2020-05-29 03:56

CCR a stabilit: Discriminarea este constituțională

 |  21:01
CCR a stabilit: Discriminarea este constituțională

Robert Veress

„Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, scrie în Constituția României (Art. 16, alin. 1). Însă, prin Decizia nr. 900 din 17 decembrie 2015, Curtea Constituțională a României a stabilit că discriminarea este, totuși, constituțională. Magistrații CCR au refuzat să invalideze o ordonanță de urgență emisă în luna iunie 2014, de Guvernul Victor Ponta, prin care s-a introdus o discriminare clară, cu aplicabilitate retroactivă, între cadrele didactice din învățământul de stat și cele din învățământul privat. Două persoane afectate în mod direct de această discriminare au atacat ordonanța de urgență și actele care s-au emis în aplicarea acesteia. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a confirmat că este vorba de o discriminare, însă „amănuntul” nu i-a convins pe judecătorii CCR. Decizia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, dar verdictul de respingere se găsește pe site-ul Curții.

Discriminarea adusă în atenția CCR este ușor de înțeles. Fostului ministru al Educației, Remus Pricopie, i s-a „pus pata” pe cadrele didactice din învățământul privat și a decis să le oprească accesul la școlile de stat. În logica lui Pricopie, educatoarele, învățătoarele, profesoarele și profesorii din grădinițele, școlile și liceele private sunt mai slab pregătite/pregătiți în comparație cu cele/cei de la stat, așa că trebuia să se pună stavilă „coruperii” profesionalului învățământ de stat de către „scursurile” care nu făceau parte din „sistem”. Dincolo de logica găunoasă din spatele acestei mentalități (lucrurile stau exact pe dos, din moment de în învățământul privat au migrat multe dintre cadrele didactice cele mai competente, pentru a fi plătite mai aproape de valoarea lor), reținem prețul schimbării impuse de Pricopie: discriminare și încălcarea principiului neretroactivității legii.

Sunt desființate drepturi câștigate în condiții absolut legale

Pana în luna septembrie 2014, toate cadrele didactice titularizate în sistemul de învățământ preuniversitar, fie el de stat sau privat, puteau participa la etapele de transfer pentru restrângere de activitate sau pretransfer prin acord consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat, fără nicio diferențiere, având nevoie doar de acordul unității respective de învățământ. Așadar, nu exista nicio limitare, nicio diferențiere între cadrele didactice de la stat și cele din privat.

Însă, începând cu anul școlar 2014 - 2015, lucrurile s-au schimbat fundamental, pentru a fi puse în consonanță cu „vizionarismul” lui Pricopie, cel care avea să fie destituit în urma uriașului scandal al lipsei manualelor digitale pentru elevii claselor I și a II-a.

Astfel, la data de 30 iunie 2014, a fost publicata in M.O. nr.486, OUG nr. 49, care a modificat și completat Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011. Articolul 252 din Legea 1/2011 a fost completat cu un nou alineat (7), care a introdus discriminarea între cadrele didactice, celor din învățământul privat fiindu-le, practic, blocat transferul către unități școlare de stat. Interdicția nu a fost explicită, însă restricțiile impuse au echivalat cu o interdicție.

Mai precis, cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar particular pot accede la posturile de la stat „dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat;

b) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din învățământul preuniversitar de stat;

c) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate și au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani”.

Or, multe dintre cadrele didactice din învățământul preuniversitar particular nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii. Toate cadrele didactice care au susținut concursul de titularizare organizat pe unități de învățământ privat acreditate sunt în imposibilitate să se mai transfere de pe un post pe altul, fiindu-le desființate drepturile câștigate anterior, în condiții absolut legale.

Titularizarea în ultimii 6 ani în învățământul de stat - cea mai discriminatorie limitare

În ce le privește pe cele două petente, una dintre ele a susținut concurs de titularizare în iunie 2014, în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5625/2012, iar cealaltă în august 2008, în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5656/2004.

Învățătoarele au acționat în contencios administrativ Guvernul, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar București și CNCD, solicitând:

1. Să se constate nelegalitatea Ordinului nr. 4895/10.11.2014 al Ministrului Educației Naționale prin care a fost aprobata Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din Învățământul preuniversitar în anul 2015-2016, Ordin emis în temeiul OUG nr. 49/2014.

2. Să fie sesizată Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor din OUG.  49/2014.

3. Să se suspende efectele dispozițiilor art. I pct. 69 din OUG. 49/2014 și ale Ordinului nr. 4895/10.11.2014

„În situația în care ne aflăm noi,  în condițiile în care am susținut concursul de titularizare în sistemul privat acreditat conform Legii 1/2011 și a Legii anterioare a Învățământului, nu ne putem înscrie în condițiile impuse de litera a), întrucât această dispoziție limitează accesul doar cadrelor didactice care au susținut și promovat concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat. (...) Nici în această situație (de la litera b - n.r.) nu ne putem înscrie, întrucât noi ne-am titularizat în temeiul unor legi anterioare pe posturile din învățământ, fără a fi pretransferate din învățământul de stat, în condițiile în care legile de la datele titularizărilor noastre nu restrângeau și nu limitau accesul la instituția transferului așa cum o face în acest moment noua dispoziție legală. (...) Limitarea cea mai discriminatorie, în opinia noastră, la titularizarea în ultimii 6 ani (litera c - n.r.), în cadrul învățământului preuniversitar de stat -  ne pune iarăși în situația de a nu ne putea integra nici în dispoziția respectivului articol, determinând astfel apariția situației cadrelor didactice aflate în situația noastră de a nu putea beneficia de drepturile câștigate în temeiul legii. Astfel, în acest caz (...) ne aflăm în fata unei situații discriminatorii direct, prin impunerea unei asemenea limitări de 6 ani și susținerea concursului în cadrul unităților de stat”, subliniază cele două învățătoare, în plângerea lor. Acestea mai arată că „între aceste două categorii de cadre didactice preuniversitare nu există nicio diferență, ambele au fost supuse acelorași rigori de selecție și de ocupare a posturilor didactice, statutul lor fiind reglementat succesiv, de diferite acte normative. Calitatea educației și a cadrelor didactice se evaluează după aceleași criterii, indiferent că suntem în prezența învățământului de stat sau cel privat acreditat”.

CNCD confirmă discriminarea. Speța scindează CCR

Curtea de Apel București, unde se judecă procesul în contencios administrativ, a admis capătul doi al cererii, sesizând Curtea Constituțională. CCR a cerut puncte de vedere președinților celor două camere ale Parlamentului (nu au răspuns), Guvernului (nu a răspuns) și Ministerului Educației (a răspuns, în sensul respingerii cererii, dar fără a argumenta la obiect, ci doar pretinzând că actele normative incriminate „au contribuit la creșterea calității actului educațional”). De asemenea, a fost solicitat punctul de vedere al Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, care, deși este parte pârâtă în procesul din contenciosul administrativ, le-a dat dreptate reclamantelor: „Aspectele semnalate de către reclamante creează prezumţia unui tratament diferenţiat aplicat acestora prin comparaţie cu alte persoane aflate în situaţii identice/comparabile cu a lor, Instanţa de judecată fiind în măsură să stabilească criteriul de discriminare, legătura de cauzalitate între tratamentul discriminatoriu invocat şi criteriul de discriminare precum şi existenţa unei justificări rezonabile şi obiective în speţă”.

Decizia CCR în această speță e între puținele care nu întrunesc unanimitatea în rândul celor nouă magistrați. Chiar și așa, este definitivă și obligatorie. După publicare, Curtea de Apel va relua dezbaterile asupra primului punct al plângerii celor două cadre didactice, anume nelegalitatea Ordinului nr. 4895/10.11.2014 al Ministrului Educației Naționale. Acesta, fiind emis în temeiul OUG nr. 49/2014, iar OUG 49 fiind declarată constituțională, o răsturnare a situației pare improbabilă. Totuși, I.N., una dintre reclamante, este optimistă: „Faptul că unul sau unii dintre magistrații Curții Constituționale ne-au dat dreptate, îmi confirmă că acțiunea noastră este justificată și îmi dă încredere în viitor”.

Constituția României. Art. 16 - Egalitatea în drepturi: (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Art. 41 - Munca şi protecţia socială a muncii: (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-03-01

Documente:Parerea ta...

UN PROFESOR
01 Mar 2016

In invatamant, daca absolventii din unitatile de stat si private pot dovedi ca au un bun nivel de pregatire nu ar trebui sa existe diferente la angajare, titutlarizare. Atunci sa desfiinteze invatamantul privat de toate gradele.Nu toti absolventii din privat sunt o apa si un pamant. Unii dintre ei chiar au pu mana pe carte, desi majoritatea au au preferat sa obtina doar o bucata de hartie cu titlul de diploma, fara acoperire in pregatire. Aceasta decizie ar trebui mai bine gandita si argumentata. Atunci ne miram ca tinerii pleaca masiv din Romania.
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine