2020-02-26 00:48

Ce a făcut Ministerul Culturii cu imobilele Sahia Film din București

 |  22:27
Ce a făcut Ministerul Culturii cu imobilele Sahia Film din București

Societatea Studioul Cinematografic Sahia Film SA, aflată la ora actuală în insolvență și având un administrator special din Baia Mare, deține în proprietate două imobile-clădiri în Capitală, respectiv imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor nr 106, și cel situat în str. J.L. Calderon nr. 33, care sunt extrem de râvnite de către rechinii imobiliari.

Potrivit agenților imobiliari, în zona Aviatorilor metrul pătrat construit se vinde pe piața liberă cu aproximativ 2.500 de euro, în timp ce pe strada Jean Luis Calderon un metru pătrat construit valorează aproximativ 1.000 de euro. Însă, situația terenurilor pe care se află amplasate cele două clădiri este extrem de alambicată, situația lor fiind tergiversată de mai mulți ani. Mai mult, societatea Sahia Film a fost notificată pentru restituirea în natură a “55% din imobilul situat în str. J.L.Calderon”, ceea ce complică eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor și clădirilor. Ca atare, Ministerul Culturii și Identitității Naționale condus acum de către actorul George Ivașcu este singura instituție abilitată prin lege să clarifice situația terenurilor și a clădirilor aflate în patrimoniul societății Sahia Film, dar demersurile sunt dificile și costisitoare.

Geometria imobilului-teren și refacerea documentației cadastrale

Prin HG 1268/1996, s-a dobândit exclusiv dreptul de proprietate pe imobilele-clădire, imobilele-terenuri aferente acestora fiind deținute de Statul Român și fiind date în administrare societății Studioul Cinematografic Sahia Film SA. Dar, potrivit informațiilor furnizate ziarului PUTEREA de Ministerul Culturii și Identității Naționale, administratorul special Georgiana Grigore a întreprins “demersurile necesare  pentru a aduce în patrimoniul societății și terenurile pe care se află amplasate clădirile anterior menționate, respectiv demersuri pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor”.

Potrivit administratorului special, “societatea, care se află în procedură de reorganizare judiciară, a hotărât ca la acest moment să deruleze procedura doar cu privire la imobilul teren situat în str. J.L. Calderon nr. 33,Sector 2, cel pe care este amplasat imobilul clădire propus în planul de reorganizare judiciară, spre valorificare”. În acest sens, administratorul special susține că “societatea a semnat un contract de colaborare cu un expert topografic specializat, aprobat în prealabil de comitetul creditorilor, iar în urma acestei proceduri, s-au întocmit documentațile cadastrale necesar a fi depuse spre avizare către Primăria Muncipiului București, am adus la cunoștință ministerului de resort necesitatea numirii unei comisii de specialitate”. “La acest moment procedura este în curs de derulare, dosarul a fost avizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a fost supus spre avizare Primăriei Municipiului București – Direcția de Urbanism, de la care am primit în data de 19.01.2018 răspuns negative, motivând că “geometria imobilului-teren în suprafață de 822 mp ce face obiectul documentației transmise spre avizare depășește conturul parcelei aferente clădirii în suprafață de 785 mp...”. Societatea a dispus refacerea documentației cadastrale din care va exclude pergola aflată la intrarea principală a acesteia, pentru a se înscrie în cotele cadastrale din evidențele Primăriei, și la data de 05.04.2018 a redepus documentația spre avizare la PMB. În măsura în care documentația va fi avizată de către autoritățile competențe, dosarul se înaintează Ministerului Culturii și Identității Naționale care are calitatea, că minister de resort, cu solicitarea de a elibera certificatul de atestare a atestare a dreptului de proprietate asupra terenului”.

Notificare pentru restituirea în natură a 55% din imobilul situat în str. J. L. Calderon, nr. 33

Administratorul special Georgiana Grigore a precizat pentru PUTEREA că, “în urma derulării acestor verificări am constatat faptul că pentru imobilul situat în București, str. Jean Louis Calderon nr. 33, a fost formulată o notificare emisă în temeiul Legii 10/2001 formulată de către Iorgulescu Victoria Alexandrina prin care a solicitat restituirea în natură a 55% din imobilul (teren și construcție ) situat în str. J.L. Calderon, nr. 33, sector 2 București, deținut de către subscrisa”.  De asemenea, administratorul apecial a subliniat că “la data de 04.08.2017, urmare notificării pe Legea 10/2001 transmisă de numita Iorgulescu spre soluționare și care vizează imobilul anterior menționat, moștenitoarea acesteia a înaintat, spre soluționare Tribunalului București, 3 dosare distincte (24987/3/2017, 25548/3/2017, 26609/3/2017) prin care solicită să i se acorde măsuri reparatorii și/sau în echivalent bănesc, raportat la deposedarea ilegală a autoarei sale de către bunurile pe care se presupune că le-a deținut în calitatea sa de acționar la Societățile Uzine Române”. Ca atare, “dosarele s-au conexat la cauza cu nr. 24987/3/2017, pentru care instanța a stabilit la data de 02.11.2017, în baza art. 242 alin. 1 C. proc. civ., suspendarea judecării cauzei pentru neîndeplinirea obligației reclamantei de a atașa dosarului cauzei acțiunea introductivă și dovada calității de reprezentant, în original”, “cu drept de recurs pe toată durata suspendării, la instanță ierarhic superioară:. Având în vedere trecerea unui termen mai mare de 6 luni de la data suspendării cauzei, subscrisa Sahia Film a înaintat cerere de constatare a perimării cauzei, care insă nu a primit termen în instanță”.

 

 “Ministerul Culturii nu a putut stabili regimul juridic al terenului”

Administratorul special al Sahia Film a mai menționat pentru PUTEREA că “demersurile pe care le-am efectuat vor fi îngreunate de către acțiunile civile anterior menționate, singurul motiv pentru care nu a fost soluționată cererea doamnei Iorgulescu din anul 2001 și până în prezent a fost determinată de lipsa de diligență manifestată de PMB, care timp de 16 ani nu a efectuat demersuri de verificare și declinare a competenței către unitatea detinătoare”. Reamintim faptul că “declinarea de competență a dosarului către Ministerul Culturii a fost realizată urmare demersurilor întreprinse de către subscrisă și nici până la acest moment Ministerul Culturii nu a putut stabili regimul juridic al terenului și nici nu a dispus declinarea competenței către subscrisa care are calitatea de unitatea deținătoare soluționeze notificarea adresată”. Cu toate acestea, Georgiana Grigore a precizat că este ”absolut necesar să se soluționeze de urgență această neclaritate, societatea a efectuat în continuare demersuri  în vederea identificării situației juridice a terenurilor, înaintând o serie de adrese către toate instituțiile statului  (AAAS, AFI, Ministerul Finanțelor, OCPI, SC APOLODOR SA, PMB)”, subliniind  că “răspunsurile primite de la aceste instituții   sau autorități ne îndeamnă să ne adresăm ministerului de resort (MINISTERUL CULTURII  IDENTITĂȚII NAȚIONALE) pentru soluționarea situației juridice”.

Trebuie precizat că, prin 2012, directorul instituției cinematografice de la acea vreme, Dan Mocănescu, susținea în presă că omul de afaceri Sorin Vișinescu vrea să pună mâna pe cele două immobile, cu ajutorul ministrului Culturii de atunci, Puiu Hașotti.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-06-04Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine