2017-01-18 08:24

ULTIMA ORA


Orice absolvent de studii economice va putea ţine contabilitatea firmelor cu afaceri sub 35000 euro

 |  17:05
Orice absolvent de studii economice va putea ţine contabilitatea firmelor cu afaceri sub 35000 euro

Orice absolvent de studii economice superioare vaputea întocmi evidenţa contabilă a firmelor care au cifră de afaceri şi activemai mici de 35.000 de euro, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţăpentru modificarea legii contabilităţii.

"Persoanelecare în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit următoarele două criterii:cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalulactivelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, pot opta pentru unsistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministruluifinanţelor publice. Nivelul indicatorilor prevăzuţi se poate modifica prinhotărâre a Guvernului", se arată în proiectul de ordonanţă.

Documentulpropune ca în cazul acestor firme contabilitatea să poatăfi organizată şi condusă şi pe bază de contracte/convenţii civile încheiatepotrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, şi nu doar cu membriai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR).

Pe de altăparte, o altă prevedere importantă vizează instituţiile publice la carecontabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu aupersoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţiepublică. Acestea vor putea încheia contracte de prestări de servicii, pentruconducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şianuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre aleCECCAR.

"Încheiereacontractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publicede bunuri şi servicii, iar plata serviciilor respective se face din fonduripublice cu această destinaţie", se mai spune în proiectul de OUG.

Proiectulmai stabileşte obligaţia firmelor, persoanelor şi instituţiilor publice şiregiilor autonome să păstreze aplicaţiileinformatice cu ajutorul cărora au prelucrat datele înregistrate încontabilitate pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la dataîncetării utilizării acestora.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-11-24Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image