2019-01-22 21:55


Pensiile private vor fi plătite până la deces, până la o anumită dată sau pe o perioadă de 5-10 ani

 |  15:41
Pensiile private vor fi plătite până la deces, până la o anumită dată sau pe o perioadă de 5-10 ani

Participanţiila fondurile de pensii private vor putea opta, după încetarea perioadei active,între mai multe modalităţi de încasare a banilor, cum ar fi o sumă lunară pânăla deces sau până la o anumită dată, o altă variantă fiind stabilirea unuiinterval de plată cuprins între 5 şi 10 ani.

Modalităţilede plată se regăsesc într-un proiect de lege al Ministerului Muncii, Familieişi Protecţiei Sociale, care va reglementa plata pensiilor private pentru ceipeste 5,3 milioane de participanţi care contribuie în prezent la fondurile depensii private obligatorii (Pilonul II) şi facultative (Pilonul III).

Încazul Pilonul II, sumele acumulate în contul individual al fiecărui participantvor fi încasate la data ieşirii la pensie din sistemul de stat (Pilonul I),respectiv la 57 de ani şi 10 luni pentru femei şi la 62 de ani şi 10 lunipentru bărbaţi. Legislaţia va fi însă modificată, astfel încât vârsta depensionare va ajunge la 63 de ani pentru femei şi 65 de ani în cazulbărbaţilor.

LaPilonul III, plata pensiei se va face după ce participantul la un fond deprofil a împlinit 60 de ani şi a efectuat un stagiu minim de cotizare de 90 deluni.

Potrivitpoiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată apensiilor private, administratorii de pe Pilonul II şi III se obligă să îinotifice pe participanţi în scris, cu 30 de zile calendaristice înainte deîndeplinirea condiţiilor de pensionare, valoarea contribuţiilor brute plătite,valoarea activului personal net, precum şi obligativitatea de a opta pentru unfond de furnizare a pensiilor private.

"Dela data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, participantul unui fond depensii administrate privat şi/sau al unui fond de pensii facultative alegefurnizorul pensiei private. Participanţii la un fondurile de pensii privatecare împlinesc vârsta de 70 de ani şi nu aleg un furnizor de pensii privatesunt repartizaţi aleatoriu de către CSSPP", se arată în document.

Furnizorulde pensii private stabileşte cuantumul pensiei private, pe baza calcululuiactuarial şi activului personal net, aflat în contul participantului.

Pensiaprivată poate fi achitată sub forma unei anuităţi (sumă platită la intervale regulatede timp) viagere, anuităţi limitate sau altor tipuri de anuităţi, reglementateprin normele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Prinanuitatea viageră pentru o singură persoană se înţelege plata lunară a uneisume fixe datorată şi efectuată până la decesul membrului fondului de furnizarea pensiei private.

Încazul unei anuităţi viagere pentru o singură persoană plus perioadă certă seînţelege plata lunară a unei sume fixe datorată şi efectuată până la decesulmembrului fondului sau până la expirarea perioadei prevăzută în contactul defurnizare a unei pensii private.

Anuitateviageră cu componentă de supravieţuitor constă în plata lunară a unei sume fixedatorată şi efectuată membrului până la decesul acestuia, iar după deces,datorată şi efectuată soţului supravieţuitor pe durata vieţii şi copiilorminori până la majorat.

Anuitatealimitată reprezintă plata lunară a unei sume fixe datorată şi efectuată pe operioadă cuprinsă între 5 şi 10 ani.

Potrivitdocumentului, anuităţile fixe şi cele indexate cu o rată fixă prestabilită amajorării anuale sunt permise, iar cele variabile sunt interzise.

"Membrulunui fond de furnizare de pensii private este obligat să-şi achiziţioneze o anuitateviageră, în cazul în care activul personal al acestuia este suficient pentruachiziţionarea unei anuităţi viagere. Prin excepţie, membrul unui fond esteobligat să achiziţioneze o anuitate limitată, în cazul în care activul personalal acestuia nu este suficient pentru achiziţionarea unei anuităţiviagere", se menţionează în document.

Unfurnizor de pensii private este obligat să ofere o pensie privată sub formă deanuităţi viagere sau anuităţi limitate. În cazul în care activul personal alparticipantului este suficient pentru alegerea oricărei anuităţi viagere,acesta poate opta pentru tipul de anuitate viageră pe care o consideră cea maiadecvată.

"Pensiaprivată se plăteşte membrului, mandatarului desemnat de acesta prin procurăspecială sau reprezentantului legal al acestuia, fie prin serviciu poştal, fieprintr-un cont bancar. Cheltuielile ocazionate de plata pensiei private sesuportă de către membru", se arată în proiectul de act normativ.

Potrivitdocumentului, rata de finanţare a unui fond de furnizare de pensii privatetrebuie să fie în permanenţă cel puţin egală cu 105%.

Încazul în care rata de finanţare depăşeşte 110%, excesul de active seredistribuie participanţilor fondului de pensii. Dacă rata de finanţare scadesub 105%, furnizorul de pensii private întreprinde toate măsurile suplimentarepentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii învederea protejării intereselor membrilor şi ale beneficiarilor.

"Încazul în care rata de finanţare scade sub 100% (este subunitară), furnizorul depensii private intră în administrare specială şi îi este retrasă autorizaţia deadministrare a fondului de furnizare a pensiilor private", se precizeazăîn proiectul de lege.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-02-02
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...