2019-09-17 07:29

Culmea absorbției fondurilor europene. CSM refuză banii pe care i-a solicitat și i-a primit gratuit de la Bruxelles

 |  21:01
Culmea absorbției fondurilor europene. CSM refuză banii pe care i-a solicitat și i-a primit gratuit de la Bruxelles

Robert Veress

Institutul Național al Magistraturii (INM) primește o lovitură uimitoare de la Consiliul Național al Magistraturii (CSM). INM a obținut, prin intermediul CSM, un grant (împrumut nerambursabil; cadou) european în sumă de aproape 255.000 de euro. Însă, după ce Comisia Europeană a notificat CSM despre acordarea grant-ului, CSM l-a refuzat, motivând că... nu deține resursele necesare folosirii acestuia!

Este lucru știut: obținerea unui împrumut din bani europeni, mai ales dacă e nerambursabil și mai ales în ultima perioadă, este un lucru extrem de dificil. Se poate spune că, dacă ai primit aprobarea pentru un împrumut de felul ăsta, „L-ai prins pe Dumnezeu de picior”. În atari condiții, să faci toate demersurile necesare pentru a obține împrumutul, să-l obții, iar apoi să îl refuzi, pare a ține de domeniul patologicului.

Calendarul evenimentelor

Pe data de 11 martie 2016, Direcția pentru Justiție și Consumatori a Comisiei Europene a anunțat lista de granturi destinate finanțării programelor de pregătire juridică transeuropeană, propuse în anul 2015. Au fost acordate patru granturi, în sumă totală de 1,48 milioane de euro, pentru programe referitoare la „Aspecte judiciare ale luptei împotriva terorismului și crimei organizate” și „Prevenția radicalizării în detenție” (Anexa 1) și 19 granturi, în sumă totală de 3,8 milioane euro, pentru „Alte programe prioritare de pregătire judiciară”.  Între cele 19 din urmă este și grantul pentru proiectul „Exerciţii practice privind punerea în aplicare a instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă şi comercială”, înaintat de CSM, la inițiativa INM.

Pe data de 15 martie 2016, Renata Mazeika, șefa Unității de Management al Programelor (A4), îl informează pe Marius Daniel Tudor, șeful Serviciului Programe Europene și Internaționale din CSM, că aplicația instituției pe care o reprezintă a fost recompensată cu un grant. Prin aceeași notă, Mazeika îndeplinește formalitatea de a-i solicita lui Tudor să confirme oficial interesul CSM de implementare a proiectului propus și aprobat, până la data de 11 aprilie a.c.

Trei zile mai târziu, subunitatea Comisiei Europene trimite CSM scrisoarea oficială prin care este anunțată acordarea grantului.

Pe data de 21 martie 2016, șeful Serviciului Programe Europene și Internaționale din CSM primește un email de la Anda Ivan, șef de proiect în cadrul Comisiei Europene, prin care este informat referitor la trimiterea scrisorii oficiale. Și i se reamintește de formalitatea pe care trebuie să o îndeplinească până la data de 11 aprilie 2016 trebuie să confirme oficial interesul pentru implementarea proiectului.

Exact pe data de 11 aprilie, Marius Daniel Tudor răspunde anunțând, scurt, că „din cauza supraîncărcării în domeniul proiectelor finanțate din fonduri externe, CSM nu are posibilitatea de implementare a acțiunilor pentru care a fost acordat grantul”.

A doua zi, Anda Ivan revine cu un email, amintindu-i domnului Tudor că, într-o asemenea situație, este necesară o scrisoare semnată de reprezentantul legal al CSM, secretarul general Roza Marcu.

După încă o săptămână, Anda Ivan se vede obligată să revină, întrebând când va fi îndeplinită cerința precizată anterior.

Abia pe 20 aprilie, Marius Tudor răspunde, anunțând că scrisoarea de renunțare urmează să fie semnată de d-na Marcu și va fi expediată „în cel mai scurt timp posibil”.

În aceeași zi, directoarea INM, Octavia Spineanu-Matei, era informată de președintele CSM, judecătorul Mircea Aron, asupra motivului din spatele motivului oficial de renunțare la grant: „Proiectul depus (...) urmează un concept de formare profesională testat deja în cadrul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană, a căror implementare s-a finalizat la data de 31 ianuarie 2016 — organizarea unei serii de 6 seminarii cu o structură comună, care îmbină aspectele teoretice şi practice cu un modul lingvistic pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de engleză juridică ale participanţilor”. Cu alte cuvinte, mai terminați cu englezismele astea!

Pe 21 aprilie, Roza Marcu avizează „Nota de informare privind transmiterea unui răspuns oficial către Comisia Europeană referitor la imposibilitatea de implementare a proiectului aprobat în luna martie 2016”. În avizul său, Roza Marcu solicită informarea Institutului Național al Magistraturii.

Scrisoare oficială de renunțare adresată Renatei Mazeika este semnată la data de 25.04.2016 de președintele CSM, judecătorul Mircea Aron, iar la data de 26.04.2016 este contrasemnată de Roza Marcu, care menționează lângă semnătură - „după refacere”.

Este de notat că refuzarea grantului nu a fost supusă aprobării Plenului CSM, organul colectiv care a avizat proiectul înainte de remiterea către Comisia Europeană și care, conform legii de organizare și funcționare a Consiliului, ar fi trebuit să ia decizia comunicată d-nei Mazeika.

Alt aspect important este că în proiectul aprobat de Comisia Europeană, alături de Institutul Național al Magistraturii erau implicate alte trei instituții, din tot atâtea țări, lăsate de CSM cu ochii în soare: Academia Judiciară din Croația, Institutul Național al Justiției din Bulgaria, Școala Națională de Magistratură din Polonia.

Motivarea internă a refuzului grantului

Nota înaintată spre avizare de Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe (DAERIP) a CSM, la data de 20 aprilie 2016, secretarului general al CSM, Roza Marcu:

Prin adresa din 15 martie 2016 a Direcției Generale Justiție şi Consumatori din cadrul Comisiei Europene, Consiliul Superior al Magistraturii a fost informat cu privire la aprobarea finanțării pentru propunerea de proiect intitulat "Practical exercices in implementing the judicial cooperation instruments in civil and commercial matters" („Exerciţii practice in implementarea instrumentelor de cooperare judiciară in materie civilă și comercială”). Nota DAERIP nr.02R155/23.03.2016, referitoare la aprobarea acestui proiect, a fost discutată în şedința Plenului CSM din data de 29 martie 2016. Prin corespondența adresată Consiliului Superior al Magistraturii i s-a solicitat să îşi exprime, până la data de 11 aprilie 2016, angajamentul pentru implementarea acțiunii prezentate în cererea de finanțare, în caz contrar existând posibilitatea retragerii acordului de finanțare din partea Comisiei Europene.

Prin nota DAERIP nr. 4/7155/11.04.2016 s-a supus analizei oportunitatea implementării acestui nou proiect, în contextul în care la nivelul CSM volumul de activitate aferent proiectelor cu finanțare externă aflate în implementare, precum şi a celorlalte inițiative aflate in curs de programare, depăşeşte capacitatea resurselor umane disponibile.

La data de 11 aprilie 2016, prin posta electronică, s-a comunicat reprezentanţilor Comisiei Europene faptul că, în considerarea argumentelor prezentate mai sus, CSM nu are capacitatea de a implementa acest nou proiect (a se vedea corespondenţa ataşată).

Conform solicitării reprezentanților Comisiei transmise Ia data de 12 aprilie 2016, în sensul comunicării răspunsului CSM şi pe cale oficială, vă înaintăm, alăturat, spre semnare scrisoare solicitată de reprezentanții DJ Just din cadrul Comisiei Europene.

Precizăm că în cuprinsul scrisorii se menționează faptul că principalele motive pentru care la nivelul CSM nu mai este posibilă implementarea grant-ului aprobat de Comisia Europeană constau în inițierea fazei a doua de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Mecanismelor Financiar Norvegian şi Elvețian, precum şi în necesitatea pregătirii ciclului de finanțare din fonduri structurale, ceea ce solicită la maxim resursele umane disponibile.

SEMNEAZĂ JUDECĂTOR MIRELA STANCU, DIRECTORUL DAERIP

Scrisoarea de refuz adresată de CSM Comisiei Europene

Doamna Renata MAZEIKA Unitatea de gestionare a programului A.4 Direcţia A Direcţia Generală Justiţie şi Consumatori

AVIZAT DE: JUDECĂTOR ROZA MARCU SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Stimată d-na Mazeika,

La data de 15 martie in 2016 am primit corespondenta dvs. cu privire la aprobarea cererii nr. 4000008702 privind proiectul „Exerciţii practice privind punerea în aplicare a instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă şi comercială”, depus de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul cererii de proiecte JUST/2015/JTRA/AG/EJTR. Din păcate, având în vedere aprobarea altor proiecte cu finanţare externă, suntem în situaţia de a nu avea capacitate de a implementa proiectul menţionat mai sus. În prezent, resursele umane disponibile la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii sunt solicitate la capacitatea maximă din cauza începerii celei de a doua etape de implementare a proiectelor finanţate prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român și Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, precum și ca urmare a necesităţii de pregătire a ciclului de finanțare din fondurile structurale.

Aş dori să folosesc această ocazie pentru a vă asigura de deplina mea consideraţie”.

Explicațiile CSM adresate INM

La data de 20 aprilie 2016, conducerea Institutului Național al Magistraturii este informată, printr-o notă semnată de președintele CSM, referitor la refuzul grantului european:

„Doamnei judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI, Director Institutul National al Magistraturii

Stimată doamnă director,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 1573 / 14.04.2016, prin care ne solicitaţi informaţii referitoare la motivele pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a decis să renunţe ta implementarea proiectului "Practical exercises in implementing the judicial cooperation instruments in civil and commercial matters", depus in cadrul cererii de proiecte JUST/2015/JTRA/AG/EJTR, dorim să facem următoarele precizări: Proiectul depus in parteneriat cu Institutul National al Magistraturii şi alte instituţii de formare a judecătorilor şi procurorilor urmează un concept de formare profesională testat deja în cadrul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană, a căror implementare s-a finalizat la data de 31 ianuarie 2016 — organizarea unei serii de 6 seminarii cu o structură comună, care îmbină aspectele teoretice şi practice cu un modul lingvistic pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de engleză juridică ale participanţilor. Implementarea acestui proiect ar fi trebuit să aibă loc într-o perioadă în care Consiliul Superior al Magistraturii anticipează un volum semnificativ de activităţi generate de proiectele care beneficiază de asistenţă financiară internaţională. În acest context, la nivelul CSM a fost reevaluat portofoliul de proiecte pe care instituţia le va implementa în următoarele 12-24 luni (fie ele proiecte aprobate sau aflate în stadiu de programare) şi s-a constatat că dimensiunea şi complexitatea activităţilor rezultând din implementarea acestor proiecte sunt vădit mai mari raportat la resursele umane existente în cadrul instituţiei noastre. Faza a doua a proiectelor finanțate prin Mecanismele Financiare puse la dispoziţie de Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană, precum şi perspectiva proiectelor pentru care se anticipează obţinerea finanţării in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 necesită o prioritizare a acţiunilor pe care le va realiza Consiliul şi a modului in care sunt mobilizate resursele existente, astfel încât calitatea procesului de implementare a proiectelor cu finanţare externă să fie menţinută la parametri optimi conform standardelor stabilite in acord cu partenerii externi.

Un alt aspect pe care l-am avut în vedere a fost şi acela referitor la capacitatea de absorbţie a sistemului pentru un număr atât de mare de acţiuni de formare profesională planificate în acelaşi timp, aşa cum a fost semnalat inclusiv prin adresa INM nr. 1292/11.04.2016. Ne exprimăm încrederea că atât dumneavoastră, cât si partenerii care îşi exprimaseră deja acordul de a se implica in acest proiect vor înțelege raţiunile care au condus la această decizie. Dorim să vă asigurăm si pe această cale de întreaga disponibilitate pe care Consiliul Superior al Magistraturii o manifestă pentru realizarea unor astfel de proiecte si sperăm într-o bună colaborare şi pe viitor.

CU DEOSEBITĂ CONSIDERAŢIE,

JUDECĂTOR MIRCEA ARON, PREșEDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII”.

Reacția INM

Octavia Spineanu Matei, directoarea INM, ne-a transmis, prin intermediul purtătorului de cuvânt al instituției, că a luat act de decizia luată în CSM la nivelul unui lider de proiect, decizie pe care nu o contestă, fiindcă „trebuie privită într-un context larg”.

Între cele 23 de granturi aprobate de Comisia Europeană la data de 11 martie 2011 se numără unul solicitat de Observatorul Internațional pentru Justiție Juvenilă din Belgia, beneficiară fiind și Administrația Națională a Penitenciarelor. Proiectul avizat se referă la prevenirea radicalizării minorilor în detenție, prin programe alternative. Ministerul Justiției s-a „lipit” și el la proiectul de combatere a radicalizării propus de Ministerul omolog din Italia.

Institutul Național al Magistraturii este beneficiara altui grant al Comisiei Europene, dar mai mic și împărțit între mai mulți beneficiari, solicitat de Academia de Legislației Europeană. Proiectul avizat se referă la îmbunătățirea aplicării legislației europene în domeniul legislației care vizează familia și drepturile succesorale.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-05-05

Mai multe imagini:
Culmea absorbției fondurilor europene. CSM refuză banii pe care i-a solicitat și i-a primit gratuit de la Bruxelles
zoom
Culmea absorbției fondurilor europene. CSM refuză banii pe care i-a solicitat și i-a primit gratuit de la Bruxelles
zoom


Documente:Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray