2020-02-24 08:30

Avocatura - soluţie de rezervă pe timp de criză

 |  19:06
Avocatura - soluţie de rezervă pe timp de criză

Peste 150 de candidaţi la primirea înBaroul Bucureşti solicită scutirea de examen. Printre aceştia se află numesonore ale domeniului justiţie-afaceri interne, dar şi politicieni sau funcţionaripublici. Aceştia, potrivit legii, au o vechime în domeniul juridic de minimum10 ani. Cei mai mulţi dintre cei care sunt încadraţi în prezent într-o funcţiedin sistemul public apelează la acest drept pentru a avea o rezervă pe viitor.Cu toate acestea, în cazul primirii în barou, ei vor trebui să renunţe la loculde muncă actual.

Potrivit uneiliste publicate pe site-ul Baroului Bucureşti, peste 150 de persoane au depuscereri de primire în avocatură cu scutire de examen. Potrivit articolului 16alineat 2 din Legea 51/1995, cu modificările şi completările ulterioare, „la cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire deexamen: a) titularul diplomei de doctor în drept; b) cel care, anterior sau la data primirii înprofesia de avocat, a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar,consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani”. În urmă cu doi ani, fosta guvernare a datOrdonanţa de Urgenţă 159 prin care modifica legea avocaturii în sensul că îi obligasă susţină examen pe toţi cei care doreau această profesie liberală, fără excepţie.Ordonanţa a fost atacată la Curtea Constituţională care a declarat-o, anulacesta, prin decizia 109 din 9 februarie, ca încălcând prevederile Legiifundamentale. Astfel, OUG 159 a fost suspendată pentru o perioadă de 45 dezile, pentru ca, pe 6 mai, Parlamentul să adopte Legea 81 prin care a respinsOUG 159/2008.

Opleiadă de viitori avocaţi

Numesonore ale unor persoane care au deţinut sau deţin funcţii în sistemul publicse află pe lista de cereri pentru primirea în avocatură cu scutire de examen. Fostulsecretar de stat în MAI şi fost candidat la europarlamentare, generalul PavelAbraham, fostul procuror general al României, actualmente adjunct al şefuluiDirecţiei de Informaţii a Armatei, generalul Ilie Botoş, secretarul de stat înMinisterul Justiţiei, procurorul DIICOT Alina Bica, fostul adjunct al şefuluiSIE, generalul Dumitru Ciobanu, în prezent om de afaceri, fostul prefect şisubprefect al Capitalei, Mioara Manatale, acum inspector guvernamental,senatorul PSD Titus Corlăţean, fostul procuror DIICOT din dosarul Cămătarilor,Marian Sântion, fostul adjunct al şefului DGIPI, generalul Valeriu Dincă sau fostuladjunct al şefului IGP, generalul Iancu Ştefan, fostul şef al AdministraţieiPenitenciarelor, Emilian Stănişor, precum şi mulţi alţi judecători, procurorisau ofiţeri ai MAI urmează a fi acceptaţi de Baroul Bucureşti.

Mulţinu ştiu că, în momentul primirii în avocatură, vor fi nevoiţi ca în termen dedouă luni să aleagă între această profesie liberală şi funcţia pe care o deţin.Dacă nu renunţă la locul de muncă actual, vor pierde dreptul de a fi avocaţidobândit fără examen.

TitusCorlăţean (senator PSD) „Regretcă nu m-am făcut avocat”

SenatorulPSD Titus Corlăţean ne-a mărturisit că va face un lucru pe care regretă că nul-a făcut la terminarea Facultăţii de drept - avocatura. „Simt nevoia să facmai multe lucruri, profesional vorbind - pe lângă avocatură, voi începe şicariera universitară. Lucrez acum şi la o teză de doctorat privind mecanismulconvenţional al CEDO”. Cât priveşte politica, Titus Corlăţean ne-a declarat cănu intenţionează să renunţe la ea.

AlinaBica (secretar de stat) „Chestiunede natură personală”

Secretarulde stat în Ministerul Justiţiei, Alina Bica, ne-a declarat că alegerea acesteiprofesii liberale reprezintă pentru ea o „chestiune de natură personală”. ProcurorulDIICOT, detaşat la MJ, ne-a precizat că nu este vorba despre „nici un plan derezervă”, iar dacă va fi acceptată în Baroul Bucureşti, va renunţa la funcţiade procuror şi, implicit, de secretar de stat în minister, atâta vreme cât aales să beneficieze de acest drept prevăzut de lege.

MarianSântion (procuror DIICOT) „Esteo modalitate de rezervă”

ProcurorulDIICOT Marian Sântion, dar şi soţia acestuia, Cătălina Sântion, procuror la sectorul3, au ales să devină avocaţi. Marian Sântion ne-a declarat că profită deactualele prevederi ale Legii 51/1995, care încă nu a fost modificată, existânddoar o tentativă în acest sens. El ne-a spus că alege această profesie ca o„modalitate de rezervă” în privinţa viitorului său socioprofesional.

„Dacăîmi convine să mai fac ceva pentru statul român, bine, dacă nu, rămân avocat”

Fostulprefect şi subprefect al Capitalei, Mioara Mantale, actualmente inspectorguvernamental, în urma restructurărilor de criză din sistemul public, ne-adeclarat că este doctor în drept, ceea ce îi conferă privilegiul de a deveniavocat fără examen. „Având în vedere situaţia din ţară, când nimic nu mai estesigur, iar valorile nu mai contează, am ales, din motive pragmatice, dar şi deîmplinire profesională, să intru în avocatură. Este păcat de studiile şidiplomele pe care le am. Dacă voi fi acceptată, mă şi suspend din avocatură.Rămâne apoi să aleg: dacă îmi convine să fac în continuare ceva pentru statulromân, bine, dacă nu, rămân avocat”

DecanulBaroului Bucureşti susţine obligativitatea absolută a susţinerii examenului pentrua deveni avocat

IlieIordăchescu: „Mulţi au tendinţa de a se suspenda după intrarea în avocatură,dar sunt obligaţi să renunţe la actualele locuri de muncă”

DecanulBaroului Bucureşti, maestrul Ilie Iordăchescu, ne-a oferit câteva lămuririreferitoare la lista de peste 150 de persoane care solicită intrarea în avocaturăfără examen.

Potrivitlui Ilie Iordăchescu, dosarele acestora au fost depuse la Cancelaria BarouluiBucureşti, după care lista cu persoanele solicitante a stat afişată public celpuţin 10 zile pe site, pentru a fi depuse eventualele obiecţiuni din parteaavocaţilor. Urmează ca membrii Consiliului Baroului Bucureşti să analizeze şisă avizeze solicitările. „De regulă, astfel de cereri sunt admise, pentru căsolicitanţii ştiu că nu au nici o problemă privind cazierul judiciar înmomentul depunerii cererilor”, a spus decanul Baroului Bucueşti.

Potrivitlui Ilie Iordăchescu, sunt tot felul de personaje, de la miniştri până lajudecători, mai ales de instanţă supremă. „Unii aleg această variantă, de aintra în avocatură fără examen, pe criterii de salarizare şi aceştia sunt, înspecial, magistraţii, judecătorii şi procurorii. Cu toate acestea, există şialtă categorie de solicitanţi, respectiv acele persoane care au tendinţa de aintra în avocatură în ideea de a se suspenda odată admisă cererea”, ne-adeclarat Ilie Iordăchescu. „Aceştia din urmă trebui să ştie că, în momentulacceptării solicitărilor, sunt obligaţi să aleagă. În termen de două luni, eitrebuie să renunţe şi li se pune în vedere să facă dovada renunţării laactualul loc de muncă, adică cel din momentul intrării în avocatură. Primireaîn barou fără examen este un drept prevăzut de lege, dar şi-l pot pierde dacănu renunţă la locul de muncă”, a subliniat decanul Baroului Bucureşti.

Dupăce anul acesta Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 a fost declaratăneconstituţională, iar, mai apoi, a fost respinsă de Parlament, prin Legea 81,Baroul Bucureşti şi Uniunea Naţională a Barourilor din România au iniţiat unproiect de modificare a Legii 51/1995 prin care, printre altele, se urmăreşteintroducerea obligativităţii, fără excepţii, a susţinerii unui examen pentruintrarea în avocatură. Proiectul se află încă la Senat, unde a trecut deComisia juridică.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-01-13

Mai multe imagini:
Avocatura - soluţie de rezervă pe timp de criză
zoom
Avocatura - soluţie de rezervă pe timp de criză
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine