2019-08-25 18:03

Enel Banat îşi intabulează lucrările prin firma fostului director adjunct de la ANCPI, Ionuţ Săvoiu

 |  18:13
Enel Banat îşi intabulează lucrările prin firma fostului director adjunct de la ANCPI, Ionuţ Săvoiu

Firma administrată de către fostul director adjunct al AgenţieiNaţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Ionuţ Cristian Săvoiu,Blom România SRL a fost desemnată de către Enel Distribuţie Banat să obţinăcertificatele de urbanism şi să intabuleze lucrările acesteia, precum şi sănegocieze cu proprietarii terenurilor pe care Enel urmează să-şi înalţe noiistâlpi. Pentru aceasta, societatea în cauză va încasa de la Enel DistribuţieBanat aproximativ 700.000 de lei fără TVA, potrivit unui anunţ postat pesite-ul .

Afacerea a fost gândită încă din data de 24 martie anulcurent, când Enel Distribuţie Banat a publicat pe site-ul SEAP, privindsistemul electronic al achiziţiilor publice, un anunţ de participare, conform căruiaintenţionează să achiziţioneze servicii aferente obţinerii certificatelor deurbanism, a avizelor, acordurilor, auorizaţiilor de construire, de identificarea proprietăţilor şi intermedierea obţinerii acordurilor proprietarilor afectaţide lucrări, precum şi realizarea documentelor topografice şi a studiilorgeotehnice pentru lucrările de investiţii ale Enel Distribuţie Banat.

Pentru aceasta, autoritatea contractantă a organizat olicitaţie deschisă, la care s-au prezentat patru ofertanţi. În urma acesteilicitaţii, organizată la data de 2 mai 2011, Enel Distribuţie Banat a stabilitdrept câştigătoare oferta depusă de către societatea Blom România SRL, cusediul în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cu care a încheiat uncontract în valoare de 679.561,41 lei fără TVA, potrivit anunţului de atribuirepublicat pe site-ul SEAP.

Sistemul căpuşă

Potrivit unor date publicate în Monitorul Oficial alRomâniei, societatea Blom România SA s-a numit, în trecut, Blominfo-Geonet,având ca acţionar unic firma daneză Blominfo A/S, cu sediul în Copengaha.Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, administrator al societăţiiBlom România SRL este Ionuţ Cristian Săvoiu, născut la data de 8 octombrie1968, fost director adjunct al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi PublicitateImobiliară. De altfel, aşa cum rezultă din conţinutul Deciziei nr.2621/30.03.2010 emisă de către Peter Norman Hansen, repezentantul Blominfo A/S,Ionuţ Cristian Săvoiu conduce efectiv întreaga activitate a Blom România SRL.

Mai mult, potrivit Oficiului Naţional al RegistruluiComerţului, Ionuţ Cristian Săvoiu mai deţine acţiuni în firme ca GeidataConsulting & Management SRL, Geomatica SRL sau Landnet SRL, dar şiadministrează, printre altele, şi societatea Investnet SRL.

Potrivit unui articol publicat în anul 2006 de un cotidiancentral, după reorganizarea activităţii de cadastru şiconstituirea sistemului unic de înregistrare a proprietăţii imobiliare dinRomânia, ceea ce a presupus inclusiv preluarea birourilor de Carte Funciară dela Ministerul Justiţiei, era de aşteptat ca instituţia nou-apărută, AgenţiaNaţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI, să gestioneze cu maimultă operativitate problematica identificării şi înregistrării proprietăţilorimobiliare. O agenţie de presă a publicat unele date şi informaţii despre o întreagăcaracatiţă aflată la vârful ANCPI, persoane care căpuşează la greu activitateainstituţiei printr-un sistem clientelar bine pus la punct. Mafia de la Cadastrueste constituită, conform agenţiei Prompt Media, dintr-un grup de actuali şifoşti director ai ANCPI care au reuşit să-l atragă de partea lor inclusiv pefostul directorul general al instituţiei, Mihai Busuioc. În acest mod a fostposibilă trucarea mai multor licitaţii şi acordarea unor contracte substanţialepentru firmele de casă ale celor din conducere. Astfel, grupul de interese dela Cadastru este constituit, conform aceleiaşi surse, din directorul generaladjunct Mihai Busuioc (fost director general ANCPI, până în iunie 2007), CostelCostineanu - şeful Direcţiei Informatică, Ionuţ Săvoiu - fost director generaladjunct al ANCPI şi coleg de facultate cu Costel Costineanu, Cătălin NicolaePăunescu -vicepreşedinte al Asociaţiei Patronale a Geodezilor din România şiadministrator al SC STAR STORAGE SRL Bucureşti, Valeriu Marian Manolache - fostmembru în Consiliul de Administraţie al ANCPI şi administrator al SC THEOTOPSRL Bucureşti, Victor Grigorescu - director al Oficiului de Cadastru şiPublicitate Imobiliară Bucureşti, fost director al Direcţiei Cadastru, şi LynnHolstein - consultant în cadrul companiei COWI AS - Danemarca. Grupul s-aconsolidat, în perioada 2003-2005, în jurul a două dintre personajele centrale,anume Costel Costineanu şi Ionuţ Săvoiu, persoane care se cunosc încă dinperioada menţionată (2003-2005), Costineanu era director al Unităţii deManagement din ANCPI a „proiectului cadastrului general şi publicităţiiimobiliare“ finanţat de BIRD, iar Ionuţ Săvoiu era şi el director în ANCPI.

Blom România va obţine avizele pentru Enel

În caietul de sarcini întocmit de Enel Distribuţie Banat,societatea Blom România SRL trebuie să obţină avizul de principiu din parteaprimăriilor, să obţină certificatele de urbanism din partea primăriilor sauconsiliilor judeţene, după caz, dar şi avizele din partea deţinătorilor deutilităţi. Pe lângă acestea, firma lui Săvoiu trebuie să obţină avizele demediu şi autorizaţiile de construire, să întocmească planurile de situaţie pesupport topografic, care să conţină inclusiv viza oficiilor de cadastru şipublicitate imobiliară. Ulterior, trebuie să înlocuiască la cartea funciarăproprietarul actual al terenurilor pe care urmează să se deruleze lucrări aleEnel Banat, dar şi să realizeze lucrările destinate dezmembrării terenurilor ceurmează să fie cumpărate de autoritatea contractantă.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639249-12-06

Mai multe imagini:
Enel Banat îşi intabulează lucrările prin firma fostului director adjunct de la ANCPI, Ionuţ Săvoiu
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray