2019-10-23 21:19

Departamentul de Stat al SUA a prezentat raportul pe 2010 privind drepturile omului. ''Deţinuţii români au condiţii dure în închisori''

 |  19:27
Departamentul de Stat al SUA a prezentat raportul pe 2010 privind drepturile omului. ''Deţinuţii români au condiţii dure în închisori''

Abuzurileîn închisorile româneşti au continuat şi în 2010, agresiuni ale deţinuţiloratât din partea angajaţilor, cât şi a colegilor de detenţie fiind relatate demedia şi de ONG-uri, notează Raportul Departamentului de Stat al SUA peprobleme de drepturile omului pentru 2010.

Primullucru remarcat de experţii americani care au întocmit documentul este acela cădeţinuţii încă au condiţii dure în închisori, iar acestea nu respectăstandardele internaţionale. "Cutoate că, potrivit cifrelor oficiale, în penitenciarele din Româniasupraaglomerarea nu a reprezentat o problemă serioasă, există închisori în carestandardul de patru metri pătraţi de fiecare deţinut, impus de Comitetul pentruPrevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei, nu a fost respectat", seprecizează în raportul dat publicităţii vineri seară, la Washington.

Totuşi,autorii documentului afirmă că, pe parcursul anului 2010, condiţiile din câtevaînchisori româneşti s-au îmbunătăţit. "Media şi ONG-urile au raportat căabuzul deţinuţilor, atât din partea angajaţilor închisorilor, cât şi din parteacolegilor de detenţie a continuat să fie o problemă, iar autorităţile dinpenitenciare au încercat să ascundă astfel de incidente", notează autoriidocumentului.

Aceştiaamintesc despre cazul deţinutului Constantin Sandu, care a murit în 4 iunie la Penitenciaruldin Galaţi după ce a fost legat de gardieni.

Cazuride agresiune izolate

AdministraţiaNaţională a Penitenciarelor arată că neconcordanţa condiţiilor de detenţie dinînchisori cu standardele internaţionale este o realitate determinată de faptulcă infrastructura sistemului este uzată moral şi tehnic, mare parte apenitenciarelor fiind construite la începutul secolului XX. Mai mult,Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) afirmă că în perioadapost comunistă au fost date în funcţiune un număr extrem de redus de locuri decazare,respectiv 3.000, ceea ce reprezintă sub zece la sută din capacitatea actuală decazare în închisori.

ANPprecizează că are opreocupare constantă pentru a reduce numărul acestor incidente, iar pe această linie au fost luate măsuri concrete. Astfel, încursul lunii august 2010 s-a efectuat un studiu privind prevalenţacomportamentelor agresive în rândul deţinuţilor, iar concluziile studiului austat la fundamentarea unor recomandări pentru reducerea factorilor de risc. "Trebuieprecizat faptul că aceste conduite agresive ale persoanelor private delibertate sunt determinate şi de imposibilitatea materială, generată dearhitectura învechită a sistemului de a asigura cazare individuală pentrudetinuţii identificaţi ca având potenţial heteroagresiv ridicat. În cursulaceluiaşi an, în scopul soluţionării incidentelor şi conflictelor, a fostcreată la nivelul fiecărei unităţi penitenciare instituţia negociatorului,lucrători de penitenciare specializaţi în gestionarea unor astfel desituaţii", arată ANP.

Începândcu luna martie 2011, planurile de prevenire a violenţelor între persoaneleprivate de libertate au fost puse în aplicare la nivelul sistemuluipenitenciar.

Cazurile de agresiune a personalului împotrivadeţinuţilor reprezintă cazuri absolut izolate şi sunt tratate cumaximă severitate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şiParchete, subliniază ANP.

Amurit după ce a fost legat de gardieni

Departamentulde Stat al SUA consemnează cazul deţinutului Constantin Sandu, care a murit în4 iunie 2010, la Penitenciarul din Galaţi, după ce a fost legat de gardieni.

Larândul său, ANP afirmă că măsurile dispuse de Administraţia Naţională aPenitenciarelor în cazul de la Galaţi au fost extrem de severe, respectivsesizarea comisiilor de disciplină, a organelor de cercetare penală pentru toţifuncţionarii cu statut special implicaţi în incident, precum şi demitereadirectorului Penitenciarului Galaţi, iar instanţa a dispus arestarea a cincifuncţionari cu statut special dintre cei 13 trimişi în judecată. "Referitorla neconcordanţa condiţiilor de detenţie din închisori cu standardeleinternaţionale în domeniu, aceasta constituie o realitate obiectivă determinatăde faptul că infrastructurasistemului penitenciar este uzată moral şi tehnic, o mare parte apenitenciarelor fiind construite la începutul secolului XX. Demenţionat că în perioada post comunistă au fost date în funcţiune un numărextrem de redus de locuri de cazare (3.000) reprezentând sub zece la sută dincapacitatea actuală de cazare", mai arată administraţia.

PotrivitANP, acest aspect a stat în atenţia Adiministraţiei Naţionale a Penitenciarelorpe întregul parcurs al anului 2010, prin luarea unor măsuri de gestionare aacestei situaţii după cum urmează: profilarea unităţilor de penitenciare a avutdrept scop omogenizarea populaţiei penitenciare după regimurile de executare,vârstă şi sex; lucrări de reparaţii şi investiţii la spaţiile de cazare la unnumăr de nouă unităţi penitenciare; modernizări ale spaţiilor de cazare înmajoritatea penitenciarelor;-amenajări ale spaţiilor de suport şi dedesfăşurare a activităţilor cu persoanele private de libertate de natură aridica nivelul calităţii vieţii carcerale; prin intermediul unui proiecteuropean s-au realizat documentaţii standard în vederea construirii unorpenitenciare noi, în conformitate cu standardele internaţionale, cu ocapacitate de 500 de locuri, profilate pe custodierea regimurilor închis şimaximă siguranţă, semideschis şi deschis, respectiv un penitenciar mixt.

Totodată,spune ANP, au fost demarate demersurile necesare în vederea dezvoltăriiconceptului de parteneriat public privat în sistemul penitenciar având dreptobiectiv construirea a două penitenciare în sistem parteneriat public privat.

„Guvernulromân nu aplică eficient legile corupţiei”

Departamentulde Stat al SUA vorbeşte, în raportul său, şi despre legea română care prevedepedepse pentru corupţia în sistemul public, însă Guvernul nu aplică eficientaceste legi. În document este prezentat cazul Voicu - Costiniu - Locic,remarcându-se că Senatul a aprobat cererea privind arestarea preventivă a luiCătălin Voicu, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) - pe ceareferitoare la judecătorul Florin Costiniu, de la instanţa supremă. Raportulnotează însă că, în decembrie, Camera Deputaţilor a respins cererile DNAprivind anchetarea fostului ministru Monica Iacob-Ridzi, una dintre elereferitoare la o percheziţie electronică, iar cea de-a doua privind extindereacercetărilor în respectivul dosar. Un al doilea caz este cel al deputatului DanPăsat, o cerere privind arestarea sa preventivă fiind respinsă de Camera Deputaţilor"spre sfârşitul anului". "Răspunsul ineficient al autorităţilorla cazurile de corupţie a rămas un subiect intens criticat în public, în mediulpolitic şi în presă. ONG-urile şi presa au continuat să susţină că nici un cazde mare corupţie nu a fost soluţionat prin condamnări cu executare", seprecizează în raportul citat. Autorii documentului notează că, totuşi, numărulcondamnărilor pentru corupţie a crescut "în mod semnificativ" de-alungul anului, ei amintind de condamnarea unui senator, a cinci primari, a unuiviceprimar, a unui procuror-şef şi a 22 de poliţişti, toate în 2010.

Documentulmai arată şi rezultatele obţinute în urma cooperării între DNA şi DGA, precumşi între celelalte unităţi antifraudă din diferite ministere, care a dus lacondamnarea a doi ofiţeri cu grad superior din Ministerul Apărării Naţionale şia altor trei persoane acuzate de abuz în serviciu, corupţie şi trafic deinfluenţă.

Documentul vorbeşte şi despre corupţia din poliţie, care"contribuie la lipsa de respect a cetăţenilor pentru poliţie" şi,implicit, faţă de autoritatea poliţienească. "Salariile micişi absenţa primelor au dus la scăderi de personal şi la situaţia în careoficiali ai poliţiei sunt suspectaţi că iau mită", mai scriu autoriiraportului.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639243-07-13Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray