2017-01-20 10:12

ULTIMA ORA


Piaţa construcţiilor din România va creşte cu 22 miliarde de dolari în următorii zece ani

 |  13:33
Piaţa construcţiilor din România va creşte cu 22 miliarde de dolari în următorii zece ani
Sectorul construcţiilor va creşte mai rapid decâtPIB, la nivel global, în următorii zece ani, când piaţa de construcţii vaavansa cu 4.800 miliarde dolari, la 12.000 miliarde dolari, iar cea din Româniase va majora cu 22 miliarde dolari, potrivit unui studiu.

"Româniava contribui cu 22 de miliarde de dolari americani la creşterea sectoruluiconstrucţiilor în următorii 10 ani, a patra cea mai mare contribuţie din EuropaCentrală şi de Est, după cea a Rusiei, 117 miliarde de dolari americani,Turciei - 81 de miliarde de dolari, şi Poloniei - 51 de miliarde de dolari,însă va avea o contribuţie mai mare la creşterea globală decât cea a Cehiei, 13miliarde dolari, Bulgariei, 8 miliarde, a Ucrainei, 7 miliarde şi a Ungariei, 5miliarde dolari", se arată într-un comunicat al PwC România.

Piaţaglobală a construcţiilor este estimată în prezent la 7.200 miliarde dolari.

Datelesunt incluse în raportul Global Construction 2020, realizat de GlobalConstruction Perspectives şi Oxford Economics şi finanţat de compania deservicii de consultanţă PwC.

Potrivitinformaţiilor anunţate anterior de Asociaţia Română a Antreprenorilor deConstrucţii piaţa de profil a scăzut anul trecut cu 17%, la 9,7 miliarde euro,iar în acest an se va încadra în cel mai bun caz în intervalul 9,5-10 miliardede euro, urmând să revină pe creştere în 2012.

"Construcţiilevor deveni unul dintre cele mai dinamice sectoare economice în următoruldeceniu", a declarat în comunicatul PwC Neil Blake, director de analizăeconomică în cadrul Oxford Economics.

Studiularată că Europa Centrală şi de Est va fi a doua cea mai dinamică piaţăemergentă pentru sectorul construcţiilor în perioada 2010-2015, având o ratăanuală de creştere de 7,9%, întrecută doar de Asia de Est, cu 8,3%. Creştereaeconomiilor importante din Asia, precum şi revirimentul pieţei americane vorconstitui factorii principali ai creşterii în sectorul construcţiilor la nivelglobal în următorii 10 ani, potrivit autorilor analizei.

"Sectorulconstrucţiilor nu a înregistrat niciodată o astfel de creştere rapidă, pesteritmul de creştere al Produsului Intern Brut global, creştere alimentată desuperputerile economice emergente precum China şi India, dar şi de revirimentulconstrucţiilor pe piaţa americană", a declarat în comunicat GrahamRobinson, director Global Construction Perspectives.

Raportulmai arată că în următorul deceniu sectorul construcţiilor va genera cheltuielide 97.700 de miliarde de dolari americani.

Creştereaacestui sector în China, India şi Statele Unite va genera mai mult de jumătatedin creşterea globală anticipată de 4.800 de miliarde de dolari anual de pânăîn 2020. China şi India vor fi cele mai dinamice pieţe emergente, luând încalcul populaţiile în creştere, urbanizarea rapidă, şi creşterea economicăputernică, toţi aceşti factori fiind stimulenţi pentru sectorul construcţiilor.

Piaţachineză, stimulată de cheltuielile guvernamentale anti-ciclice, a depăşit piaţaamericană în 2010, devenind cea mai mare piaţă de construcţii din lume, şi seva dubla în următorul deceniu, până la o valoare anuală de 2.500 de miliarde dedolari în 2020, sau 21% din sectorul global al construcţiilor.

Raportulpreconizează că India va depăşi Japonia pentru a deveni cea de-a treia cea maimare piaţă a construcţiilor până în 2018.

StateleUnite vor înregistra o creştere ciclică în sectorul construcţiilor, ceea ce vaduce la un ritm de creştere de două cifre anual pe termen scurt atât pentrusectorul rezidenţial, cât şi pentru cel nerezidenţial. Şapte pieţe - China,Statele Unite, India, Indonezia, Canada, Australia şi Rusia, vor genera douătreimi din creşterea sectorului construcţiilor la nivel global până în 2020.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-10-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image