2020-07-03 14:20

EXCLUSIV. Avem cifra finală a achiziţiilor făcute de MAI pentru sezonul estival 2010. 1,12 milioane de euro pentru carne, apă, bere, chifle, brânză şi prăjituri

 |  19:26
EXCLUSIV. Avem cifra finală a achiziţiilor făcute de MAI pentru sezonul estival 2010.  1,12 milioane de euro pentru carne, apă, bere, chifle, brânză şi prăjituri

Subiectul achiziţiilorpublice făcute de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru asigurarea cu“de-ale gurii” în hotelurile aflate în administrarea instituţiei revine înactualitate. Asta, după ce afacerile de vacanţă ale ministerului condus deVasile Blaga au fost publicate pe site-ul SEAP una după alta. Astfel, am aflatcă, pentru depozitele Hotelurilor Turist din Predeal, Excelsior din Braşov,Meridian din Mamaia, Diana din Saturn, dar şi pentru centrala MAI, din stradaLeaota, cu sediul în sectorul 6 al Capitalei, au fost achiziţionate pe lângăcarne de pui sau de vită, bere sau miniprăjituri, şi batoane şi chifle,brânzeturi, apă minerală şi apă plată. În total, cheltuielilepentru asigurarea hranei, băuturii şi desertului pentru personalul MAI plecat învacanţă la mare şi la munte, ministerul a cheltuit fonduri proprii în valoarede 1.117.727 euro cu TVA inclus. Asta numai pentru vara anului 2010.

Alocaţiile din vistieriaMinisterului de Interne pentru vacanţa petrecută de salariaţii proprii înhotelurile aflate în administrarea instituţiei arată în felul următor: Bere labutoi sau doze – 210.000 lei; Carne de vită - 615.306,5 lei; Carne de pui –1.049.536 lei. Telemea de vacă - 1.819,4 lei; Chifle şi Batoane – 589.000 lei;Brânzeturi – 489.800 lei, Miniprăjituri – 585480 lei; Apă minerală şi Apă plată- 1.384.522 lei. Preţul total, cu TVA inclusă, se ridică la 4.925.455 lei, adică1.117.727 de euro. Oficialii ministerului susţin că sumele alocate pentruachiziţionarea acestor produse nu au fost virate din bugetul instituţiei, cidin fonduri proprii – adică nu sunt bani publici. MAI încă nu a reuşit săexplice pe un înţeles comun cum anume sunt strânse aceste fonduri proprii. Înschimb, achiziţia de produse alimentare pentru vacanţa angajaţilor petrecută înincinta locaţiilor de agrement proprii este o cutumă, Ministerul Administraţieişi Internelor făcând anual astfel de cheltuieli.

Ceea ce face să parăcu atât mai ciudată această achiziţie este faptul că noile prevederi bugetarevor ciunti, începând cu această perioadă, leafa şi aşa mică a angajaţilor Ministeruluide Interne. Noile prevederi fiscale micşorează veniturile poliţiştilor, însăconducerea ministerului se îngrijeşte de îndestularea vacanţei lor.

Apa plată şi minerală- 330.000 de euro

La data de 18 mai2010, Ministerul Administraţiei şi Intrernelor, prin Direcţia GeneralăEconomico-Administrativă, a finalizat procedurile în vederea încheierii unuiaccord-cadru pentru furnizare de apă minerală şi apă plată pentru locaţiiledeja celebre. Adică pentru depozitul central situat în strada Leaota la numărul2A, din sectorul 6 al Capitalei, dar şipentru Hotelul Excelsior din Braşov, Hotelul Turist din Predeal, HotelulMeridian din Mamaia sau Hotelul Diana din Mamaia. Pentru achiziţia de apăminerală şi plată, MAI a organizat o licitaţie deschisă, condiţia prevăzută încaietul de sarcini în vederea atribuirii contractului fiind preţul cel mai scăzut.Contractul a fost atribuit pentu 32 de loturi.

Astfel, pentruloturile 1, 4, 7 şi 10 în vederea furnizării de apă minerală şi plată în depozituldin Bucureşti, MAI a atribuit societăţii Coca- Cola HBC SRL Bucureşti uncontract în valoare de 216.665 lei, la care se adaugă valoarea TVA de 51.999,6lei. Tot pentru depozitul din Bucureşti au fost contractate loturile 2, 5, 8 şi11, contractul fiind atribuit societăţii L&D Prod. SRL cu sediul înAlexandria, judeţul Teleorman, la un preţ de 216.670 lei, la care se adaugăcontravaloarea TVA de 52.000,9 lei. Societatea Apemind Tuşnad SA a livrat cătredepozitul din Bucureşti al Ministerului Administraţiei şi Internelor apăminerală şi plată aferentă loturilor 3, 6, 9 şi 12 la un preţ de 201.665 lei,la care se adaugă TVA-ul aferent de 48.399,6 lei.

Pentru loturile 13,16, 19 şi 22 aferente furnizării de apă minerală şi plată către hotelurileExcelsior din Braşov şi Turist dinPredeal, Ministerul Administraţiei şi Internelor a atribuit către Coca-ColaHBC România SRL Bucureşti un contract în valoare de 17.400lei, la care se adaugă valoarea TVA de 4.176 lei. La aceleaşi două locaţii,societatea Apemin Tuşnad SA a livrat apă minerală şi plată aferentă loturilor15, 18, 21 şi 24 în baza unui contract care se ridică la valoarea de 22.550lei, la care se adaugă TVA aferentă de 5.412 lei.

Pentru loturile 25, 28, 31 şi 34 aferente livrării de apă minerală şi platăpentru hotelurile Meridian din Mamaia şi Diana din Saturn, MinisterulAdministraţiei şi Internelor a încheiat un contract cu Coca-Cola HBC SRL Bucureşti,în valoare de 185.867 lei, la care se adaugă TVA de 44.608,08 lei. La aceleaşidouă locaţii au mai livrat apă plată şi minerală şi firmele L&D Prod. SRLAlexandria şi Apemin Tuşnad SA. Prima societate a livrat produsele aferenteloturilor 26, 29, 32 şi 35, în baza unui contract în valoare de 87.896 lei, lacare se adaugă valoarea TVA de 21.095,04 lei. Ce-a de-a doua societatecomercială a livrat apa minerală şi plată aferentă loturilor 27, 30, 33 şi 36, înbaza unui contract încheiat cu autoritatea contractantă în valoare de 167.864lei, la care se adaugă TVA aferentă de 40.287,36 lei. În total, preţul apeiminerale şi plate livrate în cele cinci locaţii ale MAI se ridică la 1.384.522 cu TVAinclusă, adică aproximativ 330.000 de euro.

Brânzeturi – 117.000de euro

La sfârşitul luniiaprilie a acestui an, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediulDirecţiei Generale Economico-Administrativă, a încheiat procerdurile legale învederea încheierii unui acord-cadru pentru livrarea de brânzeturi în patru dincele cinci locaţii, respectiv din Bucureşti, Braşov, Predeal şi Mamaia. Pentruachiziţia de brânzeturi, MAI a organizat o licitaţie deschisă, condiţia prevăzutăîn caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului fiind preţul cel maiscăzut. Contractul, în valoare de 395.000 de lei fără TVA, a fost atribuit pentruşase loturi.

Astfel, pentruloturile 1, 6 şi 10, autoritatea contractantă a încheiat, la data de 29 aprilie2010, un contract în valoare de 292.500 lei, la care se adaugă TVA aferentă învaloare de 70.200 lei, cu societatea comercială Matra SRL, cu serdiul înScorniceşti. Este vorba despre aceeaşi firmă care a livrat hotelurilor MAIcarne de pui. În aceeaşi zi, pentru livrarea brânzeturilor aferente loturilor11, 12 şi 13, ministerul condus de către democrat-liberalul Vasile Blaga a încheiatun contract în valoare de 102.500 lei,la care se adaugă TVA de 24.600 lei.

Nici depozitulcentral de la Bucureşti nu a fost uitat în ceea ce priveşte livrarea debrânzeturi. De această dată, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prinDirecţia Generală Economico-Administrativă a organizat o licitaţie pentrufurnizarea de telemea de vacă, contractul fiind atribuit societăţii comercialeComiga Prodimpex SRL Bucureşti, la o valoare de 1.460 lei, la care se adaugăTVA aferentă de 350,4 lei. În total, MAI a cheltuit pentru brânzeturi suma de491.619,4 lei cu tot cu TVA, adică aproximativ 117.000 de euro.

Produse de panificaţie– 140.000 de euro

Pentru toate celecinci locaţii de agrement, conducerea Ministerului de Interne s-a gândit cătrebuie să achiziţioneze şi produse de panificaţie. Astfel, instituţia aorganizat, la sfârşitul lunii aprilie a acestui an, o licitaţie în vederea încheieriiunui accord-cadru pentru furnizarea de chifle şi batoane către depozitul dinCapitală, Hotelul Excelsior din Braşov, Hotelul Turist din Predeal, HotelulMeridian din Mamaia şi Hotelul Diana din Saturn.

La data de 27 aprilie 2010, MAI a atribuit firmei PajuraSA Bucureşti un contract pentru furnizarea de chifle în depozitul central dinBucureşti în valoare de 125.000 de lei, la care se adaugă TVA aferentă învaloare de 30.000 de lei. În aceeaşi zi, autoritatea contractantă a încheiat cusocietatea Melange Com SRL un contract în vederea furnizării de chifle laHotelul Excelsior din Braşov şi Turist din Predeal, în valoare de 50.000 lei,la care se adaugă TVA de 12.000 lei. Tot Atunci, Ministerul Administraţiei şiInternelor a atribuit firmei Vanimar SRL Constanţa un contract pentrufurnizarea de batoane la Hotelul Meridian din Mamaia şi Diana din Saturn, învaloare de 300.000 lei, la care se adaugă TVA aferentă de 72.000 lei. În total,pentru produsele de panificaţie, MAI a cheltuit suma de 589.000 lei cu tot cuTVA, adică aproximativ 140.000 de euro.

Carne, bere şi prăjituri– 586.000 de euro

La toate acestecheltuieli cu apă, brânză şi pâine, Ministerul Administraţiei şi Internelor amai achiziţionat şi carne, deserturi şi băutură. Despre aceste achiziţii,ziarul nostru a dedicat două ample articole-anchetă. Astfel, pentru carnea devită care a ajuns în aceleaşi locaţii de agrement ale instituţiei, autoritateacontractantă a încheiat contracte în valoare de 615.306,5 lei. Carnea de puicare a ajuns în depozitele hotelurilor MAI de la munte şi la mare a scos dinfondurile proprii ale instituţiei suma de 1.049.536 lei. Berea cumpărată labutoi sau la doze de 0,5 litri a costat instituţia nu mai puţin de 210.000 lei,în timp ce miniprăjiturile distribuite pe litoral au costat încă 585.480 lei,totalizând 2.462.322 lei cu TVA inclusă, adică aproximativ 586.000 de euro.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-05-23

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Avem cifra finală a achiziţiilor făcute de MAI pentru sezonul estival 2010.  1,12 milioane de euro pentru carne, apă, bere, chifle, brânză şi prăjituri
zoom
EXCLUSIV. Avem cifra finală a achiziţiilor făcute de MAI pentru sezonul estival 2010.  1,12 milioane de euro pentru carne, apă, bere, chifle, brânză şi prăjituri
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz