2020-02-16 20:43

Amprentele la control! Boc şi Blaga, mai răi decât Ceauşescu în domeniul încălcării vieţii private

 |  19:14
Amprentele la control! Boc şi Blaga, mai răi decât Ceauşescu în domeniul încălcării vieţii private

Proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care se stipuleazăintroducerea noilor cărţi de identitate cu elemente biometrice a trecut, decâteva zile, de faza dezbaterii publice. Deşi reacţiile societăţii civile aufost negative, ordonanţa mai are doar un pas până la publicare. Practic, prinintroducerea acestui tip de noi cărţi de identitate, România se transformăîntr-o imensă casă Big Brother, în care cetăţenii pot fi urmăriţi, fără săştie, zi şi noapte, aproape oriunde s-ar afla. Printre altele, noile cărţi deidentitate electronice vor conţine, pe lângă datele de identificare clasice(nume, adresă, data naşterii, CNP), fotografia în format electronic atitularului şi amprentele a două degete. Amprentarea tuturor cetăţenilorRomâniei, începând de la vârsta de 14 ani, încalcă dreptul la viaţă privată şiprezumţia de nevinovăţie, garantate de Constituţie, de Convenţia Europeană aDrepturilor Omului, Carta ONU pentru Protecţia Copilului, Conveţia UE pentruProtecţia Persoanelor cu privire la Prelucrarea Automată a Datelor şi mai multeconvenţii privind drepturile persoanei, în care România este parte, dar asta nupare să-i deranjeze pe Emil Boc şi pe Vasile Blaga, iniţiatorii acestuiproiect.

Minciuni marca Vasile Blaga

În nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă,întocmită de Ministerul de Interne, se spune că introducerea acestui tip dedocument este necesară pentru alinierea la standardele europene, înconformitate cu Directiva 2004/38/CE privind libera circulaţie şi rezidenţă acetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora peteritoriul statelor membre. Nicăieri în cuprinsul acestei directive nu apareînsă vreo precizare legată de amprentarea cetăţenilor români sau europeni.

Mai mult, un document elaborat în ianuarie 2009 de către AgenţiaEuropeană de Securitate pentru Reţele şi Informaţii (ENISA - European Networkand Infomation Security Agency), pe subiectul caracteristicilor deconfidenţialitate a datelor de pe diverse carduri electronice de identificare,din 10 ţări europene, afirmă clar că lipsa de coordonare între ţările membreface imposibilă interoperabilitatea sistemelor naţionale. Prin urmare, carteaelectronică de identitate din România ar fi inutilă dincolo de graniţe. Nota defundamentare vorbeşte despre un proiect european denumit STORK (Secure idenTityacrOss boRders linKed), care îşi propune să implementeze recunoaşterea la scarăeuropeană a identităţii electronice. Acest proiect mai are foarte mult până săpoată fi pus în practică şi, în plus, a fost violent criticat de ONG-uri dintoată uniunea Europeană pentru lipsa de transparenţă şi pentru încălcarea gravăa reglementărilor privind protecţia datelor personale şi a vieţii private. Înplus, în nici una dintre ţările europene unde există acte de identitate electronice- în unele din aceste state actul de identitate este opţional - nu esteobligatorie încărcarcarea pe card a semnăturii electronice şi cu atât mai puţin(conform documentului ENISA) a amprentelor digitale.

Cui îi pasă de societatea civilă?

Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România -Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Institutul pentruPolitici Publice, Active Watch, Centrul de Jurnalism Independent, OrganizaţiaAccept şi multe alte organizaţii nonguvernamentale au protestat faţă deproiectul de ordonanţă privind actele de identitate biometrice şi, au reuşit,cu greu, să convingă Ministerul de Interne să organizeze o discuţie pe aceastătemă. Inutil. De altfel, chiar în nota de fundamentare se precizează, lacapitolul „Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiineguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate” că „Nueste cazul”. Aceeaşi precizare apare şi la capitolele „Informarea societăţiicivile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementăriiproiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţiicetăţenilor sau diversităţii biologice”, deşi securitatea vieţii private a cetăţeniloreste pusă în pericol, sau „Alte acte normative şi/sau documente internaţionaledin care decurg angajamente”, deşi proiectul încalcă o serie de convenţii,declaraţii şi acorduri internaţionale.

Costuri uriaşe în vremuri de criză

Un alt motiv pentru care societatea civilă a protestat faţăde proiectul lui Blaga îl constituie costurile de implementare. În nota defundamentare, la capitolele privind costurile bugetare, în primul rând la celintitulat „Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care: a) bugetde stat, b) bugete locale, (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilorsociale de stat”, apare aceeaşi prevedere „Nu este cazul”.

Suma vehiculată semioficial pentru implementareaproiectului se ridică la circa 30 de milioane de euro. Deşi pare foarte marechiar şi aşa, pentru o ţară aflată într-o profundă criză economică, această sumăeste ridicol de mică pentru un proiect de o asemenea anvergură. În MareaBritanie, de exemplu, costurile pentru un proiect asemănător, legate deachiziţionarea tehnicii şi programelor electronice necesare pentru executareacardurilor, s-au ridicat la peste 6 miliarde de dolari. Chiar dacă luăm înconsiderare faptul că populaţia României reprezintă circa o treime din cea aMarii Britanii şi presupunând că Ministerul de Interne va achiziţionatehnologie mai ieftină, nu avem cum să ajungem la doar 30 de milioane de euro.Să calculăm că un chip electronic, plus suportul şi interfaţa - cardul deidentitate propriu-zis, ar costa doar 5 euro. Asta ar însemna, pentru circa 16milioane de români peste 14 ani, 80 de milioane de euro. La aceasta se adaugăcosturile programelor informatice, a unităţilor de stocare a informaţiei, azecilor sau sutelor de mii de unităţi de citire a informaţiilor de pe cardnecesare, a scanerelor pentru amprente, costurile de întreţinere ale reţelei şiserverelor ... În total, suma necesară poate ajunge lejer la câteva sute demilioane de euro. Bani cheltuiţi pentru ca guvernanţii, poliţia şi serviciilesecrete să aibă acces la informaţii privatedespre toţi cetăţenii români.

Pericole

APADOR-CH a atrasatenţia, printr-un comunicat, că tehnologia folosită de cardul electronic deidentitate este una de tip RFID (identificare prin radiofrecvenţă) în genulcelei care permite citirea preţului unui produs după codul de bare ataşat.Această tehnologie “permite aflarea datelor persoanale ale deţinătorului decard electronic de identitate de către oricine are un aparat în genulcititorului de coduri de bare. De asemenea, tehnologia RFID permitemonitorizarea în orice loc şi în orice moment a oricărei persoane şi prezintăriscul clonării cipului din cardul electronic de identitate”.

Dacă vă întrebaţi lace i-ar folosi unui infractor amprentele dumneavoastră, răspunsul e unul demnde speriat: pentru a le pune la locul săvârşirii unei infracţiuni - jaf, omor,viol etc. - ca să pună poliţiştii pe o pistă falsă. Sau poate clona cartea deidentitate electronică şi să o folosească la comiterea de infracţiuni. Dacă văimaginaţi că pentru replicarea amprentelor e nevoie de tehnologie sofisticată,de genul celei din filmele cu spioni, vă înşelaţi. Cel care intră în posesiaamprentelor unei persoane, în format digital, are nevoie doar de o imprimantălaser, o coală transparentă, de genul celor utilizate la retroproiectoare şi puţinclei pentru lemn sau latex. Tuşul de la imprimantă tipăreşte amprenta de coalatransparentă în relief. Este suficient să se aplice deasupra un pic de clei saude latex şi se obţine o copie identică a amprentei unei alte persoane. Aceastapoate să fie lipită de degetul unui infractor şi poate fi lăsată, cum spuneammai sus, la locul unei infracţiuni.

În nota defundamentare a proiectului de ordonanţă nu se vorbeşte despre nici un fel de sisteme de protecţie a datelor de pecarduri sau din sistemele în care sunt stocate. Chiar dacă presupunem că vorexista asemenea sisteme, acelaşi document elaborat de ENISA, citat mai sus,vorbeşte de nu mai puţin de 14 ameninţări grave la adresa informaţiilor privateconţinute de cardurile de identitate şi exprimă scepticism în legătură cumijloacele de protecţie folosite, deoarece majoritatea pot fi ocolite.

Înceea ce priveşte posibilitatea de urmărire permanentă a oricărui cetăţean,asupra căreia a atras atenţia şi APADOR-CH, aceasta reprezintă visul oricăruiconducător de stat totalitar. România se declară însă o democraţie.

Cu amprentele la CEDO

Stocareaamprentelor unei persoane într-o bază de date nu este permisă de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Conveţia UE pentru ProtecţiaPersoanelor cu privire la Prelucrarea Automată a Datelor (în ambele convenţiiRomânia este stat-parte) decât în câteva cazuri bine precizate, în special încazul persoanelor care au comis infracţiuni sau care reprezintă un pericol gravpentru siguranţa naţională, de genul teroriştilor. Amprentarea tuturorcetăţenilor unei ţări este echivalentă, din punct de vedere juridic, cuconsiderarea acestora drept potenţiali infractori, fapt care încalcă nu numaiconvenţiile europene şi internaţionale, dar şi prezumţia de nevinovăţie,prevăzută de Constituţia României.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a judecat,în decembrie 2008, cazul a doi cetăţeni britanici cărora le-au fost reţinuteamprentele şi probe ADN după ce au fost cercetaţi pentru comiterea unorinfracţiuni. Deşi au fost declaraţi nevinovaţi, amprentele lor şi probele ADNau rămas în bazele de date ale Poliţiei britanice. CEDO a considerat căreţinerea amprentelor şi/sau probelor ADN ale unei persoane care nu a comisinfracţiuni, de către o instituţie guvernamentală, încalcă articolul 8 dinConvenţia Europeană a Drepturilor Omului, a condamnat Marea Britanie şi a decisştergerea imediată a acestor date.

Prin urmare, introducerea obligativităţii de a permiterecoltarea amprentelor unui cetăţean român, care nu a comis vreo infracţiune şinu există probe că ar fi un potenţial terorist, este un motiv suficient pentruca România să fie condamnată la CEDO.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-10-17

Mai multe imagini:
Amprentele la control! Boc şi Blaga, mai răi decât Ceauşescu în domeniul încălcării vieţii private
zoom
Parerea ta...

CATALIN
26 Aug 2010

niste zevzeci. te intelegi cu ei? noi zicem NU. ei inteleg ca din moment ce nu iese lumea in strada se mai poate intinde coarda...
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine