2017-01-22 10:16

ULTIMA ORA


PIB-ul României a scăzut cu 1,3% în 2010

 |  13:31
PIB-ul României a scăzut cu 1,3% în 2010

Institutul Naţional de Statistică (INS)a revizuit în urcare cu 0,1 puncte procentuale, la 1,3%, contracţia PIB de anultrecut, însă a menţinut la 0,1% proiecţia de creştere economică din trimestrulpatru, susţinută în principal de agricultură.

În serie ajustată sezonier, cea mai mare creştere din ultimultrimestru al anului trecut a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şipiscicultură (+6%), urmată de sectorul industrial, (+1,3%) şi de cel alconstrucţiilor (+0,6%). În comerţ, volumele de activitate au rămas nemodificatecomparativ cu trimestrul anterior.

Dupăavansul uşor din ultimul trimestru al anului trecut, economia României ar putea ieşi tehnic din recesiune dacă va înregistracreştere şi în primele trei luni din acest an.

Comparativcu aceeaşi perioadă a anului trecut, PIB a scăzut în trimestrul patruîn serie brută cu 0,6%, în condiţiile în care avansurileînregistrate în agricultură, industrie şi activităţi financiare nu au susţinutreducerea volumelor de activitate din construcţii şi comerţ, hoteluri şirestaurante, transporturi şi telecomunicaţii.

Astfel,creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultură,silvicultură şi piscicultură (+7,4%), industrie (+5,8%) şi activităţi financiare,imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+1,2%).

Lapolul opus, construcţiile, activităţile de comerţ, repararea automobilelor şiarticolelor casnice, hoteluri şi restaurante, transporturi şi telecomunicaţiiprecum şi alte servicii şi-au redus volumul de activitate cu 7%, 2,9% şi,respectiv, cu 4,8%. Ca o consecinţă a evoluţiei înregistrate pe ansambluleconomiei, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul destat, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 3,1%.

Din punctul de vedere alutilizării PIB cererea internă a scăzut cu 1,2 procente, comparativ cu acelaşitrimestru din 2009, în principal pe seama reducerii cu 4,7% aformării brute de capital fix.

Consumulfinal total s-a redus cu 2%, în special ca urmare a diminuării volumuluicheltuielii pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilorpublice cu 4,2%, respectiv 4,5%. Cheltuiala pentru consum final algospodăriilor populaţiei s-a diminuat cu 0,9 procente, fiind o consecinţă areducerii volumului desfacerilor de mărfuri prin comerţul cu amănuntul (-5,6%).

Un efect pozitiv a fostîmbunătăţirea exportului net ca urmare a devansării volumului importurilor(+12,2%) de către cel al exporturilor (+17,1%).

Lanivelul anului 2010, scăderea a fost determinată de reducerea volumului valoriiadăugate brute din agricutură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură(-0,8%), construcţii (-10,7%), comerţ, repararea automobilelor şi articolelorcasnice, hoteluri şi restaurante, transporturi şi telecomunicaţii (-4%) şi alteservicii (-2,8%).

Creşteriale volumului de activitate s-au înregistrat în industrie (+5,1%) şi activităţifinanciare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi (+0,8%).Impozitele nete pe produs s-au redus cu 2,5%.

Consumulfinal total a înregistrat o scădere cu 2,1% în anul 2010, comparativ cu anulprecedent, în special pe seama diminuării cu 3,9%, respectiv 3,2% a cheltuieliipentru consumul individual şi colectiv al administraţiilor publice dar şi acheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei cu 1,6 procente.Formarea brută de capital fix (investiţii - n.r.) a înregistrat o reducere cu13,1%.

Economia a intrat în recesiune întrimestrul al treilea din 2008, odată cu scăderea Produsului Intern Brut întermeni ajustaţi sezoneri, faţă de precedentele trei luni, cu 0,1%. Deatunci, PIB-ul a înregistrat scăderi în fiecare trimestru, exceptând creşteriuşoare de 0,1% în trimestrul al treilea din 2009 şi trimestrul patru din 2010şi un avans de 0,3% în trimestrul doi al anului trecut.

Pentruacest an, autorităţile române şi Fondul Monetar Internaţional anticipează ocreştere a economiei de circa 1,5%.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-02-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image