2018-12-19 03:32


Noi concedieri în companii de stat. Va fi reintrodus venitul lunar de completare pentru angajaţii disponibilizaţi

 |  15:58
Noi concedieri în companii de stat. Va fi reintrodus venitul lunar de completare pentru angajaţii disponibilizaţi

Guvernul va aviza în perioada imediatănoi concedieri în sectorul minier, energetic şi de apărare, dar va reintroduceplata venitului lunar de completare pentru angajaţii disponibilizaţi, ajutorfinanciar care va fi sistat dacă beneficiarul refuză alt loc de muncă pe motivcă salariul este prea mic.

Anul trecut,prin Legea de reducere a cheltuielilor bugetare, Guvernul a decis ca persoanele disponibilizatedin companiile de stat să nu mai beneficieze de un venit lunar de completare.

Pentru acestan însă, Guvernul adecis să reintroducă, prin ordonanţă de urgenţă, venitul lunar de completarepentru angajaţii concediaţi, în încercarea de a evita "convulsiisociale" de durată urmare a disponibilizărilor, au declarat surseoficiale.

Actulnormativ justifică reintroducerea venitului lunar de completare prin încercareade a atenua impactul concedierilor şi a evita riscul "escaladăriiinfracţionalităţii şi a unor convulsii sociale de durată", pe fondulsituaţiei precare economico-sociale a comunităţilor locale.

Prin aceastăordonanţă de urgenţă se va reveni la sistemul anterior, conform căruia venitul lunar de completare estestabilit odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa faţă desalariul individual mediu net pe ultimele trei luni înainte de concediere,pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decâtsalariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care a fostefectuată concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şinivelul indemnizaţiei de şomaj.

Durata deacordare a venitului minim de completare va fi de asemenea similară cu ceavalabilă până anul trecut, înainte de anularea ajutorului, respectiv de 20 lunipentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani, 22 luni pentrusalariaţii cu o vechime cuprinsă între 15 şi 25 de ani şi 24 luni pentru ovechime în muncă de peste 25 de ani.

Platavenitului lunar de completare va fi însă sistată dacă persoana concediatărefuză un loc de muncă pe motiv că salariul este egal sau mai mic cu acestvenit sau dacă nu participă la programe de reconversie profesională.

Refuzullocului de muncă va fi acceptat doar dacă se bazează pe motive de sănătatedovedite prin certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicalăşi prezentat în maximum 30 zile de la apariţia problemei de sănătate.

În nota defundamentare se arată că ordonanţaurmăreşte diminuarea consecinţelor restructurării din domeniul minier,energetic şi industria de apărare, dar modifică OU 116/2006care reglementează protecţia socială pentru toate persoanele disponibilizateprin concedieri colective din companiile de stat şi regiile autonomesubordonate administraţiei publice locale.

Reintroducereavenitului lunar de completare este justificată de altfel, în preambululordonanţei, prin necesitatea protecţiei persoanelor concediate urmare acontinuării procesului de restructurare şi reorganizare a unor companii de statşi regii autonome locale prin măsuri imediate de redresare economico-financiarăcare să conducă la eliminarea pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung aactivităţii acestora.

"Învederea diminuării consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţinaţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar destat din domeniul minier, energetic şi industria de apărare, persoaneledisponiblizate prin concedieri colective în condiţiile acestei ordonanţebeneficiază de venit lunar de completare. Actul normativ are un importantimpact social de atenuare şi diminuare a consecinţelor restructurării şireorganizării activităţii din domeniul minier, energetic asupra persoanelorcare îşi pierd locul de muncă şi care se realizează prin asigurarea încontinuare a unor venituri care să permită persoanelor disponibilizate, până laregăsirea unei utilităţi în viaţa economico-socială, să facă faţă costurilor desubzistenţă şi plată a taxelor, a impozitelor şi a serviciilor urbane",argumentează Guvernul în document.

Nota defundamentare relevă şi că venitulde completare ar urma să fie acordat pentru toţi angajaţii din domeniul miniercare urmează să fie concediaţi în intervalul 2011-2018, cu ocreştere a cheltuielilor bugetului de şomaj cu 84,6 milioane lei în 2011, cu102,2 milioane lei în 2012, cu 63,6 milioane lei în 2013, cu 43,5 milioane leiîn 2014, cu 30,8 milioane lei în 2015, cu 18,8 milioane lei în 2016, cu 8milioane lei în 2017 şi cu 6,8 milioane lei în 2018.

Surseoficiale susţin că dinsectorul minier ar urma în acest an să fie disponibilizaţi "câtevasute" de salariaţi, posibil peste 500 persoane.

PreşedinteleFederaţiei Naţionale Mine Energie, Marin Condescu, a declarat însă, lasfârşitul anului trecut, că un număr de 4.290 angajaţi dintr-un total deaproape 19.000 salariaţi de la unităţile miniere şi energetice din Oltenia arurma să fie concediaţi de la 1 martie 2011, conform propunerilor formulate deadministraţie.

La începutullunii februarie, ministrul Economiei declara că a discutat cu delegaţia FMI unprogram de restructurare a CNH şi s-a convenit ca patru din cele şapte mine sărămână viabile, iar trei să intre în proces de închidere până în 2018, cusubvenţie de la bugetul de stat.

La rândulsău, şeful misiunii de evaluare, Jeffrey Franks, afirma că FMI doreşte caminele viabile să fie separate de cele neproductive, iar pierderile acestora săfie minimizate, ceea ce ar putea presupune închiderea unor unităţi înainte de2018, termenul limită acceptat de Comisia Europeană.

Liderisindicali declarau, în 7 februarie, după întâlnirea cu delegaţia FonduluiMonetar Internaţional, că Valea Jiului poate exploda în câteva zile din cauzaimposibilităţii plăţii salariilor, fiind posibilă o nouă mineriadă în cazul încare Guvernul nu intervine urgent.

Ei spuneauatunci că au cerut atât Fondului, cât şi Băncii Mondiale să solicite Guvernuluisă intervină urgent în aceste sectoare.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-07-12
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...