2017-01-18 12:29

ULTIMA ORA


Vezi concluziile procurorii în cazul „Madălina Manole”

 |  12:41
Vezi  concluziile procurorii în cazul „Madălina Manole”

ProcuroriiParchetului Tribunalului Bucureşti au dispus neînceperea urmăririi penalepentru infracţiunea de omor în cazul decesului Mădăline Manole şi continuăcercetările faţă de Cristian Urziceanu, cel care ar fi vândut Furadanul cu cares-a sinucis cântăreaţa.

ParchetulTribunalului Bucureşti a anunţat, joi, că prin rezoluţia nr. 2675/P/2010 din 19ianuarie 2011 s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea de omor,"întrucât decesul numitei Mircea Magdalena Anca nu a fost consecinţavreunei fapte prevăzute de legea penală".

Totodată, s-a dispus continuarea cercetărilor faţă deinculpatul Cristian Urziceanu, pentru infracţiunea de trafic de substanţetoxice.

Procurorii au reţinut, în cuprinsul soluţiei, că, potrivitraportului de autopsie medico-legală întocmit de Serviciul de Medicină LegalăIlfov, moartea Magdalenei Anca Mircea - cunoscută publicului drept MădălinaManole - a fost violentă.

"Ea s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutivăintoxicaţiei cu carbofuran. Calea de pătrundere a toxicului afost digestivă (orală). La autopsie s-a constatat o leziune traumatică (plagăcontuză parietală stânga cu infiltrat sanguin epicranian subiacent) care s-aputut produce cel mai probabil prin lovire de plan dur în cadrul stării de răucare a premers decesului, nu are legătură cu mecanismul de producere al morţiişi pentru care sus-numita ar fi necesitat opt-nouă zile de îngrijiri medicalepentru vindecare în caz de supravieţuire", arată procurorii într-uncomunicat de presă, citând din raportul de autopsie.

De asemenea, procurorii au mai reţinut că prin raportul deexpertiză din septembrie 2010, întocmit de Institutul de Criminalistică dinPoliţia Română, concluziile au fost că: "flaconul din material plastic cuinscripţia "Pesticide" conţine suspensie apoasă de carbofuran,respectiv aproximativ 680 grame de substanţă constituită în majoritate din apăşi carbofuran (pesticid carbamic), ca substanţă activă; paharul din sticlăconţine pe interior carbofuran, din acesta s-a colectat o cantitate de 0,449grame substanţă solidă, constituită în majoritate din substanţa activăcarbofura; urmele de substanţă ridicate de pe cadavru, din apropierea acestuiaşi de pe forfecuţa cu mânere din plastic de culoare roşie conţincarbofuran".

Substanţa solidă aflată în flaconul din material plastic cuinscripţia "Pesticide" este aceeaşi cu substanţa solidă identificatăpe interiorul paharului din sticlă şi cu substanţa identificată în urmelematerie recoltate de pe forfecuţa cu mânere din plastic de culoare roşie şi înurmele materie ridicate de pe cadavru şi din apropierea acestuia, au maiprecizat procurorii.

Carbofuranul este o pulbere de culoare albă, fără miros,foarte puţin solubilă în apă. Aceasta se condiţionează sub formă de suspensieîn apă, la care se adaugă un colorant roz pentru marcare (atenţionare).Carbofuranul este substanţa activă a pesticidului Furadan. Conform Codexuluiproduselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România,carbofuranul face parte din grupa I de toxicitate, "produse extrem detoxice, care conţin substanţă activă cu doza medie letală (DL 50) sub 50 mg/kgcorp".

Totodată, procurorii au reţinut că, potrivit raportului deconstatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică din 11 octombrie 2010 alServiciul Criminalistic din Poliţia Capitalei, una dintre urmele digitale ridicate de peflaconul din plastic cu menţiunea "Pesticide", găsit în apropiereacadavrului, a fost creată de degetul mijlociu de la mâna dreaptă a MădălineiManole

"Cu privire la celelalte trei urme ridicate s-aconcluzionat că nu conţin suficiente elemente dactiloscopice individualenecesare identificării persoanelor care le-au creat", mai scriu procuroriiîn cuprinsul soluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

În cauză a fost efectuată şi o constatare tehnico-ştiinţifică cu privirela un înscris olograf, nedatat şi nesemnat, rezultând că acesta a fost redactatde către Mădălina Manole.

"Astfel, pentru comparaţie au fost avute în vedere maimulte înscrisuri, inclusiv scripte obţinute din arhivele Serviciului PublicComunitar de Evidenţă a Persoanelor Otopeni şi Serviciului Public Comunitarpentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bucureşti, respectiv cerereapentru eliberarea actului de identitate completată şi semnată de MirceaMagdalena Anca la data de 05.08.2008 şi cererea olografă, datată 01.10.2002,prin care a solicitat eliberarea unui paşaport turistic. Concluziile raportuluide constatare tehnico-ştiinţifică au fost în sensul că scrierea de pe toateînscrisurile avute la dispoziţie a fost executată de către aceeaşi persoană,precum şi că înscrisul în cauză nu prezintă modificări şi nu a fost realizatprin imitare", au precizat procurorii.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-05-04Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image