2017-01-19 15:04

ULTIMA ORA


Procesul privind incendiul din Maternitatea Giuleşti începe, luni, la Judecătoria Sectorului 6

 |  17:03
Procesul privind incendiul din Maternitatea Giuleşti începe, luni, la Judecătoria Sectorului 6

Procesulprivind incendiul din 16 august 2010 de la Maternitatea Giuleşti, în urmacăruia au murit şase bebeluşi, începe, luni, la Judecătoria Sectorului 6, urmândsă fie judecaţi fostul manager Bogdan Marinescu, asistenta Florentina Cîrstea,precum şi alte trei persoane.

ProcuroriiSecţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângăÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au deferit justiţiei pe FlorentinaDaniela Cârstea şi Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Profesordr. Panait Sârbu", pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală gravădin culpă, precum şi pe Bogdan Marinescu, Vasile Dima, Adrian Ioan Toma şi GigelOprea, acuzaţi de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, ainformat, în 7 decembrie, instituţia.

În16 august, în jurul orei 18.30, în salonul de Terapie Intensivă nou-născuţi,din cadrul Secţiei de Neonatologie a Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie"Prof. Dr. Panait Sârbu", a izbucnit un incendiu în urma căruia şasenou-născuţi aflaţi în salon, au decedat, iar alţi cinci au suferit vătămăricorporale grave. De asemenea, s-a produs o pagubă materială de 1.500.602 delei, prin distrugerea aparaturii medicale şi a celorlalte obiecte din salon.

Prinnatura sa, circumstanţele şi consecinţele produse, evenimentul prezintăunicitate în plan naţional, având un impact social deosebit.

Dinprobatoriul administrat pe parcursul urmăririi penale a rezultat că în 16august, potrivit planificării era de serviciu la salonul de Terapie - Intensivănou-născuţi ai Secţiei Neonatologie, pe o tură de 12 ore,care a început la ora7.00 şi se finaliza la orele 19.00, Florentina Daniela Cârstea - asistentămedicală. Aceasta nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu stabilite în fişapostului, în sensul că nu a supravegheat în permanenţă nou-născuţii aflaţi însalonul de Terapie Intensivă. Astfel, la ora 18.24 a părăsit în modnejusitificat salonul, lipsind aproximativ 12 minute, ceea ce a făcutimposibilă sesizarea momentului izbucnirii incendiului şi luarea măsurilor deevacuare a nou-născuţilor, cu consecinţe extrem de grave, respectiv decesul aşase nou-născuţi şi vătămarea gravă a altor cinci.

BogdanMarinescu, în calitate de manager al spitalului, nu a întreprins demersuripentru înfiinţarea în cadrul unităţii spitaliceşti a Serviciului Intern dePrevenire şi Protecţie astfel cum prevăd dispoziţiile Legii 319/2006. Acestserviciu ar fi trebuit să aibă în competenţă inclusiv analizarea alegerii,cumpărării, întreţinerii şi utilizării echipamentelor de muncă, aechipamentelor de protecţie colectivă şi individuală şi care ar fi pututidentifica pericolele şi riscurile de natură electrică, aspect care a avut unrol favorizant în producerea incendiului.

Larândul său, Vasile Dima, în calitate de şef al serviciului tehnic în cadrulspitalului şi responsabil cu protecţia şi prevenirea incendiilor în cadrulaceleiaşi unităţii, nu şi-a respectat obligaţiile referitoare la revizia şiîntreţinerea instalaţiei electrice şi nu a luat măsuri de organizare aactivităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, factori care au contribuitla producerea, amplificarea şi neluarea măsurilor imediate de stingere aincendiului.

IoanAdrian Toma, în calitate de şef al Secţiei de Neonatologie din cadrulspitalului, a gestionat defectuos resursele umane existente şi nu a luatmăsurile manageriale necesare pentru asigurarea în permanenţă, pe orice tură,la Salonul de Terapie Intensivă nou – născuţi, a numărului de asistentemedicale prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare la data de 16 august.

InculpatulOprea Gigel, electrician în cadrul spitalului, şi-a îndeplinit în modsuperficial obligaţia prevăzută în fişa postului, de întreţinere în stare defuncţionare a instalaţiilor electrice, cu prilejul verificării efectuate în 13august, neconstatând detensionarea elementelor elastice ale prizei, de la cares-a declanşat incendiul, respectiv pierdea caracteristicii de strângere/apăsarea lamelelor de contact bipolar.

Consecinţaîncălcării îndatoririlor profesionale a fiecăruia dintre inculpaţi a fost unaextrem de gravă, având în vedere faptul că incendiul s-a soldat cu decesul aşase nou-născuţi şi vătămarea gravă a altor cinci, la care s-a adăugatafectarea bunului mers al activităţii unităţii spitaliceşti şi producerea depagube materiale.

Toateaspectele enumerate anterior şi care atrag răspunderea inculpaţilor CârsteaFlorentina Daniela, Marinescu Bogdan, Dima Vasile, Toma Adrian Ioan şi OpreaGigel, atrag în mod corelativ răspunderea penală a Spitalul Clinic deObstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu", susţinprocurorii.

Concluziileexpertizei tehnice realizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - Insemex- Petroşani, aufost în sensul că incendiul izbucnit în salonul de Terapie - Intensivă pentrunou-născuţi a fost cauzat de supraîncălzirea elementelor de contact aleştecărului montat pe cablul de alimentare cu energie electrică al aparatului deaer condiţionat. Cauza a fost una de natură electrică, fiind determinată de unproces fizico-chimic incendiv şi nu exploziv.

Procesulprivind incendiul din Maternitatea Giuleşti începe, luni, la JudecătoriaSectorului 6

Procesulprivind incendiul din 16 august 2010 de la Maternitatea Giuleşti, în urmacăruia au murit şase bebeluşi, începe, luni, la Judecătoria Sectorului 6, urmândsă fie judecaţi fostul manager Bogdan Marinescu, asistenta Florentina Cîrstea,precum şi alte trei persoane.

ProcuroriiSecţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângăÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au deferit justiţiei pe FlorentinaDaniela Cârstea şi Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Profesordr. Panait Sârbu", pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală gravădin culpă, precum şi pe Bogdan Marinescu, Vasile Dima, Adrian Ioan Toma şi GigelOprea, acuzaţi de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, ainformat, în 7 decembrie, instituţia.

În16 august, în jurul orei 18.30, în salonul de Terapie Intensivă nou-născuţi,din cadrul Secţiei de Neonatologie a Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie"Prof. Dr. Panait Sârbu", a izbucnit un incendiu în urma căruia şasenou-născuţi aflaţi în salon, au decedat, iar alţi cinci au suferit vătămăricorporale grave. De asemenea, s-a produs o pagubă materială de 1.500.602 delei, prin distrugerea aparaturii medicale şi a celorlalte obiecte din salon.

Prinnatura sa, circumstanţele şi consecinţele produse, evenimentul prezintăunicitate în plan naţional, având un impact social deosebit.

Dinprobatoriul administrat pe parcursul urmăririi penale a rezultat că în 16august, potrivit planificării era de serviciu la salonul de Terapie - Intensivănou-născuţi ai Secţiei Neonatologie, pe o tură de 12 ore,care a început la ora7.00 şi se finaliza la orele 19.00, Florentina Daniela Cârstea - asistentămedicală. Aceasta nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu stabilite în fişapostului, în sensul că nu a supravegheat în permanenţă nou-născuţii aflaţi însalonul de Terapie Intensivă. Astfel, la ora 18.24 a părăsit în modnejusitificat salonul, lipsind aproximativ 12 minute, ceea ce a făcutimposibilă sesizarea momentului izbucnirii incendiului şi luarea măsurilor deevacuare a nou-născuţilor, cu consecinţe extrem de grave, respectiv decesul aşase nou-născuţi şi vătămarea gravă a altor cinci.

BogdanMarinescu, în calitate de manager al spitalului, nu a întreprins demersuripentru înfiinţarea în cadrul unităţii spitaliceşti a Serviciului Intern dePrevenire şi Protecţie astfel cum prevăd dispoziţiile Legii 319/2006. Acestserviciu ar fi trebuit să aibă în competenţă inclusiv analizarea alegerii,cumpărării, întreţinerii şi utilizării echipamentelor de muncă, aechipamentelor de protecţie colectivă şi individuală şi care ar fi pututidentifica pericolele şi riscurile de natură electrică, aspect care a avut unrol favorizant în producerea incendiului.

Larândul său, Vasile Dima, în calitate de şef al serviciului tehnic în cadrulspitalului şi responsabil cu protecţia şi prevenirea incendiilor în cadrulaceleiaşi unităţii, nu şi-a respectat obligaţiile referitoare la revizia şiîntreţinerea instalaţiei electrice şi nu a luat măsuri de organizare aactivităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, factori care au contribuitla producerea, amplificarea şi neluarea măsurilor imediate de stingere aincendiului.

IoanAdrian Toma, în calitate de şef al Secţiei de Neonatologie din cadrulspitalului, a gestionat defectuos resursele umane existente şi nu a luatmăsurile manageriale necesare pentru asigurarea în permanenţă, pe orice tură,la Salonul de Terapie Intensivă nou – născuţi, a numărului de asistentemedicale prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare la data de 16 august.

InculpatulOprea Gigel, electrician în cadrul spitalului, şi-a îndeplinit în modsuperficial obligaţia prevăzută în fişa postului, de întreţinere în stare defuncţionare a instalaţiilor electrice, cu prilejul verificării efectuate în 13august, neconstatând detensionarea elementelor elastice ale prizei, de la cares-a declanşat incendiul, respectiv pierdea caracteristicii de strângere/apăsarea lamelelor de contact bipolar.

Consecinţaîncălcării îndatoririlor profesionale a fiecăruia dintre inculpaţi a fost unaextrem de gravă, având în vedere faptul că incendiul s-a soldat cu decesul aşase nou-născuţi şi vătămarea gravă a altor cinci, la care s-a adăugatafectarea bunului mers al activităţii unităţii spitaliceşti şi producerea depagube materiale.

Toateaspectele enumerate anterior şi care atrag răspunderea inculpaţilor CârsteaFlorentina Daniela, Marinescu Bogdan, Dima Vasile, Toma Adrian Ioan şi OpreaGigel, atrag în mod corelativ răspunderea penală a Spitalul Clinic deObstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu", susţinprocurorii.

Concluziileexpertizei tehnice realizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - Insemex- Petroşani, aufost în sensul că incendiul izbucnit în salonul de Terapie - Intensivă pentrunou-născuţi a fost cauzat de supraîncălzirea elementelor de contact aleştecărului montat pe cablul de alimentare cu energie electrică al aparatului deaer condiţionat. Cauza a fost una de natură electrică, fiind determinată de unproces fizico-chimic incendiv şi nu exploziv.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-12-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image