2017-01-22 18:28


Statul a aprobat eşalonarea unor datorii de 6,5 mil. lei, sub 1% din valoarea totală cerută de firme

 |  17:40
Statul a aprobat eşalonarea unor datorii de 6,5 mil. lei, sub 1% din valoarea totală cerută de firme
Statula aprobat până la 11 mai un număr de 7 cereri depuse de firme pentru eşalonareala plată a unor datorii de 6,5 milioane lei, sumă ce reprezintă mai puţin de 1%din volumul total solicitat, reiese din datele transmise de ANAF agenţieiMEDIAFAX.

Guvernula decis la finele lunii martie că firmele care au comenzi, dar se confruntă cudificultăţi financiare din cauza crizei economice, vor avea posibilitatea săeşaloneze la plată obligaţiile fiscale pe o perioadă maximă de cinci ani, cucondiţia achitării obligaţiilor curente şi constituirii unei garanţii.

AgenţiaNaţională de Administrare Fiscală (ANAF) a primit până la data de 11 mai 528cereri de eşalonare, pentru obligaţii fiscale restante în sumă totală de 871,6milioane de lei.

Potrivitordonanţei, cererea contribuabilului de acordare a eşalonării la plată sesoluţionează de către organele fiscale în termen de 60 de zile de la dataînregistrarii cererii.

Peperioada eşalonării se calculează şi se datorează doar dobânzi, dar nu se maiplătesc şi penalităţi de întârziere. Dobânzile se calculează pentru fiecare zide întârziere în funcţie de tipul garanţiei constituite, respectiv 0,03% însituaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub formascrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la ounitate a Trezoreriei Statului, şi 0,04% pentru celelalte tipuri de garanţii.

Firmelepot cere eşalonare pentru datorii precum contribuţiilor de asigurări sociale,impozitul pe profit sau venit, sau pe chirii şi accize. Ele se obligă să achiteîn perioada de amânare ratele eşalonate, precum şi dobânzile aferente.

MinistrulFinanţelor a estimat că de această facilitate ar urma să beneficieze circa20.000 firme.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-05-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image