2017-01-19 15:27

ULTIMA ORA


Vicepreşedinte BNS: 5.500 de mineri ar putea intra şomaj tehnic până în 2013

 |  13:45
Vicepreşedinte BNS: 5.500 de mineri ar putea intra şomaj tehnic până în 2013

VicepreşedinteleBlocului Naţional Sindical (BNS) Ioan Pisc a declarat, luni, după discuţiile cuministrul Muncii, că aproximativ 5.500 de mineri, din cei 19.000 de la SNLO şide la complexurile energetice Rovinari, Turceni şi Craiova, ar putea intra înşomaj tehnic în următorii doi ani.

Sindicaliştiiau propus la discuţiile cu ministrul Muncii, Ioan Botiş, ca în cadrulprogramului de restructurare a minelor să se recurgă la intrarea în şomajtehnic a unui număr de mineri, timp de 24 de luni, în următorii doi ani.

IoanPisc a explicat că în acest fel ar fi reduse costurile, iar oamenii ar rămâneîn continuare la dispoziţia complexurilor energetice, pentru cazurile în careacestea îşi măresc activitatea.

Potrivitpropunerilor făcute de sindicalişti, minerii care vor îndeplini condiţiile depensionare în 2013 vor beneficia de şomaj tehnic până atunci şi vor primi plăţicompensatorii, iar cei care nu sunt în situaţia de a putea fi pensionaţi vorprimi şomaj tehnic şi diferenţa de plăţi compensatorii.

VicepreşedinteleBNS a precizat că ministrul Muncii a agreat ideea trimiterii oamenilor în şomajtehnic, dar a nu a fost de acord cu asigurarea a 75 la sută din salariu şi asporului de vechime, aşa cum prevede şomajul tehnic, timp de doi ani, întrucâtperioada ar fi prea mare şi ar putea crea un precedent.

Pisca mai spus că trimiterea oamenilor în şomaj tehnic ar trebui să înceapă de la 1martie, dar acest lucru depinde şi de cât de repede se finalizează discuţiilecu Ministerul Muncii pentru a stabili condiţiile şi criteriile după careoamenii vor fi trimişi în şomaj tehnic.

LiderulLigii Sindicatelor Minerilor din Valea Jiului (LSMVJ), Zoltan Lacataş, adeclarat, la finalul discuţiilor de la Ministerul Muncii, că ministrul IoanBotiş a vorbit şi despre programe de reconversie profesională, însăsindicaliştii au atras atenţia că acestea sunt ineficiente în lipsa unorprograme care să vizeze crearea de locuri muncă.

Lacataşa precizat că pentru minerii trimişi în şomaj tehnic sau disponibilizaţi arputea fi găsite locuri de muncă alternative în haldele de steril (pentruecologizarea zonei) sau în construcţii hidroenergetice.

Încadrul întâlnirii de luni s-a mai stabilit formarea unei comisii dinreprezentanţi ai Ministerului Muncii şi ai sindicatelor care să analizeze toateposibilităţile luate în calcul, o decizie finală în acest sens putând fi luatăvineri, când a fost stabilită o nouă întâlnire.

În10 februarie, ministrul Economiei, Ion Ariton, conducerea CNH şi sindicateledin Valea Jiului au încheiat un protocol care prevede asigurarea finanţăriipentru continuarea activităţii miniere în Valea Jiului şi găsirea de soluţii pentrurezolvarea problemei arieratelor CNH.

Protocolulprevede, de asemenea, reorganizarea activităţii miniere din Valea Jiului învederea continuării extracţiei huilei în condiţiile stabilite de UE şi înperspectiva formării celor două companii energetice naţionale, precum şiasigurarea condiţiilor pentru crearea de noi locuri de muncă, se arată într-uncomunicat al Ministerului Economiei.

Situaţiaminerilor din Valea Jiului se află în discuţie de mai multe luni, MinisterulEconomiei, reprezentaţii CNH şi sindicaliştii din minerit căutând soluţiipentru implementare unui program care să stabilească în ce condiţii se va faceexploatarea huilei în Vale Jiului.

Laînceputul lunii februarie, ministrul Economiei declara că a discutat cudelegaţia FMI un program de restructurare a CNH şi s-a convenit ca patru dincele şapte mine să rămână viabile, iar trei să intre în proces de închiderepână în 2018, cu subvenţie de la bugetul de stat.

Larândul său, şeful misiunii de evaluare, Jeffrey Franks, afirma că FMI doreşteca minele viabile să fie separate de cele neproductive, iar pierderile acestorasă fie minimizate, ceea ce ar putea presupune închiderea unor unităţi înaintede 2018, termenul limită acceptat de Comisia Europeană.

Liderisindicali declarau, în 7 februarie, după întâlnirea cu delegaţia FonduluiMonetar Internaţional, că Valea Jiului poate exploda în câteva zile din cauzaimposibilităţii plăţii salariilor, fiind posibilă o nouă mineriadă în cazul încare Guvernul nu intervine urgent.

Liderulsindical de la Mina Livezeni, Adrian Jurcă, spunea atunci că sindicaliştii auprezentat problemele atât din minerit cât şi din alte companii cu capital destat şi au cerut atât Fondului, cât şi Băncii Mondiale să solicite Guvernuluisă intervină urgent în aceste sectoare.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-04-26Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image