2019-10-16 05:40

EXCLUSIV. Afacerea “Cornul şi Laptele” vâră în conturile a 13 firme peste 80 de milioane de lei. Nouă consilii judeţene se “zbat” în criză

 |  19:57

Programul“Cornul şi Laptele”, asigurat cu bani din bugetele consiliilor judeţene, aduceunui număr de 13 firme nu mai puţin de 20 de milioane de euro. Contractele,atribuite începând cu luna august, se referă la implementarea programuluiguvernamental “Cornul şi Laptele” în şcoli şi grădiniţe de stat, dar şiprivate, din nouă judeţe, respectiv Suceava, Dolj, Arad, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila,Hunedoara, Ilfov şi Buzău. Unele contracte au fost atribuite prin licitaţiipublice, însă altele au fost încredinţate direct. Iată, aşadar, cum şiprogramul “Cornul şi Laptele” reprezintă o adevărată mină de aur pentru societăţiledin industria laptelui şi a panificaţiei, întrucât afacerile au fost încheiatepe o perioadă de un an, aferent anului şcolar 2010-2011.

Cei mai mulţi bani pelapte, iaurturi, biscuiţi şi cornuri i-a aruncat Consiliul Judeţean Suceava(PDL), condus de către vicepreşedintele Partidului Democrat Liberal GheorgheFlutur. Instituţia a parafat deja contracte în valoare de 27,5 milioane de lei.Suceava este urmată în acest top de către Consiliul Judeţean Dolj (PSD), condusde Ion Prioteasa, care cheltuieşte 11,33milioane de lei, locul al treilea fiind ocupat de Consiliul Judeţean Buzău(PSD), condus de Victor Mocanu, cu 7,77 milioane de lei. Pe locul al patrulease situează Consiliul Judeţean Călăraşi (PNL), condus de Radu George Filipescu,cu 7,6 milioane de lei. Pe locul al cincilea se clasează Consiliul JudeţeanHunedoara (PNL), condus de Mircea Ioan Moloţ, care a alocat programului suma de7,46 milioane de lei, în timp ce pe poziţia a şasea se situează Consiliul JudeţeanBrăila, cu 7,2 milioane de lei. Locul al şaptelea este ocupat de Consiliul JudeţeanArad (PDL), condus de Petru Nicolae Ioţcu, cu 6,9 milioane lei, în timp ce pelocul al optulea se clasează Consiliul Judeţean Ialomiţa (PSD), condus deVasile Ciprian Ciupercă, cu 4,9 milioane de lei. Acest top al instituţiilorcare au încheiat contracte pentru furnizarea de produse lactate şi de panificaţiepentru anul şcolar 2010-2011 este închis de către Consiliul Judeţean Ilfov(PDL), condus de către Cristache Rădulescu, care a alocat suma de 1,2 milioanede lei. În total, cele nouă consilii judeţene au virat de la bugetele localedirect în conturile a 13 societăţi comerciale nu mai puţin de 19.472.447,6 leicu TVA inclusă pentru furnizarea produselor timp de 12 luni.

Suceava- 27.424.658,55 lei

Consiliul JudeţeanSuceava a încheiat doar două contracte, dar şi cele mai grase pentru programul“Cornul şi Laptele” în şcolile şi grădiniţele de stat sau private din judeţ.Instituţia condusă de către democrat-liberalul Gheorghe Flutur a organizat, ladata de 6 septembrie 2010, două licitaţii, una pentru furnizare de lapte UHTelevilor din clasele I-VIII din instituţiile de învăţământ de stat şi private,pecum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu programde patru ore, în anul şcolar 2010-2011, respectiv pentru furnizarea de cornuri înaceleaşi instituţii de învăţământ. Licitaţia pe lactate a fost câştigată de Dorna SA din Vatra Dornei, care a încasatun contract în valoare de 15.058.166 lei fără TVA , în timp ce licitaţiaprivind furnizarea de cornuri a fost câştigată de către firma Parisienne A LaVys SRL, care a încasat un contract în valoare de 7.058.515,50 lei fără TVA. Întotal, Consiliul Judeţean Suceava a băgat în conturile celor două firme suma de27.424.658,55 lei cu TVA inclusă.

Dolj- 11.334.969,85 lei

Consiliul JudeţeanDolj a încheiat mai multe contracte, atât ca urmare a unor licitaţii publice,dar şi în urma unor încredinţări directe, fără anunţ de participare. Este cazulcontractelor semnate la data de 17 septembrie 2010, când instituţia condusă desocial-democratul Ion Prioteasa a atribuit direct trei contracte pentrufurnizarea de produse de panificaţie către SC Succes Nic Com SRL, în valoare de34.630,74 lei, 34.653,42 lei, respectiv 36.161,28 lei fără TVA. În aceeaşi zi,Consiliul Judeţean Dolj a mai atribuit, tot prin încredinţare directă, treicontracte pentru furnizarea produselor lactate, după cum urmează: SC SimultanSRL – 128.903,31 lei fără TVA; Albalact SA – 119.361,78 lei fără TVA; Dorna SA– 151.425,36 lei fără TVA.

La data de 4octombrie 2010, Consiliul Judeţean Dolj a organizat o licitaţie deschisă pentruaprovizionarea şi distribuirea produselor de panificaţie pentru elevii dinclasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolaridin grădiniţele de stat şi private cu program de patru ore pentru anul şcolar2010-2011 din judeţ. În urma licitaţiei, firma Succes Nic Com SRL a primit treicontracte, primul în valoare de 554.091,84 lei fără TVA, al doilea în valoarede 554,454 lei fără TVA, iar cel de-al, treilea în valoare de 610.221,60 lei fărăTVA.

La aceeaşi dată,Consiliul Judeţean Dolj a organizat o licitaţie pentru furnizarea de produselactate în aceleaşi instituţii de învăţământ şcolar şi preşcolar de stat sauprivate din judeţ, atribuind trei contracte. Primul, în valoare de 2.320.259,58lei fără TVA, a fost câştigat de către SC Simultan SRL; al doilea, în valoarede 1.871.284,68 lei fără TVA, a fost atribuit firmei Albalact SA; iar al treileacontract, în valoare de 2.725.656,48 lei fără TVA a fost încredinţat firmeiDorna SA. În total, Consiliul Judeţean Dolj a virat în conturile celor patrusocietăţi comerciale suma de 11.334.969,85 lei cu TVA inclusă.

Buzău- 7.773.617,33 lei

Consiliul JudeţeanBuzău a organizat două licitaţii pentru achiziţia produselor lactate şi depanificaţie în cadrul programului “Cornul şi Laptele” pentru anul şcolar2010-2011. Prima licitaţie, care a avut loc la data de 10 septembrie 2010, vizafurnizarea de lapte pasteurizat, lapte UHT şi iaurt, iar în urma acestei licitaţii,instituţia condusă de către social-democratul Victor Mocanu a atribuit cincicontracte către aceeaşi firmă. Astfel, SC Meridian Agroind SRL, cu sediul înRâmnicu Sărat, a încasat un prim contract în valoare de 1.638.000 lei fără TVA,un al doilea în valoare de 673.150 lei fără TVA, un al treilea în valoare de1.357.000 lei fără TVA, un al patrulea contract în valoare de 1.223.333 lei fărăTVA şi un al cincilea contract în valoare 1.336.191 lei fără TVA.

La aceeaşi dată,Consiliul Judeţean Buzău a mai încheiat o afacere pentru achiziţia de produsede panificaţie, respectiv pentru achiziţia de cornuri şi biscuiţi dulci, contractulfiind atribuit direct, prin negociere fără publicarea unui anunţ departicipare. Firma care şi-a adjudecat acest contract este aceeaşi SC MeridianAgroind SRL, care a mai încasat şi pentru această afacere suma de 41.372,4 leifără TVA. În total, Consiliul Judeţean Buzău a cheltuit pentru programul“Cornul şi Laptele” suma de 7.773.617,33 lei cu TVA inclusă.

Călăraşi- 7.594.521,36 lei

Consiliul Judeţean Călăraşia încheiat anul acesta trei contracte pentru furnizarea la pachet a produselorlactate şi de panificaţie pentru elevilor din clasele I-VIII din instituţiile deînvăţământ de stat şi private, pecum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţelede stat şi private cu program de patru ore, în anul şcolar 2010-2011 din judeţ.Este vorba de achiziţia de lapte UHT şi cornuri, pentru care instituţia condusăde liberalul Radu George Filipescu a organizat, la data de 13 septembrie 2009,o licitaţie publică.

Contractele au fostatribuite către aceeaşi firmă, respectiv SC Risk Com SRL cu sediul în Brăila.Pentru furnizarea produselor către Centrul Zonal Călăraşi, firma a primit uncontract în valoare de 3.948.696 lei fără TVA, iar pentru furnizarea produselorcătre Centrul Zonal Lehliu firma a încasat un contract în valoare de 1.009.595lei fără TVA, în timp ce pentru Centrul Zonal Olteniţa societatea în cauză a încasatun contract în valoare de 1.116.323 lei fără TVA. În total, Consiliul JudeţeanCălăraşi a scos de la buget pentru acest program suma de 7.594.521,36 lei cuTVA inclusă.

Hunedoara- 7.463.654,3 lei

Consiliul JudeţeanHunedoara a organizat pentru achiziţia de produse lactate şi de panificaţieaferent programului “Cornul şi Laptele” în şcolile şi grădiniţele de stat şiprivate din judeţ două licitaţii, ambele derulate în cursul zilei de 13septembrie 2010. Astfel, pentru furnizarea produselor de panificaţie, respectivcornuri, instituţia condusă de liberalul Mircea Ioan Moloţ a încheiat douăcontracte, unul în valoare de 830.004,87 lei fără TVA cu societatea Succes NicCom SRL, iar al doilea în valoare de 509.460,87 lei fără TVA cu firma VoromirInd. SRL.

Pentru furnizarea deproduse lactate, respectiv pentru furnizarea de lapte UHT şi lapte pasteurizat,Consiliul Judeţean Hunedoara a încheiat, la data de 29 septembrie 2010, patrucontracte. Primul, în valoare de 1.154.519 lei fără TVA, a fost încheiat cu SCSimultan SRL. Al doilea, în valoare de 1.560.053,76 lei fără TVA, a fost încheiatcu firma Albalact SA. Al treilea, în valoare de 959.787,52 lei fără TVA, a fostîncheiat cu Sorilact SA, iar al patrulea contract, în valoare de 1.005.250,56lei fără TVA, a fost încheiat cu firma Sole Mizo România SRL. În total, pentrulapte şi corn, Consiliul Judeţean Hunedoara a virat în conturile celor şasefirme nu mai puţin de 7.463.654,3 lei cu TVA inclusă.

Brăila- 7.196.088,65 lei

Consiliul judeţean Brăilaa încheiat pentru implementarea programului “Cornul şi Laptele” în şcolile şigrădiniţele de stat sau particulare din judeţ, pentru următoarele 12 luni, douăcontracte. Ca bonus la acest program, instituţia condusă de către social-democratulGheorghe Bunea Stancu a mai achiziţionat şi mere pentru aceleaşi şcoli şi grădiniţe.Astfel, pentru furnizarea de mere în cadrul programului de încurajare aconsumului de fructe în şcoli pentru anul 2010-2011 în şcolile din municipiul şijudeţul Brăila, Consiliul Judeţean Buzău a organizat, la data de 19 septembrie2010, o licitaţie, în urma căreia a atribuit către societatea Risk Com SRL uncontract în valoare de 584.913 lei fără TVA.

La data de 13septembrie, aceeaşi firmă a mai câştigat o licitaţie organizată de aceeaşiinstituţie pentru furnizarea de lapte, lapte pasteurizat, lapte UHT, cornuri şibiscuiţi dulci în şcoli şi grădiniţe, pentru care a mai încasat un contract învaloare de 5.692.088,33 lei fără TVA. În total, Consiliul Judeţean Brăila avirat în conturile firmei Risk Com SRL suma de 7.196.088,65 lei cu TVA inclusă.

Arad- 6.885.298,4 lei

Consiliul JudeţeanArad a atribuit direct, dar a organizat şi licitaţii publice pentru furnizareade produse lactate către şcolile şi grădiniţele judeţene. Astfel, la data de 6septembrie 2010, instituţia condusă de către liberal democratul Petru NicolaeIoţcu a atribuit, prin negociere directă fără anunţ de participare, un contractîn valoare de 220.800 lei fără TVA către firma Bampan Impex SRL. La aceeaşi dată,Consiliul Judeţean Arad a organizat o licitaţie publică pentru achiziţia delapte UHT, lapte simplu şi iaurturi, licitaţie în urma căreia a atribuit uncontract în valoare de 5.331.860 lei fără TVA către firma Simultan SRL cusediul în Făget. În total, Consiliul Judeţean Arad a virat în conturile celordouă societăţi suma de 6.885.298,4 lei cu TVA inclusă.

Ialomiţa- 4.914.072,88 lei

Consiliul JudeţeanIalomiţa a organizat luna trecută două licitaţii publice pentru atribuirea decontracte în vederea achiziţiei de produse lactate şi de panificaţie în cadrulaceluiaşi program guvernamental. Astfel, la data de 14 septembrie 2010, instituţiacondusă de social-democratul Vasile Silvian Ciupercă a atribuit patru contractepentru furnizarea de produse de panificaţie. Primul a fost încheiat cu SCPajura SA, la o valoare de 306.029 lei fără TVA. Al doilea contract a fost încheiatcu SC Bampan Impex SRL Turda, la o valoare de 334.099 lei fără TVA. Aceeaşifirmă a mai câştigat un al treilea contract, în valoare de 144.077 lei fărăTVA. Cel de-al patrulea contract, în valoare de 228.267 lei fără TVA, a fost încheiatcu SC Vel Pitar SA Râmnicu Vâlcea.

La aceeaşi dată,autoritatea contractantă a încheiat alte patru contracte pentru furnizarea deproduse lactate, respectiv lapte UHT. Primul contract a fost atribuit societăţiiAlbalact SA, pentru 736.736 lei fără TVA, al doilea către firma Simultan SRL, învaloare de 114.970 lei fără TVA, iar ultimele două contracte au fost adjudecatede către Dorna SA, în valoare de 645.102 lei fără TVA, respectiv 425.682 lei fărăTVA. În total, Consiliul Judeţean Ialomiţa a cheltuit în cadrul acestui programsuma de 4.914.072,88 lei cu TVA inclusă.

Ilfov- 1.197.398,56 lei

Cel mai puţin darnic înasigurarea produselor aferente programului “Cornul şi Laptele” în şcolile şi grădiniţeledin judeţ se dovedeşte a fi Consiliul Judeţean Ilfov, condus de cătredemocrat-liberalul Cristache Rădulescu. Instituţia în cauză a organizat, ladata de 26 august 2010, o licitaţie publică pentru achiziţia de produse depanificaţie, respectiv cornuri. Licitaţia a fost câştigată de către BampanImpex SRL, care a încheiat cu autoritatea contractantă un contract în valoarede 965.644 lei. La această sumă se adaugă contravaloarea TVA, ceea ce ridicăsuma la 1.197.398,56 lei.

Topulbeneficiarilor programului “Cornul şi Laptele” pe nouă judeţe

Suma totală aprogramului “Cornul şi Laptele” în cele nouă judeţe scoate de la bugetulconsiliilor judeţene nu mai puţin de 81.784.279,88 lei cu tot cu TVA. Topul câştigătoriloracestor contracte arată în felul următor:

• SC DORNA SA –23.557.599,48 lei cu TVA inclusă (5.608.942,7 euro)

• SC RISK COM SRL –15.378.003 lei cu TVA inclusă (3.661.429,28 euro)

• SC SIMULTAN SRL –12.497.354,79 lei cu TVA inclusă (2.975.560,66 euro)

• SC PARISIENNE A LAVYS – 8.752.559,22 lei cu TVA inclusă (2.083.942,67 euro)

• SC MERIDIAN AGROINDSRL – 7.773.617,33 lei cu TVA inclusă (1.850.861,27 euro)

• SC ALBALACT SA –5.316.420,91 lei cu TVA inclusă (1.265.814,5 euro)

• SC SUCCES NIC COMSRL – 3.291.230,23 lei cu TVA inclusă (783.626,24 euro)

• SC BAMPAN IMPEX SRL– 2.064.128,8 lei cu TVA inclusă (491.459,23 euro)

• SC SOLE MIZOROMANIA SRL – 1.246.510,69 lei cu TVA inclusă (296.788,26 euro)

• SC SORILACT SA –1.190.136,52 lei cu TVA inclusă (283.365,83 euro)

• SC BOROMIR IND SRL– 631.731,47 lei cu TVA inclusă (150.412,25 euro)

• SC PAJURA SA – 379.475,96lei cu TVA inclusă (90.351,41 euro)

• SC VEL PITAR SA –283.051,08 lei cu TVA inclusă (67.393,11 euro)


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-08-28Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray