2020-02-28 12:22

CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR

 |  18:49
CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR

Mihai Pâlşu

Fără a fi fan sindicate, sunt devotat luptei pentru proprietate, pe care o consider inviolabilă, indiferent de conjuctură. Am colegi din presă care şi după 24 de ani de democraţie haotică se opintesc în justiţie să-şi recupereze averile primite moştenire: unul o casă, altul un petic de pământ, altul o seră etc. Nu mi-au plăcut niciodată liderii români de sindicat. Am două argumente: nu apără interesele celor pe care îi reprezintă şi au devenit putred de bogaţi făcând afaceri taman în ramura de activitate a sindicatului pe care îl conduc! UGSR - Uniunea Generală a Sindicatelor din România de pe vremea comuniştilor - trăieşte, contrar tuturor celor care se chinuie din greu să inducă ideea că a decedat şi i-au luat locul federaţiile înfiinţate de Miron Mitrea, Victor Ciorbea, Liviu Luca, Bogdan Hossu, Dumitru Costin, Iacob Baciu, Marius Petcu etc. În ’89, UGSR deţinea un patrimoniu uriaş, compus din sedii, case de vacanţă, hoteluri, terenuri, apartamente, birotică de patrimoniu şi fonduri de miliarde de lei comunişti şi milioane de dolari americani, plasaţi în diferite conturi deschise ulterior la BCR, CEC şi Bancorex. Imensa avere a fost prădată de noii lideri sindicali - mai multe haite de varani având în frunte şmenari cu numele de Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu etc.

Democraţie la împărţirea UGSR

Sărim peste istoria UGSR direct la fraude şi ilegalităţi, aşa cum au fost ele decriptate de procurorii Doru Florin Ţuluş şi Claudia Roşu, în urma unor anchete penale rămase fără… condamnări! De ce? Pentru simplul fapt că ilegalităţile comise s-au prescris. În ciuda acestui fapt, hoţia s-a consumat, iar patrimoniul trebuie returnat UGSR indiferent de cine se află în fruntea uniunii.

Ne convine, nu ne convine, patrimoniul UGSR trebuie returnat integral de către cei ce şi-au împărţit şi însuşit ilegal averea Uniunii Generale a Sindicatelor din România după 1989. Numai că, aici, avem un amendament pur democratic de care trebuie să se îngrijească un judecător, dacă tot invocăm ideea de normalitate în România. Adică, avem doi paşi de împlinit după ce UGSR va fi reîmproprietărit de justiţie:

Pasul 1. Patrimoniul recuperat de UGSR să fie echivalat într-un număr de acţiuni egal cu cel al membrilor sindicali activi la 21 decembrie 1989 şi care se mai găsesc în viaţă la data punerii în posesie printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă.

Pasul 2. Beneficiarii acţiunilor să aibă posibilitatea să dispună de acţiunea lor deţinută la UGSR, după cum urmează: să primească o despăgubire de valoarea acţiunii, să rămână în UGSR sau să transfere acţiunea la o altă formaţiune sindicală.

Procurorul Ţuluş confirmă faptele

În data de 1 octombrie 2013, procurorul-şef de serviciu în cadrul DNA, Doru Florin Ţuluş, a emis o rezoluţie ce a confirmat faptele penale comise de liderii confederaţiilor sindicale CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăţia şi CSDR, dar şi de alte persoane juridice şi fizice atunci când au împărţit ilegal celebra uniune sindicală comunistă UGSR.

Spicuim din rezoluţia procurorului Doru Florin Ţuluş: „… după încheierea aşa-zisei «Tranzacţii», a fost creată SC SIND ROMANIA SRL, în urma înţelegerii între CNSLR Cartel ALFA şi Confederaţia Sindicatelor Independente «Frăţia». Acestei societăţi comerciale i-au fost transferate, în mod fraudulos, bunuri pe care nu le deţineau, nu le aveau în proprietate, neputând dispune de ele (…) în cuprinsul statutului SC SIND ROMANIA SRL figurează următoarele menţiuni:

- capitalul social este de 1.605.552.000 lei (fără precizarea provenienţei);

- nu se verifică provenienţa acestui capital, existând suspiciunea că este vorba, în realitate, de patrimoniul Uniunii Generale a Sindicatelor din România”.

Şi acum vine minibomba din rezoluţia procurorului Ţuluş: “Conform actului adiţional la statutul SC SIND ROMANIA SRL (autentificat sub nr. 2359/17.08.1992), se arată că aportul în natură la capitalul social provine de la patrimoniul DECOTS prin reorganizare. (…) Rezultă din cele mai sus expuse, că documentul intitulat «Tranzacţie» şi datat 07.11.1991, constituie un act subsecvent procesului-verbal declarat fals în dosarul nr. 95/P/2011 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie, prin rezoluţia din data de 02.05.2011”.

UGSR nu s-a dizolvat niciodată

Procurorul Ţuluş continuă: „Rezultă, din ansamblul acestor documente că, prin Sentinţa Tribunalului Ilfov nr. 45/11.06.1945, a dobândit personalitate juridică Confederaţia Generală a Muncii din România, devenită ulterior, conform unor decizii statutare adoptate în cadrul unor congrese, Uniunea Generală a Sindicatelor din România (mai exact în anul 1966).

La data de 25.12.1989, a fost desemnat, în calitate de coordonator al Comitetului Naţional Provizoriu de Organizare a Sindicatelor Libere din România, numitul Călinescu Ştefan.

Aşa cum am arătat mai sus, nu există acte care să ateste existenţa vreunei modalităţi de încetare a existenţei acestei persoane juridice; rezultă că Uniunea Generală a Sindicatelor din România este succesoarea Confederaţiei Generale a Muncii din România, neexistând nici un act care să ateste o eventuală divizare în mai multe entităţi.

Modul de înfiinţare, respectiv încetare a existenţei unei persoane juridice, a fost şi este reglementat legal; de asemenea, reorganizarea, divizarea, absorbţia/fuziunea diferitelor entităţi sunt prevăzute de lege.

Nu există, în cazul în speţă, documente care să ateste succesiunea entităţilor sindicale din Uniunea Generală a Sindicatelor din România; de altfel, nici nu se poate pune o astfel de problemă, Uniunea Generală a Sindicatelor din România existând continuu, astfel cum s-a arătat mai sus.

Această problemă prezintă o importanţă deosebită, în contextul discuţiei despre patrimoniul sindicatelor, astfel cum exista în anul 1989”.

Ilegalităţi în serie

Procurorul Ţuluş este categoric: „Nici în ceea ce priveşte instituţiile de drept comercial lucrurile nu stau diferit; raportarea la capitalul social al SIND ROMANIA SRL nu s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, cele trei sindicate nou apărute aportând bunuri care nu le aparţineau şi pe care nu le dobândiseră în nici un mod.

Mai mult decât atât, în perioada de după anul 1989, legiuitorul a emis acte normative de reglementare a situaţiei juridice a patrimoniului Partidului Comunist Român (Decret Lege nr. 30/1990); în ceea ce priveşte Uniunea Generală a Sindicatelor din România, un astfel de act normativ nu există. (…) Referitor la problematica în discuţie, câteva precizări se impun:

- menţiunea din statutul CNSLR, referitoare la preluarea prin absorbţie, ca succesor universal al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, de către CNSLR a patrimoniului sindicatelor constituie o menţiune nereală, CNSLR reprezentând doar o parte a mişcării sindicale, în timp ce Uniunea Generală a Sindicatelor din România nu îşi încetase existenţa;

- conform rezoluţiei primului-ministru Petre Roman (03.04.1990), “orice alte dispoziţii privitoare la patrimoniul Uniunii Generale a Sindicatelor din România se amână după congresul sindicatelor”;

- CNSLR reprezintă doar o parte a întregii mişcări sindicale, fapt atestat şi de corespondenţa vizând reprezentarea sindicală în acea perioadă;

- prin Decizia ÎCCJ nr. 8328/15.10.2009, s-a stabilit că tranzacţia generală întocmită la 07.11.1991 atestă doar intenţia semnatarilor de a partaja patrimoniul sindicatelor şi de a-l obţine, dar acest act nu are nici un efect în ceea ce priveşte dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor menţionate;

- prin Decizia nr. 6005/02.11.2004, ÎCCJ a statuat că situaţia juridică a bunurilor ce au aparţinut Uniunii Generale a Sindicatelor din România nu a fost reglementată prin lege;

- acordul încheiat între CNS Cartel ALFA, CSDR, BNS şi CNSLR Frăţia (de a administra în comun fostul patrimoniu al Uniunii Generale a Sindicatelor din România) nu reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate”.

NUP izbăvitor pentru hoţi

În finalul rezoluţiei sale, procurorul Doru Florin Ţuluş confirmă faptele penale, dar dă un NUP izbăvitor pentru hoţii sindicali: „Din cele mai sus expuse, rezultă probe (înscrisuri, hotărâri judecătoreşti) şi indicii temeinice de comitere a infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 C. pen, precum şi fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. 1 C. pen., referitor la documentul intitulat «Tranzacţie generală» şi datat 07.11.1991.

Acest document prezintă menţiuni vădit contrare realităţii, fiind întocmite cu scopul precis de preluare, fără bază legală, a patrimoniului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

De asemenea, fiind accesoriu procesului-verbal din 04.07.1990, este fals şi din acest punct de vedere.

Cercetările nu pot continua, întrucât, în ceea ce priveşte ambele infracţiuni, a intervenit termenul de prescripţie a răspunderii penale, astfel cum sunt prevăzute la art. 122 C. pen.

Din punct de vedere procedural, arătăm că, în ceea ce priveşte statutul CNSLR şi, respectiv procesul-verbal din 04.07.1990, există deja soluţie emisă în dosarele 197/P/2007 şi respectiv nr. 95/P/2011, iar prezenta rezoluţie se referă exclusiv la «Tranzaţia generală» din 07.11.1991. (…) Dispun neînceprerea urmăririi penale faţă de numiţii Victor Ciorbea, Miron Tudor Mitrea şi Liviu Luca…”.

Mitrea, Ciorbea şi Hossu au devalizat UGSR

În data de 2 mai 2011, procurorul din cadrul DNA Claudia Roşu a emis o rezoluţie ce confirmă că procesul-verbal în baza căruia a fost împărţit patrimoniul UGSR a fost semnat ilegal de către Ilie Porojan ca reprezentat al CNPOSL-UGSR. Deşi au ştiut tot timpul că procesul-verbal încheiat la data de 4 iulie 1990 este un fals grosolan, liderii CNS Carel ALFA, BNS, CNSLR Frăţia au dispus ciopârţirea patrimoniului UGSR după cum le-a picat la pungă.

Vă prezentăm, în sinteză, cum s-au desfăşurat faptele penale şi cum „marii lideri” sindicali Miron Mitrea, Victor Ciorbea, Liviu Luca, Bogdan Hossu, Dumitru Costin, Iacob Baciu, Vasile Marica şi Marius Petcu au pus ilegal mâna pe averea UGSR.

În 23 ianuarie 1990, UGSR s-a transformat în Uniunea Federaţiilor Sindicale Libere din România (UFSLR), având ca organism de conducere Comitetul Naţional Provizoriu de Organizare a Sindicatelor Libere din România (CNPOSL).

În 3 aprilie 1990, CNPOSL, prin reprezentantul legal Ştefan Călinescu, a solicitat premierului Petre Roman să sprijine organizarea sindicatelor. Călinescu i-a arătat prim-ministrului de atunci că divizarea patrimoniului UGSR este de competenţa exclusivă a membrilor uniunii. Roman a fost de acord. Merită să vă spunem aici că, la data de 31 decembrie 1989, UGSR deţinea în conturi deschise la BNR şi BRCE circa 4,7 miliarde de lei şi peste 2,7 milioane de dolari americani.

În 4 iulie 1990, pe sub masă, a fost încheiat un proces-verbal între aşa-zisul reprezentant CNPOSLR şi unul dintre liderii CNSLR, vicepreşedintele Minică Boajă. De fapt, pe document a fost trecut numele coordonatorului CNPOSL, Ştefan Călinescu, dar în locul lui a „dat cu băţul”, fără să aibă mandat sau vreun drept legal, „numitul” Ilie Porojan.

În data de 7 noiembrie 1991, bazându-se pe falsul proces-verbal, liderii CNSLR, CNS Cartel ALFA şi CSI Frăţia şi-au împărţit patrimoniul UGSR.

„În declaraţia dată organelor de urmărire penală, numitul Ilie Porojan a recunoscut că semnătura de pe procesul-verbal îi aparţine, fiind executată la rugămintea numitului Minică Boajă. De asemenea, Ilie Porojan a precizat că la momentul semnării nu avea nici o calitate în CNPOSL care să îi confere atribuţii de reprezentant şi nu a avut nici un mandat scris sau verbal din partea lui Ştefan Călinescu”, se arată în rezoluţia procurorului Claudia Roşu.

Fals grosolan

Cum era de aşteptat, procurorul Claudia Roşu confirmă faptele ilegale comise de Ilie Porojan şi Minică Boajă: „Din cercetările efectuate a rezultat că înscrisul intitulat «proces-verbal încheiat azi, 4.07.1990, între reprezentanţii CNPOSL şi CNSLR, cu prilejul predării-primirii patrimoniul fostului UGSR» are caracter fals, fiind falsificat prin contrafacerea subscrierii, respectiv prin semnarea de către o persoană fără calitate de reprezentare, Ilie Porojan, în locul semnăturii reprezentantului CNPOSL, Ştefan Călinescu”.

NUP cât averea UGSR

Pentru a nu fi acuzaţi de poziţie părtinitoare, ne reîntoarcem la rezoluţiile procurorilor care au cercetat faptele comise în bătălia pentru averea UGSR. De data aceasta, la anchetatorul Claudia Roşu: „Sub aspect penal însă se constată, în raport cu pedeapsa prevăzută de lege la data comiterii, pentru infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 C.p., a intervenit prescripţia răspunderii penale, conform art. 122 lit. d C.p., astfel că se va dispune neînceperea urmăririi penale faţă de numitul POROJAN ILIE.

Sub aspectul infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 5 C. p., constând în inducerea în eroare a organelor administrative şi a băncilor în care se aflau fondurile băneşti ale CC al UGSR, la nivelul anilor 1990-1991, prin prevalarea de efectele unui document fals (astfel cum am arătat mai sus), în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste de către CNSLR, pricinuindu-se UGSR, care avea calitatea de persoană juridică, o pagubă în cuantum de circa 5 miliade de lei vechi (conform informării privind fondurile şi activele care constituie patrimoniul UGSR nr. 90/16.03.1990), se va dispune, de asemenea, neînceperea urmăririi penale faţă de numitul BOAJĂ MINICĂ, întrucât, în raport cu pedeapsa prevăzută de lege la data săvârşirii faptei, a intervenit prescripţia răspunderii penale, conform art. 122 lit. a C.p.

Este de menţionat însă că, potrivit unei decizii de speţă (nr. 8328/15.10.2009), pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, irevocabilă), «problema patrimoniului fostului UGSR nu a primit o rezolvare legislativă până la momentul actual.

În lipsa cadrului legal de transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor care au aparţinut fostului UGSR către organizaţiile sindicale, CNSLR Frăţia nu a dobândit niciodată dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu». Tot în această decizie de speţă s-a reţinut că Legea sindicatelor nr. 54/1991 nu a operat transferul dreptului de proprietate al fostului UGSR către CNSLR.

Având în vedere că în prezenta cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea de către PETCU MARIUS GRIGORE, HOSSU BOGDAN ş.a a infracţiunilor prev. de art. 254 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, se va dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor sub aspectele menţionate, astfel cum au fost consemnate în cuprinsul rezoluţiei de disjungere a cercetărilor nr. 14/P/2011 din 11.04.2011. Faţă de cele expuse, în temeiul art. 228 al. 4 rap. la art. 10 lit. g C.p.p.

DISPUN

Neînceperea urmăririi penale faţă de numitul POROJAN ILIE pentru săvârşirea infr. prev. de art. 288 C. p.

Neînceperea urmăririi penale faţă de numitul BOAJĂ MINICĂ sub aspectul infr. prev. de art. 215, al. 1, 2 şi 5 C.p.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor cu privire la săvârşirea de către PETCU MARIUS GRIGORE, HOSSU BOGDAN ş.a. a infracţiunilor prev. de art. 254 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000”.

Iacob Baciu, bun de plată

Liderul CSDR, Iacob Baciu, fost vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), este reclamat de ANI pentru conflict de interese, după ce, în calitate de administrator al SC SIND ROMANIA, societate a confederaţiilor sindicale, a încheiat cu CAS judeţene contracte de servicii medicale în valoare de aproape 7,5 milioane lei.

În perioada 21 octombrie 2008 - 25 mai 2011, Iacob Baciu a deţinut funcţia de vicepreşedinte al CNAS, iar din 9 noiembrie 2007 şi până în prezent este preşedintele Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR).

De asemenea, începând din 19 mai 2006, Iacob Baciu este administrator al SC SIND ROMANIA SRL, societate comercială înfiinţată în 1992 de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, în prezent având ca asociaţi persoane juridice, respectiv CNSLR Frăţia, CNS Cartel ALFA, BNS, CSDR şi ANCCSR. Societatea desfăşoară preponderent activităţi de turism social, beneficiarii serviciilor fiind, în principal, membri de sindicat şi persoanele cu bilete de odihnă şi tratament venite prin CNPP.

CNSLR Frăţia a pierdut un sediu

La data de 15 martie 2014, CNSLR Frăţia ar fi trebuit să elibereze spaţiul ocupat în imobilul din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, corpul D. Decizia a venit ca urmare a chemării în judecată a CNSLR Frăţia de către MAI, pentru neplata chiriei şi a utilităţilor. Evacuarea este tergiversată de la sfârşitul lunii octombrie 2013, când Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a dat sentinţa definitivă. Liderii CNSLR Frăţia nu au vrut să recunoască public decizia judecătorului, deşi sediul era deconectat de la utilităţi. Ei au tot încercat să tragă de timp şi, din 3 în 3 luni, au negociat cu reprezentaţii MAI prelungirea termenului de evacuare. În cele din urmă, s-a adeverit că 15 martie 2014 a fost data-limită până la care ei au putut să-şi desfăşoare oficial activitatea în vechea locaţie.

Patrimoniu UGSR

„Patrimoniul UGSR era compus, în decembrie 1989, din numeroase bunuri imobile date în proprietatea sa prin decrete şi hotărâri ale Consiliului de Miniştri, conform legislaţiei în vigoare la acea dată, imobile construite din fonduri proprii, precum şi disponibilităţi băneşti în valoare de 4,7 miliarde de lei şi 2,7 milioane de dolari”, se spune în raportul DNA.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-06-23

Mai multe imagini:
CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR
zoom
CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR
zoom
CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR
zoom

CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR
zoom
CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR
zoom
CAMPANIILE PUTEREA. Mitrea, Ciorbea, Luca, Hossu, Costin, Baciu, Petcu şi jaful UGSR
zoomDocumente:

In legatura cu acest articol...

Jaful UGSR. Victor Ciorbea are altă viziune
Parerea ta...

TARE ASTA CU ACTIUNILE UGSR
22 Iun 2014

Eu ca fost obligat sindicalist, iar acum scarbit de liderii enuntati de voi, ce fac? Eu nu vreau nici sa ma intorc la UGSR ca sa dau de Calinescu omul lui Baciu, nici sa merg pe mana varanilor sindicalisti. Eu vreau banii pe actiunea mea de la UGSR asa cum ati spus domnule Palsu. Vreau sa stiu cine imi da banii mei, cotizatia mea?
BANII INAPOI
22 Iun 2014

Si eu stiu povestea,ne-au obligat comunistii şi ne-a furat manivela Mitrea. Da si eu vreau banii inapoi pe actiunea mea de la UGSR. Hotii Mitrea, ciorbea, hossu, Costin daca nu mai merg la puscarie sa ne dea banii imapoi.
MIRCEA
22 Iun 2014

Daca dupa 24 de ani dnl.MIHAI PALSU are curajul sa dea de pamant cu hotii este un adevarat patriot!!!este de partea dreptatii si poate acum si justitia este mai atenta.BRAVO DOMNULE!
MEMBRU UGSR
22 Iun 2014

ESTE O BOMBA ACEST ARTICOL!!! DOMNULE M.PALSU O SA INTRATI IN ISTORIE! ACUM SA VEDEM CE MAI FURA MITREA SOFERUL SA-L TINA LA PSD.DOMNUL FOST PRESEDINTE ION ILIESCU ARE CURAJUL SA VORBEASCA ACUM CU STEFAN CALINESCU? CE ZICE DOMNUL PRIM MINISTRU DE ACEASTA CONJUNCTURA?
ANONIM
22 Iun 2014

OARE FOSTA DIRECTOARE DE LA SIND ROMANIA,DOAMNA MADALINA MARIA MUSTATA CE ARE DE ZIS PRIVIND DIVIZAREA JAFULUI DIN PERIOADA IN CARE A CONDUS SIND ROMANIA??? MAI POATE PRIVI IN OCHI MILIOANELE DE PENSIONARI PE CARE I-A VITREGIT DE POSIBILITATEA DE MERGE IN CONCEDII IN STATIUNILE CLADITE DIN COTIZATIILE PLATITE DIN SUDOAREA MUNCII LOR? MAI POATE??
PENSIONAR
22 Iun 2014

BRAVO MIHAI PALSU,te gandesti la parintii tai la noi pensionarii.SE STIE CA ACEST OM CARE-L CUNOASTE O TARA INTREAGA,ACEST CALINESCU STEFAN SE LUPTA DE UN SFERT DE SECOL SA READUCA UN DRAM DE BUCURIE AMARATILOR DE PENSIONARI! CINSTE LUI..OARE MAI EXISTA DREPTATE IN TARA ASTA? CAND SI CUM VOR RASPUNDE ACESTI HOTI MITREA,CIORBEA,HOSSU?
SOMERUL
23 Iun 2014

In perioada postcomunista politicile de protectie sociala au avut un caracter formal deoarece membrii asa zisei elite politice (pilosii, tupeistii si excrocii) n-au avut nevoie de asemenea programe pentru ca acolitii lor au beneficiat de relatiile clientelare si au fost incadrati in mod discretionar ca functionari la institutiile bugetare sau la firmele sustinute politic, afectind astfel atit bunul mers al administratiei publice cat si dezvoltarea mecanismelor naturale ale unei economii eficiente. Initial reglementarile pentru organizarea si functionarea SINDICATELOR prevedeau ca aceleasi functii de conducere ale unei organizatii pot fi ocupate doar de doua ori cate patru ani (in total opt ani) de catre aceeasi candidati, ulterior legea a fost modificata “curveste” de Parlament, fara just temei, ajungindu-se astfel la situatia actuala in care unii lideri au ajuns la stadiu de “dictatori nord – coreeni” sau de cei mai tari “nababi” in triburile lor. Situatia existenta genereaza mai mult rau decat bine atat societatii cat si sindicalistilor. In acest mod au fost spulberate premizele evolutiei pozitive a miscarii sindicale din Romania, in schimbul contribuiri acesteia la amplificarea si diversificarea formelor de manifestare a imoralitatii in societatea romaneasca uni lideri ajungand in penitenciare. Liderii de sindicat liftati in sfera politica, ajunsi parlamentari ori printre guvernanti au uitat de unde au plecat si s-au transformat si ei din mici crocodili in mari rechini(capi de mafii) abandonand colectivitatea de unde au fost propulsati si toti sunt acum prinsi in capcana santajului mafiotilor din sistemul national al coruptilor.
PACALICI
23 Iun 2014

Inteleg ca Mitrea si Hossu au NUP de la procurori. Dar daca un avocat destept gaseste un alt articol din codul penal care nu s'a prescris? Cum ar fi actiuni de tip crima organizata. continuati va rog
ILUZIE
23 Iun 2014

CHIAR ati avut taria de a scrie asa ceva,BRAVOO!!! CARE UGSR? CEL PANA IN 1989 sau dupa 1990?? Ce cauta acum acest IANCU MARIN omul de casa al lui MARIN CONDESCU ce au facut toate magariile cu biletele sindicalistilor minieri....acum se crede mare PRESEDINTE EXECUTIV LA UGSR!!!! UNDE A FOST LA IANUARIE1990??? RUSINE ACEST IANCU MARIN, un mincinos...
RASPUNS LA ILUZIE
23 Iun 2014

Domnule Dragos Frumosu, vicepresedintele CSDR si omul de casa al domnului Iacob Baciu, va rog sa va abtineti si ganditi-va la aportul dvs. deloc constructiv in cadrul UGSR.
CIORBEA
23 Iun 2014

Pai ce va asteptati domnilor ugeseristi ca Ciorbea sa recunoasca furtul, pai cu ce ocazie Ciorbea sa aiba caracter. Sau Hossu sau Petcu sau Baciu sau Costin. Aud
PROFESOR
23 Iun 2014

Am urmarit cu interes acest episod cu UGSR,CITEAM SI ZIARUL SOLIDARITATEA care numai apare,dar am ramas stupefiat de faptul ca apare unul GODINAC zis CRISTINEL fost ziarist unde? numai el stie dar cert este ca s a perindat pe la toate confederatiile si le a tepuit,acum s a aciuat la UGSR. Nu vad ce s ar mai recupera dupa atatia ani,dar presedintele UGSR ar trebui sa si faca ordine in propia ograda apoi sa ocupe de altele.
MONDIALUL
23 Iun 2014

Sa vedem daca DNA si Inalta Curte sau sensibilizat la aceste dezvaluiri si pot limpezi situatia fara a fi opriti Mitrea manivela si avocatul poporului,Pot da inapoi drepturile si munca milioanelor de membri sa se bucure si copii lor? Domnule PRIM MINISTRU puteti dovedi ca nu sunteti marioneta liderilor sindicali asa cum se lauda ei?Puteti domnule prim ministru sa elucidati acest mister?
ALT PENSIONAR
24 Iun 2014

Mustata? nu este cea care a fost director msi la Predeal? de ce mai este libera? nu si-a facut destule case, domenii, si nu a pus destui bani la banci in strainatate? nu este ea cea care l-a bagat la inchisoare po Petcu?
NEDELCU FNS
24 Iun 2014

aceste dezvaluiri sunt incomode pentru multi sacali avizi de putere.daca ciorbea vine cu un comunicat de presa,dar in spate stau stenograme cu apoRtul lui la jaful UGSR ALATURI DE ALTII trebuie facuta lumina.la fel trebuie sa dea socoteala si marin condescu cu sobolanul lui de la bucuresti(turism sind mind)o sa cada toti la mititica.a venit vremea dreptatii!!!!!!!!!
ANONIM
25 Iun 2014

Aveti mare grija ca s-ar putea sa-i urmati. Suna a catuse pt cei care au semnat si se dau cinstiti.
CUNOSCATOR
26 Iun 2014

De fapt, ciorbea, baciu mitrea hossu etc. nu au fost singurii care au praduit patrimoniul UGSR. Ei au avut cozi de topor gen Dragos Frumosu, acest specialist in mici, carnati si mezeluri care incearca acum sa desavarseasca opera confratilor sai si sa praduiasca si ce a mai ramas din patrimoniu, inclusiv Sediul Central al UGSR care a intrat din cauza acestuia si a acolitilor sai, pe mana mafiei lui Vanghelie. Va vom tine la curent
ADEVARUL
26 Iun 2014

Pe langa ciorbea,mitrea,hossu stiam de fapt ca realitatea asupra jafului sediului central este miorlaitul alungat de la toate confederatiile si aciuat la ugsr(cristinel godinac)nume de fetita!!!!care impreuna cu sobolanul lui condescu marin si o anumita universitate danubius faceau mari presiuni pentru inchiriere ca nu le mai ajungea carnatul de care trag.
PENSIONAR
26 Iun 2014

A fost o data si mai este acelasi govern nastase, ciorbea, radu vasile, iertat fie numele, chiar daca ii spune ponta nu stiu cat,cu care impreuna si separat hosu, mitrea, ciorbea au jefuit ordinar patrimonial UGSR. dupa care au venit todoran, baciu, costin petcu.ce vrea sa ascunda acesti HOTI sacali, coioti, nesatuli, ca din banii din conturile UGSR, ciorbea si-a tinut in SUA fata de la clasa a II a, hosu si-a cumparat domenii, mitrea si-a cumparat domeniu in Austria si sau invavutit, iar noi prostii care din cotizatiile noastre sau facut toate hotelurile, casele de cultura, starndurile, Palatul Copiilor, etc murim de foame si ne calcam in picioare pentru un bilet la statiunile construite pe banii nostril. RUSINE sa va fie. ati vandut tot. bogatiile tarii, petro, gaze, energie electrica, Palatul telefoanelor, TOT, TOT, ati inchis minele. Vreti pentru comisioane sa vindeti si aurul de la Rosia Montana, dar nu vreti sa recunoasteti ca METALELE RARE LE DATI DEGEABA1 numai aurul il vindeti. ne credeti chiar asa prosti? de ce nu sunt inchise HOTII SI BORFASII? in articol am vazut ca s-a inceput urmarirea penala. de ce nu sunt inchisi alaturi de petcu, hosu, mitrea, ciorbea, baciu, costin, totoran? aveti nevoie de ei ca va promit ca va dau voturi. FALS, FALS. sunt compromise, nu mai au pe nimeni langa ei. cu cine vreti guvernantilor sa mai faceti alianta/ spune mi cu cine de aduni ca sa stiu cine esti. Dati inapoi patrimonial celor care l-au facut, adica la UGSR, care nu este patat, recunoasteti macar acum ca minciuna are picioare scurte si ca hotii au alt loc, nu aici. Dar sunt convins ca daca DNA, parcetul, politia ar aplica legea, astia, hotii ar suferi mai mult daca li s ar lua averile. sa stea liberi in garsoniere, nu in vile si sa se plimbe in strainatate. ASTEPT sa vad daca institutiile statului respecta legea si pentru prietenii lor ciorbea, hosu, costi, mitrea, baciu, todoran pe care se pare ca l ati uitat.
ALT PENSIONAR
26 Iun 2014

Frate de suferinta, frumos ai scris, dar ai uitat de mustata nu mai stiu cum. Si ea impreuna ce ei a furat. Nu s-a mai auzit nimic de ea. Mai este libera? Dar ai uitat sau nu sti ca Iancu cel care era instructor este la UGSR. Ce spui de asta? Vrea lupul sa pazeasca stana. A uitat afacerile si spararile de bani facute impreuna cu Condescu? Si pe ala l-a inselat. Afurat mai mult decat el. Organele nu-l iau si pe el la intrebari? Nu stiu daca sti ca Iancu pana acum cativa ani a stat ascuns si a facut afaceri. Acum si-a tras o rfedertatie de mosi ca noi ca sa poata sa mai fure si sa-si intretina metresele, ca doar stie toata lumea ca avea pe unde se ducea ca activist femei. Nu le este rusine si le mai ajunge? Dar are Dumnezeu si i nstitutiile statului grija si de el. Iancule sa-ti fie rusine! Ca ai fost pus toata viata pe capatuiala se stie, tu nu stai ca noi stim. Iti faci copii de rusine. Cum te mai uiti tu in ochi lor? cum mai poti sa scopti capul in lume? Contezi pe buna noastra crtestere/ GATA! O sa iesim si o strigam tare cine estei? Unde ai fost in 1989? Unde ai fost?i facut afaceri? Toata viata ta ai fost sluga! Sluga UGSR, a lui Condescu, Hossu. Ai furat si tu cu ei. Iti pare rau ca asa mis cum esti si la propriu si la figurat, nu ai luat parte la marele festin. Incerci acum. STOP JAVRA! Stai cuminte! Ti-a venit randul!
ANONIM
26 Iun 2014

r
UN MARE GRUP DE PENSIONARI
26 Iun 2014

In ceea ce priveste UGSR-ul omul Marin Iancu, nu întamplator este presedintele executiv al acestei confederatii care din rasputeri unii îi doresc desfiinţarea, a luptat continuu pentru cauza dreaptă a Uniunii Generale a Sindicatelor din România şi în egală măsură pentru DREPTUL pensionarilor, care oricât ar dori unii, nu li-l poate lua, de a fi adevaratii creatori ai patrimoniului UGSR. Cine nu ştie că acest patrimoniu a fost clădit în generaţii de salariaţi prin cotizaţia lunară a membrilor de sindicat şi astazi cei peste 4 milioane de pensionari care mai traiesc au dreptul la GESTIONAREA ACESTUI PATRIMONIU, care a fost luat prin fraudă folosindu-se de multe ilegalitaţi, iar astăzi aceeaşi, dar şi alţii noi apăruţi încearcă prin diferite metode să menţină aceeaşi stare cu privire la patrimoniu, ce nu mai poate fi acceptată. De aceea opinia publica dar şi dvs. domnule (doamna) „ALT PENSIONAR” trebuie sa stiti că nimeni nu poate să situeze pensionarii în afara dreptului de participare la GESTIONAREA PATRIMONIULUI UGSR.
UN MIC GRUP DE PENSIONARI
30 Iun 2014

Mister iancu marin tu lupti continuu pentru propia putere,esti ahtiat de functii,functii si iar functii,ti ai mai luat o coada pe soricelul godinac cristinel si vreti sa rasturnati istoria,DAR NU SE POTRIVESTE! Stai in banca ta si roaga-te la DUMNEZEU sa nu l incalte pe CONDESCU ca pierzi si masina si libertatea,,,
CETATEAN
10 Ian 2015

Domnule Mihai succes in munca si viata . Multumim pentru curaj sa infrunti caracatita coruptiei , esti un Isus cu adevarat , te sacrifici pentru adevar . Partidele au fost si este , ca o balastiera , cariera , in care a trecut pietris din averea tarii , prin site multiple din ce in ce mai mici , raminind din ce in ce mai putin , bugetul Romaniei . Toti au muls peste 100 miliarde euro si toata economia tarii , trecind in buzunarele fara fund ale lor . Poate mai reusim , daca vor ei , sa recuperam ceva maruntis din analgamul legilor , ei zicind ca nu baza de recuperare , neducindu-i mintea , sau nu vrea .
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine