2017-01-18 16:41

ULTIMA ORA


Ucigaşul din Floreasca este liber

 |  15:33
Ucigaşul din Floreasca este liber

Tribunalul Bucureşti a decis definitiv, astăzi, punerea în libertate a lui Traian Andrei Andronie, tânărul care a provocat, la începutul lunii noiembrie, accidentul pe Calea Floreasca din Capitală, în care şi-au pierdut viaţa un taximetrist şi clienta acestuia.

Astfel, Tribunalul Bucureşti a admis recursul lui Andronie împotriva hotărârii din 30 noiembrie a Judecătoriei Sectorului 1, care i-a prelungit mandatul cu 30 de zile. Potrivit deciziei definitive a Tribunalului Bucureşti, Andronie nu are voie să părăsească localitatea. Magistratul de la Judecătoria Sectorului 1 care a dispus, la începutul lunii noiembrie, arestarea tânărului, susţinea, în motivarea hotărârii, că există riscul ca acesta să influenţeze martorii, care îi sunt prieteni, dacă este lăsat liber.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639268-10-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

MIHAI
06 Dec 2011

Oare chiar au fost respon sabili judecatorii care au dispus eliberarea?, sa nu-l fi ajutat banii sau alte influente din parte a cunoscutilor?.Cred ca v isez cu ochii deschisi.
NICOLAE FLOREA
06 Dec 2011

Este mai mult decat revol tator.Asta nu este justit ie.Cata dreptatea au cei de la u.e. care nu au inc redere in justitia noastr a.Pacat.Nu trebuie sa fi i jurist pentru a-ti da seama ca ceva necurat est e la mijloc.Vai de noi.
CORNELIA GALAVAN
06 Dec 2011

'LACRIMA RUTIERA' - ' ASA SINII SOSELELOR ' AU FOST FAVORIZATI DE MAGISTRATI CU 20.000 DE ANI DE INCH ISOARE IN 20 DE ANI ! Anu al sunt condamnati pentru ' ucidere din culpa' adi ca pentru o 'crima rutier a' in care MOARE UN OM, a proximativ 300 de ' asasi ni ai soselelor ' din car e 80% la condamnari cu su spendarea pedepsei, adica la...libertate. Un calcu l sumplu arata ca daca 25 0 dintre infractori ar fi executat in penitenciar cel putin 4 ani de detent ie, intr-un an acestia ar fi executat pedepse in c uantum de 1000 de ani, ia r in 2o de ani s-ar fi ad unat 20.000 de ani de exe cutarea pedepsei in penit enciar !!! Daca in Romani a cea mai corupta tara di n UE, ar fi existat o JUS TITIE REALA A ACCIDENTELO R RUTIERE, asa cum exista in tarile normale cu o j ustitie normala in care v iata victimelor nu este d ispretuita, numarul trage diilor rutier...e ar fi f ost mult mai mic. Justiti a inumana si degradanta e ste indirect vinovata de ' genocidul rutier ' din ultimii 20 de ani Aceasta este si concluzia celor prezenti duminica 20 noie mbrie in Piata Universita tii care au venit la cea de a - Xi - a editie a pr oiectului LACRIMA RUTIERA ce a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale de Comemor are a Victimelor Traficul ui Rutier cand au fost co memorati cei 65.000 de OA MENI decedati in perioada 1990 - 2011. Pentru a in telege ce a stat la initi erea proiectului ' LACRIM A RUTIERA ' care la prima editie in 2001 ce a avut loc la sala Arcub avand ca motto: '' ASASINII SOS ELELOR DORMITI LINISTIT. JUSTITIA VA VEGHEAZA SOMN UL '' puteti citi articol ele '' S-A FACUT DE RAS C A PROCUROR, DAR A FOST PR OMOVAT SEF LA DNA '' (201 1), '' EXPERTUL M-A FACUT DIN VICTIMA VINOVATA '' (2011), '' CORNELIA GALAV AN FEMEIA IN CARJE CARE A INVINS SISTEMUL '' (2009 ) Google - Cornelia Galav an, LACRIMA RUTIERA.
ADRIAA
09 Dec 2011

tanti paraschiv, pardon - galavan cornelia care te dai altcineva pe siteuri . lasa vrajeala ca nu tea alungat nimeni din avac nici pe sotu tau. ati ple cat voi, a fost alegerea voastra. mai mult decat a tat ati facut in numele a vac unele sponsorizari da r de fapt pentru a va lua voi banii nu avac si can d ati fost prinsi cu matz a in sac ati parasit cora bia. nu aveati voie sa se mnati documente in numele avac, doar presedintele putea face asta si totusi ati comis ilegalitati. p rea va dati mari galavan tanti cu multe minciuni. vochina nu a incercat sa schimbe niciun avac. lasa vrajeala ca stiu mai bin e. disensiuni sunt in ima ginatia ta. pe alte siteu ri scri si alte minciuni nu tiar fi rusine femeie in toata firea. macar spu ne adevarul daca tot ai o obsesie cu avacu ca ai p lecat tu de buna voie nu tea dat nimeni afara. mai mult decat atat cand ai fost invitata la sedintel e avac nici nu ai raspuns . crezi ca e bine sa mint i atat fara sa fi data in judecata? nuti mai merge
CORNELIA GALAVAN
11 Dec 2011

A. V.A.C. - CORNELIA GALA VAN SAU DISPRETUL DREPT R ECUNOSTINTA. Despre initi ativa ce-mi apartine de a infiinta Asociatia Victi melor Victimelor Accident elor de Circulatie, ca ur mare a tragediei accident ului rutier a carei victi ma am fost, a abuzurilor si coruptiei in solutiona rea in justitie precum si a implicarii civice si p ublice in premiera in Rom ania, care au stat la baz a infiintarii acestei aso ciatii, au aparut in pres a articole care au mentio nat aceasta initiativa. D espre aceasta initiativa au aparut articole, pe ca re le posed in original, in cotidiiene ca ' Romani a Libera ', ' National '. ' Curierul National ', C urentul ', ' Ziua ', ' Cr onica Romana , ' Curentul ' etc. fiind semnate de ziaristi ca Andi Topala, Viorel Ilisoi, Silviu Alu pei, Razvan Amariei, Vior el Ilisoi, Adrian Artene etc. Deasemeni initiativa si aportul de......termi nant la infiintarea acest ei a facut subiectul mai multor reportaje tv. si e ste cunoscut si de Gen.(r ) Virgil Vochina, Presedi ntele AVAC care dupa nici un an si-a dat demisia d atorita disensiunilor din tre membrii asociatiei ca re sau divizat in doua, p entru a nu-si compromite renumele. Despre cazul ' Cornelia Galavan - expert ul Haidu Teodor ' primul expert tehnic-auto condam nat in Romania si care m- a detrminat sa iau aceast a initiativa au scris toa te cotidiinele centrale f iind mentionat si de post urile tv. Drept recunosti na pentru initiativa si a portul adus impreuna cu s otul meu Ioachim Galavan care are si in prezent ca litatea statutara de ' me mbru fondator', am fost i ndepartati imoral si cu d ispret, sotul fiind exclu s in mod abuziv de Pesedi ntele Marian Nedelescu. N u stie nimeni cati membri are AVAC si daca este re prezentativa pentru victi mele accidentelor rutiere avand in vedere miile de accidente si miile de vi ctime si de ce din asocia tie a aparut o alta minia sociatie AVAC MB&JI; cond usa de Lt. Col. (r) Janda rmerie Ioan Mihail, reden umita Centrul de Consulta nta a Victimelor Rutiere !? Despre rolul avut la i nfiintarea AVAC cat si de spre implicarea civica in premiera iin Romania pri ntre care se numara si pr oiectul LACRIMA RUTIERA a u luat cunostinta mai mul te organizatii si asociat ii internationale, iar ca apreciere am devenit mem bru al PRI - La Preventio n Routiere Iternationale in urma intrevederii de a nul trecut avuta cu Prese dintele PRI, Joop Goos. S ingura asociatie care s-a opus includerii mele in PRI a fost...AVAC care im i datoreaza infiintarea s i existenta sa !? DIN PAC ATE IMORALITATEA SI IMPOS TURA ESTE PESTE TOT ASA CUM REIESE DI DIN COMENTA RIUL DE MAI SUS. UNII ZIA RISTI AU AFIRMAT CA DACA CORNELIA GALAVAN NU ERA, A.V.A.C. ...NU EXISTA. Ac easta realitate poate fi recunoscuta si de ANDI T OPALA ziarist de investig atii de la ziarul ' PUTER EA '. Cautati pe GOOGLE - Cornelia Galavan, Lacrim a Rutiera, Road Tears, '' S-A FACUT DE RAS CA PROC UROR DAR A FOST AVANSAT S EF LA DNA '' (RL-2011), ' ' EXPERTUL M-A FACUT DIN VICTIMA, VINOVATA '' (CLI CK-2011), '' CORNELIA GAL AVAN, FEMEIA IN CARJE CAR E A INVNS SISTEMUL '' (JN -2010), '' VICTIMA UNUI A CCIDENT RUTIER ISI CAUTA DE 12 ANI DREPTATEA '' (E v.Z-2009) si veti inteleg e mai bine cum tragedia m ea dar si lupta dusa si i mplicarea civica in premi era in Romania, au ajuns ca ' postament ' al asoci atiei, iar implicarea mea civica a devenit ca un ' ' bun comun '' al asociat iei care a folosit mediat izarea acestui caz. Acest comentariu nu este numai pentru ' adriaa ' care s armana este manipulata si nu cunoaste realitatatea , ci este pentru toti mem brii A.V.A.C. si in speci al pentru cei din ' stafu l ' ecesteia care au func tii in urma initiative a unei victime rutiere si a infirmitatii acesteia.

Adauga un comentariu

Random image