2020-02-17 23:20

Avioane şi TAB-uri la preţuri de Dacii

 |  19:17
Avioane şi TAB-uri la preţuri de Dacii

Romtehnicaorganizează pe 20 august o licitaţie deschisă, în cadrul căreia a scos lavânzare 13 TAB-uri, 23 de avioane şi 22 de tunuri antitanc, toate scoase dinuz, cu preţuri de pornire între 9.300 şi 7.777 de lei, fără TVA, potrivitdocumentelor afişate pe site-ul companiei. O Dacia Super Nova, spre exemplu, sevinde pe piaţa auto cu un preţ mediu de 1.900 de euro (7.900 de lei).

Licitaţiapublică deschisă cu strigare urmează să aibă loc pe 20 august, iar potrivitanunţului postat pe site-ul Romtehnica, taxa de participare la licitaţie estede 40 de lei, cu TVA.

Potrivitcaietului de sarcini, la licitaţie pot participa numai operatorii economicispecializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia,modernizarea, reparatia bunurilor identice sau similare şi/sau valorificareadeşeurilor industriale reciclabile şi care, în ambele situaţii, sunt autorizaţica valorificator de deşeuri în condiţiile legii, precum şi cei care se obligăsă dezmembreze sau să taie echipamentul militar la sediul unităţilorgestionare/deţinătoare, conform operaţiunilor tehnice impuse prin caietul desarcini şi să preia deşeurile rezultate în urma dezmembrării/tăierii bunurilorîn cauză.

Tunuriantitanc

Pelista echipamentelor militare scoase din uz şi oferite spre vânzare se regăsescdouă centre radio mobile pe şenile model BTR 50 PU, ale căror preţuri deîncepere se ridică la 9.300 de lei, fiind, de altfel, cele mai scumpe produse.Un TAB va putea fi achiziţionat cu cel puţin 9.000 de lei, fără TVA, iarRomtehnica va scoate la licitaţie, pe 20 august, 13 transportoare blindate, dediferite modele.

Totodată,23 de avioane IAR 93 SC-B sunt scoase la licitaţie de Romtehnica, cu preţuricare pornesc de la 7.777 de lei, fără TVA. De asemenea, sunt oferite sprevânzare şi 22 de tunuri antitanc, de diferite calibre, cu preţuri cuprinseîntre 2.600 şi 3.125 de lei.

Armamentulşi tehnica militară, toate scoase din uz, erau în dotarea unor unităţi militaredin Beiuş, Sibiu, Deveselu şi Medgidia.

Regulistricte de participare la licitaţie

Participanţiila licitaţie nu au voie să influenţeze sau să încerce să influenţeze comisia delicitaţie în procesul de analizare a documentelor de înscriere şi calificarepentru participarea la procedurile de valorificare, pe timpul desfăşurăriiacestora sau al stabilirii ofertei de preţ câştigătoare, să stabileascăînţelegeri înainte de desfăşurarea procedurilor, în scopul eludăriiprincipiului liberei concurenţe privind preţul de adjudecare al bunurilor, săofere lucruri de valoare sau sume de bani, în scopul influenţării activităţiipersoanelor implicate în procesul de organizare şi desfăşurare a procedurilor, săcontacteze comisia de licitaţie în probleme legate de ofertele de preţ depuse,din momentul depunerii acestora şi până în momentul desemnării persoanei înfavoarea căreia se adjudecă bunurile.

Suntexcluşi pe timpul desfăşurării procedurilor de valorificare participanţii carese consultă sau încearcă să negocieze preţul de adjudecare cu ceilalţiparticipanţi în scopul stabilirii participantului câştigător, precum şi persoanelefizice sau împuterniciţii persoanelor juridice, care prin înţelegere, sau nu,cu altă persoană fizică sau împuternicit al unei persoane juridice, prezintăoferte care conduc la creşterea nejustificată a preţului de pornire, după carerenunţă simultan la a oferi un preţ superior faţă de ultimul anunţat depreşedintele comisiei de licitaţie, conducând astfel la declararea caneadjudecat a bunului respectiv.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-04-04Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine