2017-01-22 01:45

ULTIMA ORA


Spitalele private cu servicii de urgenţă, amendate dacă nu îngrijesc pacienţii în stare critică ce nu pot plăti

 |  12:37
Spitalele private cu servicii de urgenţă, amendate dacă nu îngrijesc pacienţii în stare critică ce nu pot plăti
Unităţile sanitare private care deţinservicii de urgenţă şi nu acordă asistenţă medicală urgentă unui pacient fărăposibilităţi de achitare a costurilor aferente stabilizării, aflat în starecritică, pot fi sancţionate cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 30.000 de lei,conform unui proiect al MS.

MinisterulSănătăţii supune dezbaterii publice un proiect de hotărâre de Guvern privindstabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniulsănătăţii publice. Proiectulde act normativ prevede sancţiuni drastice în cazul nerespectării normelor deigienă, dar şi pentru personalul din sistemul medical de urgenţă care nurespectă legislaţia, indiferent dacă lucrează la stat sau în privat.

Prin acest proiect, MS doreşte să asigure protejarea populaţieiprin îmbunătăţirea activităţilor, serviciilor şi produselor cu impact asuprastării de sănătate şi totodată să asigurare respectarea prevederilor normelorlegale de igienă şi sănătate publică a amplasamentelor, activităţilorserviciilor, produselor, factorilor de mediu, de habitat, de muncă, arată Notade fundamentare a proiectului.

Celemai mari amenzi prevăzute în proiect sunt în cuantum cuprins între 10.000 şi30.000 de lei.

Acestease aplică pentru contravenţii legate de neacordarea asistenţei medicale deurgenţă de către spitalele private care deţin servicii de urgenţă, în scopulstabilizării oricărui pacient până la transferul în siguranţă al acestuiaîntr-o unitate publică, indiferent de posibilitatea de a achita costurileaferente.

Totcu aceeaşi amendă se sancţionează neacordarea de către unităţile sanitare privatecare au în structura servicii de urgenţă a asistenţei medicale de urgenţă unuipacient fără posibilităţi de achitare a costurilor aferente stabilizării, aflatîn stare critică sau acuzând simptomatologia unei maladii acute care poate puneviaţa acestuia în pericol , precum şi nerespectarea de cătreunităţile sanitare private a prevederilor legale în vigoare aplicabilespitalelor publice în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, din punct devedere al organizării şi dotării precum şi din punct de vedere al resurselorumane, în cazul în care au în structură servicii de urgenţă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-08-23Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image