2017-01-17 11:31

ULTIMA ORA


Preda, Voinescu şi Macovei vor taxe mai mici, pensii sustenabile, salarii mărite la medici şi profesori

 |  14:59
Preda, Voinescu şi Macovei vor taxe mai mici, pensii sustenabile, salarii mărite la medici şi profesori
CristianPreda, Sever Voinescu şi Monica Macovei susţin, în platforma lansată miercuri,reducerea ca număr şi în cuantum a taxelor şi a impozitelor, un sistem depensii sustenabil, astfel ca pensiile de stat să nu fie în pericol, dar şisalarii mărite până în 2012 pentru medici şi profesori.

Ceitrei democrat-liberali propun diminuarea prezenţei statului în economie, care,în opinia lor, va avea un triplu efect: creşterea eficienţei, scădereacorupţiei şi depolitizarea unor decizii economice.

"Acum,statul e un factor de distorsionare a regulilor pieţei. Trebuie să-i dăm un altrol, reconstruindu-i credibilitatea atât în faţa cetăţenilor, cât şi în faţaactorilor economici", susţin aceştia.

Preda,Voinescu şi Macovei mai vor trecerea economiei de la o dezvoltare bazată peconsum la o dezvoltare bazată pe producţie. În opinia lor, principala lecţie aultimilor ani este aceea că economiile a căror dezvoltare se bazează pe consumsunt vulnerabile în crize economice, în vreme ce economiile a căror dezvoltarese bazează pe producţie sunt mai rezistente.

Totodată,ei susţin diminuarea poverii fiscale pe muncă, ca un prim pas al unei ample şibine gândite politici de reducere a taxelor şi impozitelor, atât în cuantum câtşi în numărul lor.

Semnatariiplatformei lansate miercuri propun şi înscrierea în Constituţie a unui deficitbugetar maxim de 3 la sută, precum şi elaborarea bugetului cu minimum 6 luniînainte de debutul anului fiscal şi consultarea cu autorităţile europenecompetente, pentru o sincronizare cu politicile ţărilor membre şi participareala strategia "semestrului european" propusă de Comisia Europeană ca onouă fază a integrării.

CristianPreda, Sever Voinescu şi Monica Macovei apreciază, de asemenea, că sistemulpublic de sănătate are nevoie de sporirea calităţii managementului la nivelulfiecărei unităţi sanitare, dar şi de resurse financiare private pentru aîmbunătăţi calitatea serviciilor.

"Deaceea, creşterea progresivă a elementului privat în serviciile de sănătatetrebuie să fie o prioritate. (...) Statul e obligat să abandoneze iluzia că«asigură total» şi trebuie să se limiteze la asigurarea unui pachet minimal deservicii medicale, restul fiind susţinut prin competiţia între asiguratoriiprivaţi", susţin ei.

Preda,Voinescu şi Macovei se pronunţă şi în favoarea unei protecţii sociale ţintite.

"Protecţiasocială cea mai bună este asigurată de un loc de muncă stabil şi bine plătit.În acelaşi timp, statul trebuie să îi ajute pe cei aflaţi în nevoie, inclusivprin cooperarea cu structuri non-guvernamentale specializate. Acest ajutorvizează nu categorii în ansamblu, ci cazuri concrete. Asistarea persoaneipentru a ieşi din starea de nevoie, şi nu pentru a permanentiza respectivastare trebuie să fie filosofia de funcţionare a întregului sistem de protecţiesocială", arată aceştia.

"Nedorim un sistem de pensii sustenabil, în virtutea căruia pensiile de stat să nufie niciodată în pericol. Sporirea numărului de contribuitori pentruechilibrarea balanţei cu numărul de pensionari este o condiţie sine qua non adepăşirii crizei actuale", mai precizează semnatarii platformei.

Eisusţin şi "restructurarea masivă a regiilor şi agenţiilor de stat,printr-un proces combinat de privatizare şi contracting out". În opinialor, scoaterea regiilor şi a agenţiilor de stat din universul clientelar alpartidelor e una dintre condiţiile reabilitării politicii în ochii cetăţenilor.

Preda,Voinescu şi Macovei vor şi creşterea puterii statului în combaterea evaziuniifiscale, susţinând că "indisciplina financiară nu e o povară culturală denedepăşit, iar rolul statului poate fi acela de a educa, prin exemplu, mediuleconomic".

Ceitrei semnatari mai propun iniţierea unui Pact naţional pentru protejareamediului, plecând de la o hartă a riscurilor de mediu, actualizată anual, prindialog între guvern, patronate şi ONG-uri de mediu.

Eimai susţin că modernizarea statului se face cu educaţie solidă şi sistem desănătate accesibil tuturor, în caz contrar modernizarea fiind o lozincă."Pentru a fi posibilă, e nevoie de resurse semnificative. Baza de calcul asalariilor personalului medical şi a celui din educaţie ar trebui - în modideal - să crească până în 2012 cu minimum 50%. Altfel, exodul medicilor va fiaccelerat, iar şcolile vor fi abandonate de profesorii competenţi", aratăsemnatarii.

Înopinia lor, educaţia trebuie în aşa fel configurată încât în următorii zece anielevii români să ocupe în clasamentele făcute pe baza testelor internaţionaleunul dintre primele zece locuri, şi nu - cum se întâmplă acum - unul dintreultimele, iar componenta etică a educaţiei trebuie reintrodusă în şcoalaromânească.

Preda,Voinescu şi Macovei mai susţin şi că întregul sistem al administraţiei publicetrebuie reformat şi raţionalizat. Informatizarea, concentrarea pe serviciulprestat cetăţeanului şi nu pe rigorile birocraţiei instituţionale, profesionalizarea,eficientizarea (prin introducerea unor standarde de cost) şi depolitizareastructurilor administraţiei ar trebui să fie ideile de bază ale reformeisistemului administrativ, susţin aceştia.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-12-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image