2017-01-17 17:38

ULTIMA ORA


Raport CE: România a făcut demersuri pentru îmbunătăţirea procedurilor judiciare

 |  16:34
Raport CE: România a făcut demersuri pentru îmbunătăţirea procedurilor judiciare

Româniaa făcut demersuri pentru îmbunătăţirea procedurilor judiciare şi pregăteşteintrarea în vigoare a noilor coduri, care constituie fundamentul pentru unproces judiciar modern, iar DNA continuă lupta convingătoare în cazurile decorupţie la nivel înalt, relevă raportul Comisiei Europene (CE).

De la ultimul raport anual al ComisieiEuropene privind progresele României, aflată sub Mecanismul de Cooperare şiVerificare (MCV), autorităţile române au întreprins demersuri pentru aeficientiza procedurile judiciare şi a continuat pregătirile pentru intrarea învigoare a patru Coduri noi, restabilind, totodată, cadrul legal pentru AgenţiaNaţională de Integritate, notează raportul pe justiţie al CE, care va fi făcutpublic, miercuri, la Bruxelles.

Totodată, CE notează că, deşi nu era ocondiţionalitate, autorităţile române au decis să efectueze revizuiri alesistemului judiciar şi al achiziţiilor publice şi să întocmească o evaluare apoliticii anticorupţie.

Raportul consemnează faptul că DirecţiaNaţională Anticorupţie (DNA) are cauze tot mai convingătoare în privinţainvestigării cazurilor de corupţie la nivel înalt.

Totuşi, arată CE, în pofida acestui progres,din iulie 2010 se constată o lipsă de consecvenţă şi de rezultate în anumitezone. Progresul în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei este încăinsuficient, întrucât multe cazuri de corupţie la nivel înalt sunt tergiversateani în instanţă, fiind observate puţine progrese în această perioadă.

CE spune că trebuie acţionat de urgenţăpentru accelerarea soluţionării acestor cazuri, pentru a preveni ca proceselesă fie închise din cauza intervenţiei termenelor de prescriere a faptelor.

În opinia CE, se impune a se acorda lupteiîmpotriva corupţiei o prioritate mai evidentă şi să fie coordonată cu sprijinulunei noi strategii anticorupţie comprehensivă şi robustă.

Raportul notează că sunt necesare măsuriurgente pentru a îmbunătăţi recuperarea produselor infracţiunii, urmărireaspălării banilor şi protecţia împotriva conflictelor de interese în gestionareafondurilor publice, iar rezultate mai bune ar trebui demonstrate în domeniulconfiscării bunurilor nejustificate şi în aplicarea de sancţiuni descurajatoareîn cazuri de incompatibilităţi.

Pentru creşterea ritmului reformei judiciareîn următoarea perioadă, CE spune că România ar trebui să adopte un plan deimplementare a Codului civil şi pentru celelalte trei noi coduri (Cod penal,Cod de procedură civilă şi de procedură penală-n.r.) care urmează a fiintroduse în 2012 şi să creeze un cadru de cooperare împreună cu magistraţii şicu societatea civilă pentru a facilita ajustările structurale necesare alesistemului judiciar.

De asemenea, raportul CE pe justiţie noteazăcă noul Consiliu Superior al Magistraturii mai are încă nevoie să demonstrezeangajamentul său de a reforma sistemul prin rezultate concrete

Totodată, oficialii europeni arată că, de laultima evaluare a Comisiei, România a îmbunătăţit eficienţa procesului judiciarprin simplificarea unor proceduri judiciare şi introducerea unor noiinstrumente legale, respectiv posibilităţi mai mari pentru autorităţile deurmărire penală de a clasa cazurile în care probele existente nu justificăcercetări ulterioare sau posibilitatea unui inculpat de a pleda vinovat îninstanţă şi de a reduce procedura de judecată.

Potrivit raportului CE, aceste noi prevederilegale au contribuit la întărirea eficienţei urmăririi penale şi la accelerareanumărului de cazuri aduse în faţa instanţei. În plus, România a începutpregătirile de realizare a unei revizuiri funcţionale independente a sistemuluijudiciar. Această revizuire ar trebui să definească măsurile pentru o reformămai comprehensivă a structurilor, procedurilor şi resurselor umane, care vor finecesare pentru a însoţi intrarea în vigoare a noilor Coduri.

Cele patru coduri noi trebuie să fieconsiderate drept un pas important pentru reforma judiciară şi pentruîmbunătăţirea consecvenţei şi a eficienţei procesului judiciar.

De la ultima evaluare a Comisiei din iulie2010, au apărut unele întârzieri în pregătirile pentru implementarea noilorCoduri. Deşi data implementării a fost fixată pentru 1 octombrie 2011, pentruCodul civil şi implementarea de legi pentru celelalte Coduri, care suntelaborate şi finalizate, studiile de impact nu sunt încă gata, s-a realizatpuţin training şi un plan comprehensiv de implementare încă lipseşte.

Comisia susţine că este important să se evitepracticile divergente, iar o bună pregătire a magistraţilor va fi esenţialăpentru o implementare omogenă a celorlalte Coduri.

Prin Legea "Micii Reforme", Româniaa revizuit atribuţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dintr-un punct devedere ce abilitează Curtea să funcţioneze mai efectiv ca şi Curte de Casaţie.Totuşi, aceste reforme nu merg prea departe în a aborda efectiv problemajurisprudenţei neunitare, mai spune CE.

Noile Coduri de procedură introduc un noumecanism pentru unificarea jurisprudenţei, hotărârea provizorie, care vacompleta recursul în interesul legii existent. O hotărâre interpretativă aÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ar trebui să prelungească perioadaspecială de prescripţie într-un caz, atunci când o decizie referitoare la oexcepţie constituţională se află pe rol. Aplicarea de legi stricte care săînsoţească noul mecanism va fi necesară pentru a evita ca solicitărineîntemeiate de hotărâri provizorii să tergiverseze excesiv judecata. Românianu a realizat încă o publicare complet electronizată a jurisprudenţei, subliniazăCE, în raportul sobţinut, luni, de agenţia de presă Mediafax.

Totodată, raportul CE consemnează şi faptulcă motivările instanţei sunt adesea elaborate cu întârziere substanţială, dupăce verdictul este pronunţat.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-04-15Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image