2017-01-22 18:23


Salariul mediu net a crescut în martie cu circa 80 lei. Află în ce domenii se câştigă cel mai bine

 |  14:37
Salariul mediu net a crescut în martie cu circa 80 lei. Află în ce domenii se câştigă cel mai bine
Câştigul salarial mediu nominal net a fost în martiede 1.493 lei, cu 5,6% (79 lei) mai mare decât în luna anterioară, dar cu 1,1%mai mic comparativ cu martie 2010, cele mai ridicate valori înregistrându-se înfabricarea produselor din tutun, iar cele mai scăzute în hoteluri şirestaurante.

Astfel,câştigul salarial mediunet a fost de 5.001 lei în fabricarea produselor din tutun şi de 839 lei înhoteluri şi restaurante, se arată într-un comunicat alInstitutului Naţional de Statistică (INS).

Câştigulsalarial mediu nominal brut a fost de 2.056 lei, cu 5,8% mai mare decât lunaprecedentă.

Înmartie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştiguluisalarial mediu net a fost în creştere faţă de februarie, ca urmare a acordăriide prime ocazionale (premii anuale, prime de Paşte), sume din profitul net şidin alte fonduri (inclusiv tichete cadou pentru 1 şi 8 martie, tichete devacanţă) şi realizărilor de producţii mai mari ori încasărilor mai mari funcţiede contracte.

Celemai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistratîn fabricarea produselor din tutun, 32%, şi în intermedieri financiare(cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), cu 29,8%.

Demajorări între 18% şi 21% au beneficiat angajaţii din activităţi de asigurări,reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul publicde asigurări sociale), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, iarîntre 13% şi 15% cei din în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, aremorcilor şi semiremorcilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselorobţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bazăşi a preparatelor farmaceutice.

Creşteriale câştigurilor între 10% şi 12% au avut loc şi în extracţia cărbuneluisuperior şi inferior, extracţia petrolului brut şi a gazelornaturale, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, captarea, tratareasi distribuţia apei.

Scăderilecâştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, din activităţilesectorului economic, au fost cauzate de acordarea în februarie a primelorocazionale, de nerealizările de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie decontracte) şi de dificultăţile financiare cu care se confruntă unele unităţieconomice.

Ceamai mare reducere, cu 20,8%, a avut loc în activităţi auxiliare intermedierilorfinanciare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii).De asemenea, în transporturi pe apă, prelucrarea lemnului (inclusiv fabricareaproduselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor dinpaie şi din alte materiale vegetale împletite) s-au operat scăderi între 5% şi10%.

Însectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu netfaţă de februarie în învăţământ (4,8%) ca urmare a plăţiicu ora, precum şi a sumelor restante din luna precedentă, din unele unităţi deînvăţământ şi în sănătate şi asistenţă socială (1,4%) pe fondul plăţii sumelorrestante în unele unităţi din domeniul asistenţei sociale, ori adisponibilizării personalului cu câştiguri salariale mici, din aceste unităţi.

Înadministraţia publică s-a înregistrat o uşoară scădere a câştigului salarialmediu net faţă de luna precedentă (-0,2%).

Faţăde iulie 2010 (lună în care s-a aplicat diminuarea cu 25% a cuantumului brut alsalariilor de bază, conform Legii nr. 118/2010 ) câştigul salarial mediu netdin luna martie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 20,5% în învăţământ, cu14,5% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 9,7% în administraţiapublică.

Comparativcu octombrie 2010 (lună de referinţă pentru aplicarea majorării cu 15% acuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 285/2010) câştigulsalarial mediu net din martie a urcat cu 17,8% în învăţământ, 16,3% înadministraţia publică, respectiv cu 12,8% în sănătate şi asistenţă socială.

Indicelecâştigului salarial real pentru martie 2011 faţă de luna precedentă, calculatca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilorde consum, a fost de 105%. Raportat la octombrie 1990, indicele câştiguluisalarial real a fost de 121%.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-07-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image