2017-01-24 05:05


Raport CE: România a făcut paşi importanţi pentru ameliorarea sistemului judiciar

 |  13:55
Raport CE: România a făcut paşi importanţi pentru ameliorarea sistemului judiciar

Româniaa făcut paşi semnificativi pentru ameliorarea eficienţei sistemului săujudiciar, dar este nevoie de acţiuni urgente pentru accelerarea unui numărimportant de procese de corupţie la nivel înalt, relevă raportul anual alComisiei Europene privind reforma justiţiei în România, prezentat miercuri laprânz, informează Agerpres.

“Dela ultima evaluare a Comisiei, din iulie 2010, România a făcut paşisemnificativi pentru ameliorarea sistemului judiciar şi a bazei juridicerevizuite a ANI, a continuat pregătirea implementării celor patru noi coduri, alansat pregătirile pentru o revizuire funcţională a sistemului judiciar şi arealizat un studiu de impact asupra politicii sale anticorupţie. În perioadaurmătoare, va fi necesar un angajament continuu pentru implementarea noilorcoduri, pentru luarea deciziilor necesare restructurării suplimentare asistemului judiciar, pentru consolidarea politicii anticorupţie şi pentru rezultatemai bune în confiscarea averilor nejustificate şi în dispunerea unor sancţiunidisuasive în cazul incompatibilităţilor”, se arată în concluziile raportului.

Comisiaconsideră că este nevoie de acţiuni urgente pentru accelerarea unui numărimportant de procese de corupţie la nivel înalt şi pentru prevenirea închideriilor ca urmare a epuizării perioadei de prescripţie. “În perioada ce a trecut dela ultimul raport anual, DNA a arătat rezultate convingătoare în mod continuuîn investigarea cazurilor de corupţie la nivel înalt. În pofida acestui progresdupă 2010, consecvenţa şi rezultatele într-o serie de cazuri rămân o provocare.Progresele în lupta contra corupţiei trebuie continuate. Câteva cazuriimportante la nivel înalt rămân amânate în instanţe timp de mai mulţi ani şis-au mişcat puţin în această perioadă. Trebuie luate acţiuni urgente pentruaccelerarea acestor procese şi pentru a preveni închiderea lor ca urmare aepuizării perioadei de prescripţie”, relevă documentul.

Lupta împotriva corupţiei trebuie să rămână oprioritate, cu sprijinul Parlamentului, şi trebuie adoptate măsuri urgentepentru ameliorarea procedurilor în lupta contra spălării banilor şi încombaterea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice.

“Înultimii cinci ani, accentul s-a mutat de pe pregătirea şi adoptarea legilorcătre implementarea lor. Elementele cadrului juridic necesar reformei sunt acumîn mare parte puse în practică, chiar dacă nu complet. Aşa cum se va vedea dinacest raport, paşii următori în acest proces trebuie să se concentreze peimplementarea noilor legi de către sistemul judiciar”, mai reţine raportul CE.

Raportula suferit uşoare modificări faţă de proiectul intrat în dezbaterea de lanivelul şefilor de cabinete ale comisarilor europeni, în urmă cu două zile.Astfel, în introducerea documentului, se menţionează că “Mecanismul decooperare şi verificare a fost stabilit la aderarea României la UE pentru aajuta România să pună în practică un sistem judiciar şi administrativimparţial, independent şi eficient”, renunţându-se la menţiunea că acest sistemeste similar cu al celorlalte state din UE şi aferent statutului de membru alUniunii.

Oaltă schimbare este menţionarea în fraze separate a faptului că “guvernul româna arătat hotărâre şi angajament în desfăşurarea procesului de reformă” şi acelui că “Parlamentul şi, până recent, sistemul judiciar nu au arătat mereuaceeaşi hotărâre”. Formularea iniţială era aceea că hotărârea şi angajamentulguvernului nu s-au reflectat pe măsură în Parlament.

Înpartea din raport rezervată realizărilor şi provocărilor din cadrul procesuluide reformă, în comparaţie cu proiectul documentului a fost adăugat faptul că“în continuarea implementării noilor coduri, Legea micii reforme a adusîmbunătăţiri pentru viteza proceselor judiciare”. “România a răspuns, deasemenea, rapid la recomandarea CE prin adoptarea unui nou cadru juridic pentruAgenţia Naţională de Integritate (ANI). ANI este operaţională potrivit acestuinou cadru”, adaugă raportul.

Documentul, al 5-lea raport anual al CE din cadrulMCV, conţine 17 recomandări, împărţite în cinci categorii (Reforma sistemuluijudiciar, Responsabilitatea sistemului judiciar, Eficienţa acţiunii judiciare,Integritatea şi Lupta împotriva corupţiei). Acestea sunt menite să ajute ţara noastră săse pregătească până în vara anului viitor, când executivul UE va face oevaluare cuprinzătoare a progreselor României în domeniu la 5 ani de la aderareşi va prezenta propuneri adecvate în lumina acestei evaluări.

MCV a fost introdus pentru a ajuta România şiBulgaria să realizeze un sistem judiciar imparţial, independent şi eficient.Acest sistem include capacitatea de a combate corupţia. În plus, în cazulBulgariei, vizează şi lupta eficientă contra criminalităţii organizate. Încazul României au fost stabilite patru condiţionalităţi (benchmarks), iar încel al Bulgariei - şase. Rapoartele anuale, prezentate în vara fiecărui an,conţin o evaluare completă, inclusiv de natură politică, a rezultatelorobţinute privind condiţionalităţile şi identificarea provocărilor rămase.

Raportulintermediar al CE din luna februarie 2011, unul strict tehnic, arăta că Româniaa răspuns într-o manieră constructivă la recomandările Comisiei Europene de laprecedenta evaluare făcută de executivul UE, iar pentru a consolida ritmulreformei, care a fost revigorat, ţara noastră urma să se concentreze pe opregătire cuprinzătoare a implementării noilor coduri.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-05-08Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image