2019-10-14 23:41

EXCLUSIV. Armata s-a dotat cu un echipament imagistică prin rezonanţă magnetică în valoare de un milion de euro

 |  19:41
EXCLUSIV. Armata s-a dotat cu un echipament imagistică prin  rezonanţă magnetică în valoare de un milion de euro

MinisterulApărării Naţionale s-a dotat cu un sistem medical de imagistică prin rezonanţămagnetică pentru care a plătit peste un milion de euro. Achiziţia, făcută de cătreInstitutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială, structură aflată însubordinea ministerului condus de Gabriel Oprea, a avut loc la finalul luniioctombrie, însă, potrivit contractului, aparatura trebuie montată şi funcţionalăpână pe 17 decembrie. Afacerea a fost parafată, în urma unei licitaţii la cares-a înscris un singur ofertant, respectiv firma General Electric MedicalSystems Romania SRL, care de altfel a şi încasat contractul.

Preţul pe careInstitutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială l-a plătit pentruachiziţionarea acestui echipament complet de imagistică prin rezonanţă magnetică1,5 T se ridică la 3.315.543 de lei, fără TVA. Afacerea a fost parafată, înurma unei licitaţii deschise organizate de către autoritatea contractantă, ladata de 28 octombrie 2010. Contractul a fost atribuit firmei General ElectricMedical Systems Romania SRL, societate care, pe lângă obligaţia de a pune ladispoziţia Ministerului Apărării Naţionale a echipamentului, are şi misiunea dea întocmi proiectul şi să execute amenajările tehnologice cu toate utilităţilepentru funcţionarea aparaturii contractante. Societatea General ElectricSystems România SRL este un abonat al contractelor cu statul, în principal cuunităţi spitaliceşti, dar la data de 21 iunie 2010 a mai încheiat cu acelaşiInstitut Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială un contract, în valoarede 495.500 de lei fără TVA, pentru furnizarea unui echipament de radiologie digitală.Ca şi în cazul echipamentului furnizat la sfârşitul lunii octombrie, firma încauză a fost singurul ofertant care s-a înscris la licitaţia publică organizatăde autoritatea contractantă.

Aparatulscanează corpul uman în 2D şi 3D

Potrivit documentaţieide atribuire şi a caietului de sarcini întocmit de Institutul Naţional deMedicină Aeronautică şi Spaţială, Imagistica prin Rezonanţă Magnetică este otehnică neinvazivă care permite scanarea corpului uman prin introducerea sa îninteriorul unui câmp magnetic şi, în final, printr-o tehnică secţionalămultiplanară, se obţin imagini 2D în oricare din cele trei planuri (axial,sagital sau coronal), oblice sau imagini tridimensionale cu un contrast optimintertisular. Termenul până la care această aparatură trebuie montată şi pusă înfuncţiune expiră la data de 17 decembrie 2010.

Pentru a respectacontractul, firma în cauză trebuie să întocmească documentaţia tehnico-economică(faza de proiect tehnic) pentru amenajarea tehnologică a spaţiului destinat echipamentului.Proiectul trebuie avizat de către experţi din partea Ministerului DezvoltăriiRegionale şi Turismului. Mai mult, toate costurile necesarepentru construirea amenajării tehnologice a spaţiului destinat echipamentului,respectând proiectul propus, sunt incluse în oferta financiară şi tehnică aechipamentului.

Sistemul integrat achiziţionaturmează, potrivit destinaţiei sale, să asigure toate funcţiunile necesareefectuării investigaţiilor avansate de imagistică prin rezonanţă magnetică lanivelul practicii medicale europene şi mondiale aplicabile (prelucrareadigitală a datelor pacientului, scanarea cu substanţă de contrast pentru toateorganele şi părţile corpului uman, procesarea, tipărirea imaginilor, elaborarearapoartelor, arhivarea, posibilitatea de a primi/transmite imagini prin reţeauainformatică a institutului). Sistemul va fi complet, având în componenţa satoate componentele hardware şi software necesare îndeplinirii cerinţelorspecificaţiei tehnice şi componentele conexe (amenajarea tehnologică, surse deputere neîntreruptibile, instalaţii de răcire/încălzire, sisteme de filtrare/evacuarea apei şi a aerului etc.) ce asigură utilizarea la parametrii nominali aiechipamentului ofertat. Sistemul va fi fiabil şi economic, apt pentruutilizarea intensivă (24 ore/zi, 7 zile pe săptămână) pe întreaga sa durată deutilizare (atât în perioada de garanţie, cât şi în perioada de post-garanţie).

Piese de schimb pentru un an

În perioada de garanţie,serviceul va fi asigurat printr-o unitate service autorizată de MinisterulSănătăţii Publice pentru această categorie de aparate. Se va menţiona denumireaunităţii de service. Dacă aceasta este o persoană diferită de furnizor, se vaanexa un angajament al reprezentantului legal al unităţii de service, din caresă rezulte că a luat la cunoştinţă cerinţele caietului de sarcini şi că vaîndeplini integral cerinţele acestuia privind instalarea, punerea în funcţiune,instruirea personalului utilizator şi tehnic şi serviceul în perioada de garanţie(inclusiv înlocuirea pieselor defecte) fără a solicita vreo plată de laposesorul aparaturii, indiferent de evoluţia relaţiilor sale contractuale cufurnizorul. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb cel puţin 12 anide la data livrării şi să asigureservice la locul de funcţionare a aparatului, cu timp de intervenţie de celmult 6 ore de la solicitare, gratuit în perioada de garanţie (inclusivcompletarea nivelului de heliu lichid sau a altor consumabile tehnice, funcţiede necesar) şi contra cost în perioada post-garanţie.

Aparatul are doi ani garanţie

Prin service în garanţiefurnizorul include orice operaţiune de mentenanţă preventivă, corectivă saureparaţie necesară pentru oricare din componentele sistemului propus, inclusivupgrade-urile software/hardware decise de producător pentru modelul de sistemoferit. Upgrade-urile software/hardware se vor face în termen de cel mult 30 dezile de la data lansării lor. În perioada post-garanţie, serviceul se asigurăla cerere, contra cost, pe o durată de minimum 10 ani de la expirarea perioadeide garanţie. Furnizorul va prezenta o listă cu principalele piese deschimb şi preţul acestora ce pot face obiectul înlocuirilor în perioada de post-garanţie. Garanţia pentru produsele oferite trebuie să fie de minimum2 ani de la data punerii în funcţiune. Toate serviciile (instalare,configurare, garanţie, asistenţă tehnică, service post-garanţie, mentenanţă,instruire) vor fi executate obligatoriu de către persoane autorizate. În cazulîn care, din cauza unor probleme de aprovizionare, nu se vor putea înlocuipiesele defecte în perioada precizată, se va prelungi garanţia întreguluisistem cu numărul de zile în care acesta nu a fost utilizat de beneficiar. Pedurata garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecteîn termen de maximum 5 zile de la primirea reclamaţiei de către furnizor. Încazuri temeinic justificate, beneficiarul va stabili de comun acord cufurnizorul alt termen de reparaţie, în limita a 15 zile.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638952-02-02

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Armata s-a dotat cu un echipament imagistică prin  rezonanţă magnetică în valoare de un milion de euro
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray