisie, senatorul PDLRadu F. Alexandru propunând mai multe amendamente, însuşite de comisie.

Astfel,site-urile care promovează conţinut pentru adulţi vor trebui să obţină oautorizare din partea Ministerului Comunicaţiilor.

Deasemenea, vor fi obligate să paroleze accesul pe site. În plus, utilizatoriivor trebui să plătească o taxă suplimentară, taxă care să fie evidenţiată pefactura de internet a furnizorului.

Potrivitlui Radu F. Alexandru, în acest fel părinţii vor putea vedea, consultândfactura de internet, dacă site-urile pentru adulţi au fost accesate de copiiilor.

Explicaţiasenatorului a fost următoarea:

"Amobservat că minorii au o mare dexteritate în a sparge codurile şi în a intra înaşa-zisele site-uri protejate şi am propus, şi Ministerul ia în calcul,includerea unei taxări suplimentare pentru accesul pe grila de programe a uneireţele, taxă care să fie adăugată automat abonamentului la cablu, în aşa felîncât părinţii, în momentul în care primesc factura, să îşi poată da seama că,fără acordul lor, minorii au avut acces la materiale".

Costulacestei taxe suplimentare, precum şi al criteriilor de autorizare urmează săfie stabilite la nivelul Ministerului Comunicaţiilor.

Proiectulde lege, propus de Guvern, mai prevede posibiltatea ca MinisterulComunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor să blocheze site-urile cu materialpornografic dacă nu respectă anumite condiţii, legate de parolarea accesului şiinterzicerea lui pentru minori.

Legeastabileşte că orice persoană fizică sau juridică, deţinătoare a unui nume dedomeniu, care intenţionează utilizarea acestuia în scopul realizării unui sitedestinat exclusiv distribuirii de materiale pornografice are obligaţia sănotifice în 10 zile Ministerul Comunicaţiilor şi să îndeplinească următoarelecondiţii, cumulativ: să conţină pe pagina de acces o atenţionare cu privire laconţinut, să permită accesul persoanelor numai după o verificare prealabilă avârstei acestora, să evidenţieze clar numărul accesărilor.

Blocareasite-urilor care nu respectă legea se face de către o autoritate din cadrulMCIT în urma unei sesizări sau autosesizări şi numai dacă încălcarea legiipersistă şi după o atenţionare a autorităţilor.

Legeamai stabileşte că prin materiale cu caracter pornografic se înţeleg obiecte,gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme,publicaţii, filme, înregistrări video sau audio, spoturi publicitare, programeşi aplicaţii informatice, piese muzicale şi alte forme de exprimare care prezintăexplicit o activitate sexuală.

Învarianta propusă de Guvern se stabilea că şi sugerarea unei activităţi sexualeprin materialele descrise mai sus este tot pornografie, însă senatorii comisieiau eliminat sintagma "sugerează", pentru a nu da naştere lainterpretări.

Senatoriiau modificat şi titlul propus de Guvern: Lege privind reglementareaactivităţilor cu caracter pornografic şi a accesului la materiale pornografice,decizând prin vot menţinerea titlului vechi al Legii 196/2003, anume prevenireaşi combaterea pornografiei.

Proiectulurmează să fie retrimis plenului Senatului, care este primă Cameră sesizată.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-05-15
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...