2017-01-18 12:19

ULTIMA ORA


Propunere: Candidaţii la Preşedinţie şi Parlament să fie examinaţi psihiatric. Vezi reacţia Guvernului

 |  12:38
Propunere: Candidaţii la Preşedinţie şi Parlament să fie examinaţi psihiatric. Vezi reacţia Guvernului

Cincisenatori independeţi au iniţiat o propunere legislativă privind examinareapsihologică şi psihiatrică obligatorie a candidaţilor pentru funcţii dedemnitate publică şi în administraţia locală sau a înalţilor funcţionaripublici şi a miniştrilor.

Guvernulsusţine că persoanele candidate la Preşedinţie şi Parlament nu trebuieexaminate psihologic şi psihiatric, deoarece procedura încalcă Constituţia şiconfidenţialitatea datelor, şi că ar fi "excesiv"ca şeful statului şiparlamentarii să piardă mandatul dacă nu efectuează anual acest control.

Guvernula transmis Senatului aceste opinii, ca răspuns la propunerea legislativă,iniţiată de cinci senatori independenţi, privind examinarea psihologică şipsihiatrică obligatorie a candidaţilor pentru funcţii de demnitate publică şiîn administraţia locală sau a înalţilor funcţionari publici şi a miniştrilor.

Ceicinci senatori independenţi propun obligativitatea prezentării unei adeverinţemedicale privind starea de sănătate fizică şi mentală în cazul candidaţilor lafuncţii de demnitate publică alese sau numite şi în situaţia persoanelornominalizate la funcţii de conducere în administraţie, precum şi a unui controlmedical anual în cazul persoanelor care ocupă deja astfel de funcţii.

Iniţiatoriipropun ca examinările psihologice şi psihiatrice să fie efectuate inclusiv încazul candidaţilor pentru preşedinţia ţării.

Aceştiaconsideră că, de vreme ce testarea psihologică este eliminatorie pentruprofesii precum cea de conducător auto, profesor, pilot de aviaţie, poliţistsau electrician, la o astfel de examinare ar trebui supuşi şi candidaţii lafuncţii de primar, consilier local, consilier judeţean şi parlamentar.

"Încondiţiile în care apar iniţiative legislative care de care mai «năstruşnice»,unele din partea parlamentarilor, dar cele mai multe din partea Executivului,în această perioadă de volatilitate politică, dar şi economică, care creeazăsituaţii stresante cu mare predispoziţie la decompensări psihice, credem căaceastă iniţiativă legislativă poate fi susţinută şi votată în Parlament",arată iniţiatorii proiectului de lege.

Înpunctul de vedere negativ transmis Senatului, Executivul invocă însă faptul căaducerea la cunoştinţă publică a adeverinţei medicale, ca parte a dosarului decandidatură, pentru persoanele care candidează la alegerile locale, generalesau prezidenţiale ar constitui o încălcare a caracterului confidenţial alinformaţiilor privind sănătatea persoanei, "aducându-se astfel atingeredreptului constituţional la viaţă intimă, familială şi privată".

Încazul funcţiilor de preşedinte al ţării, deputat şi senator, Executivul nu estede acord cu dispoziţiile proiectului potrivit cărora neefectuarea controluluianual determină pierderea funcţiei dobândite prin alegeri sau prin numire.

"Apreciemcă, cel puţin în cazul funcţiilor de deputat, senator şi preşedinte alRomâniei, acestea sunt de natură să aducă atingere dispoziţiilorconstituţionale care reglementează încetarea mandatului acestora. Cât priveştefuncţiile numite, apreciem că sancţiunea prevăzută este excesivă", susţineGuvernul.

Printreargumentele invocate de Guvern pentru a nu susţine propunerea legislativă senumără şi acela că textul propus de inţiatori nu prezintă clar categoriile depersonal din sectorul public-personal, care ocupă funcţii de demnitate alesesau numite la nivel central sau local, cărora ar trebui să li se efectuezeastfel de examinări.

Larândul său, Consiliul Legislativ a transmis iniţiatorilor aceeaşi recomandareprivind delimitarea cu exactitate a catgoriilor de personal cărora li se impuneprezentarea, la numirea în funcţie, a adeverinţei medicale vizate de unpsiholog şi de un medic psihiatru, dar, în opoziţie cu avizul negativ alGuvernului, a avizat favorabil propunerea.

Ambeleavize, atât cel al Guvernului, cât şi cel al Consiliului Legislativ, suntconsultative.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-01-23Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image