2020-04-10 07:04

EXCLUSIV | Încă un “tun” de 350.000 de euro la Administraţia Străzilor, pentru consultanţă

 |  18:43
EXCLUSIV | Încă un “tun” de 350.000 de euro la Administraţia Străzilor, pentru consultanţă

Deşi perolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie există un dosar în care procuroriiverifică modul de atribuire a unor contracte privind reabilitarea unor arteredin Capitală de către Administraţia Străzilor Bucureşti, instituţia condusă dedirectoarea Alina Roman continuă seria achiziţiilor publice care au acelaşiobiect. Ca o coincidenţă stranie, Administraţia Străzilor Bucureşti oferă cupredilecţie contracte cu dedicaţie aceleiaşi firme, Search Corporation SRL, cusediul în Capitală. Astfel, societatea, administrată de un controversat om deafaceri pe nume Michael Mihai Stanciu, a încasat, la data de 21 aprilie 2010,348.603,9 euro pentru un contract de servicii de consultanţă pentrusupravegherea proiectării şi execuţiei lucrărilor de semaforizare a 26 deintersecţii din Bucureşti. Numai în ultimul an, societatea în cauză a încheiatcu Administraţia Străzilor Bucureşti contracte de consultanţă în valoare totalăde aproximativ două milioane de euro.

Afacereaprivind contractarea unor servicii de consultanţă pentru semaforizarea înintersecţiile respective datează din 30 decembrie 2009, când Administraţia StrăzilorBucureşti, instituţie aflată în subordinea Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti, a publicat pe site-ul SEAP, privind achiziţiile publice, anunţul departicipare cu numărul 92669, prin care îşi anunţă intenţia de a achiziţionaservicii de consultanţă pentru supervizarea proiectării şi execuţiei lucrărilorde semaforizare a străzilor din Municipiul Bucureşti. Este vorba despreverificarea şi avizarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie,consultanţă pentru execuţia lucrărilor de semaforizare şi de consultanţă pentruexecuţia lucrărilor de întreţinere şi service pentru un număr de 26 de intersecţii,astfel: Străuleşti-Coralilor; Eroii Sanitari – Şc. Gen. nr. 150; Fundeni – Iţcani;Lascăr Catargiu – Gr. Alexandrescu; Mihai Eminescu – Icoanei; Calea Vitan –Zizin; Iuliu Maniu – Răsăritului; Calea Giuleşti – Şc. Gen. nr. 163; IonIriceanu – Şc. Gen. nr. 102; Constructorilor – Crângaşi; Şoseaua Berceni – BdulMetalurgiei; Calea Şerban Vodă - Cuţitul de Argint; Năsăud – PrelungireaFerentari; Şos. Pantelimon – Baicului; Agricultori – Orzari; PrelungireaFerentari – Bachus; Ghencea – Capăt linie 41; Fundeni – Câmpul cu Narcise;Vergului – Pantelimon; Jean Luis Calderon – Pictor Arthur Verona; CA Rossetti –Calea Victoriei (completare); Dacia – Aurel Vlaicu; Iancu Cavaler – PacheProtopopescu; Vasile Pârvan; Jiului – Dridu –Trecere de pietoni şi Elefterie – Clunet Trecere de pietoni.

La datade 21 aprilie, Administraţia Străzilor Bucureşti a organizat o licitaţie publicăîn vederea atribuirii acestui contract, autoritatea contractantă primind osingură ofertă, din partea firmei Search Corporation SRL, cu sediul în sectorul1. Criteriile în vederea atribuirii, anunţate de către Administraţia Străzilor,au fost în proporţie de 55% preţul ofertei, iar în proporţie de 45% organizare,metode şi plan de lucru pentru asigurarea serviciilor. Firma a primit uncontract, în valoare de 1.180.755,37 lei, la care se adaugă contravaloarea TVAde 2.3.381,28 lei, totalizând un cost de 1.464.136 lei, adică 338.603,9663euro.

Potrivitcaietului de sarcini, SC Search Corporation SRL va trebui să realizeze lucrăriledestinate semaforizării intersecţiilor în cauză în trei etaşe. Astfel, “Faza1”, constând în verificarea şi avizarea proiectelor tehnice şi a detaliilor deexecuţie, va avea o durată de patru luni calendaristice. “Faza 2”, constând înconsultanţă pentru execuţia lucrărilor de semaforizare, va avea o duratăprognozată de 12 luni calendaristice pentru perioada de implementare efectivă aîntregului sisten. Consultantul va trebui să asigure asistenţa tehnică peparcursul execuţiei lucrărilor de semaforizare şi, împreună cu echipa sa, vatrebui să supravegheze implementarea sistemului de semaforizare şi să asigure asistenţanecesară Admistraţiei Străzilor în managementul general al proiectului. “Faza3”, privind consultanţa pentru execuţia lucrărilor de întreţinere pe durataprevăzută în propunerea de contract, va avea o durată totală prognozată de 36de luni – pe perioada de garanţie a lucrărilor pentru fiecare intersecţiesemaforizată şi de execuţie de lucrări de întreţinere. Pe perioada de garanţiea lucrărilor de semaforizare corespunzătoare fiecărei intersecţii (36 de lunide la punerea în funcţiune a semaforizării), Search Corporation SRL va trebui săfacă inspecţii periodice şi rapoarte trimestriale privind starea acestora,precum şi a modului de desfăşurare a lucrărilor de întreţinere şi serviceaferente sistemului.

Colaborarestrânsă între Administraţia Străzilor şi firma Search Corporation

Aceastanu este prima afacere încheiată de instituţia condusă de Alina Roman cu firmaSearch Corporation. Numai în ultimul an, Administraţia Străzilor Bucureşti a încheiatcu societatea în cauză nouă contracte în valoare totală de 1.994.355,0677 eurocu TVA.

Astfel,la data de 2 septembrie 2009, Administraţia Străzilor Bucureşti atribuie firmeiSearch Corporation un contract privind “lucrări de realizare a semnalizăriiverticale dinamice în Municipiul Bucureşti”, în valoare de 581.156,32 lei, fărăTVA. La aceeaşi dată, Administraţia Străzilor Bucureşti încheie cu SearchCorporation un contract privind “modernizare semnalizare verticală statică deorientare în Municipiul Bucureşti”, în valoare de 702.662,33 lei, fără TVA. Ladata de 17 august 2009, Administraţia Străzilor Bucureşti atribuie firmeiSearch Corporation un contract privind “servicii de consultanţă şi asistenţătehnică pentru reabilitare sistem rutier – pachetul 54”, în valoare de269.654,54 lei fără TVA. La data de 13 august 2009, Administraţia StrăzilorBucureşti încheie cu firma Search Corporation SRL un contract privind “serviciide consultanţă tehnică reabilitare Pasajul Lujerului”, în valoare de 630.492,86lei, fără TVA. La data de 20 august 2009, Administraţia Străzilor Bucureşti încheieun alt contract cu firma Search Corporation SRL privind “instalarea/modernizareasemaforizării în 12 intersecţii din Municipiul Bucureşti”, în valoare de782.721,89 lei, fără TVA. La data de 10 decembrie 2009, Administraţia StrăzilorBucureşti atribuie firmei Search Corporation SRL un contract privind “serviciide consultanţă pentru realizarea lucrărilor de reparaţii capitale a unui pachetde patru poduri”, în valoare de 415,210,83 lei, fără TVA. La data de 15 aprilie2010, Administraţia Străzilor Bucureşti încheie cu SC Search Corporation un altcontract, privind “servicii de consultanţă pentru supervizarea proiectării şiexecuţiei reabilitării unui pachet de 14 străzi”, în valoare de 1.206.065,84lei, fără TVA. La aceeaşi dată, Administraţia Străzilor Bucureşti atribuie cătreSearch Corporation un contract privind “servicii de consultanţă pentru lucrăride reparaţii a reţelei stradale în sectoarele 1, 2 şi 3”, în valoare de1.218.972,02 lei, fără TVA.

Latoate acestea se adaugă contractul parafat la data de 21 aprilie 2010, privindconsultanţa pentru semaforizarea celor 26 de intersecţii, în valoare de1.180.755,37 lei, fără TVA. Rezultă, astfel, că Administraţia Străzilor Bucureştia atribuit firmei Search Corporation, numai în ultimul an calendaristic,contracte în valoare totală de aproximativ două milioane de euro, cu tot cuTVA.

Ce legăturisunt între firmă şi administraţia locală a Capitalei?

Ziarul“Puterea” a dezvăluit, în urmă cu câteva luni, faptul că reprezentantul SearchCorporation în relaţia cu municipalitatea este un anume inginer Mircea Popa, întimp ce preşedintele Comisiei de Transporturi şi Infrastructură din cadrulConsiliului General al Municipiului Bucureşti este fostul viceprimar IonuţGrigore Popa, care nu este nimeni altul decât fiul lui Mircea Popa. La vremearespectivă, reprezentanţii firmei Search Corporation susţineau că Mircea Popanu mai lucrează în cadrul companiei, însă potrivit unor informaţii neoficiale,acesta şi-a suspendat doar activitatea din pricina unor probleme de sănătate.

PotrivitOficiului Naţional al Registrului Comerţului, firma Search Corporation SRL aluat fiinţă la data de 26 august 2001, având în prezent un capital socialsubscris şi vărsat în valoare de 15.500.000 lei, din care 13.311.489,95 lei,respectiv 724.824,1 dolari SUA, din care total aport în natură de 739.794,30lei. Obiectul principal de activitate al firmei îl reprezintă “activităţi deinginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”. SC Search Corporation SRLare un unic sociat persoană juridică, respectiv compania Search AVG. INC, cusediul în Oklahoma, SUA, iar firma din Bucureşti este administrată, pe o perioadăde 99 de ani, de către societatea Search A.V.G. International Inc., cu sediul înWilmington County of New Castle, SUA, reprezentată de Michael Mihai Stanciu, născutla data de 23 septembrie 1957 în Bucureşti.

SearchCorporation SRL deţine o cotă de 10% din acţiuni încadrul firmei Astrada Development SRL, societate care se ocupă cu lucrări deconstrucţii a drumurilor şi autostrăzilor, în cadrul căreia mai deţin acţiuniStrabag AG, cu sediul în Austria (70%), şi Egis Projects SA, cu sediul în Franţa(20%). Search Corporation mai deţine 92% din acţiuni în cadrul firmei SearchInvest SRL, care se ocupă cu lucrări de construcţiiale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. În această companie mai deţine8% din acţiuni firma Ecoterra SRL Bucureşti.

SearchCorporation, abonată şi la contracte cu CNADNR

AdministraţiaStrăzilor Bucureşti nu este singura instituţie a statului care a acordatcontracte pe bandă rulantă firmei Search Corporation, pentru consultanţă. O altăcompanie de stat care a agreat această societate este Compania Naţională de Autostrăzişi Drumuri Naţionale din România, instituţie aflată în subordinea MinisteruluiTransporturilor. Numai valoarea contractelor din ultimul an atribuite de CNADNRîncheiate cu Search Corporation se ridică la 2.125.493,0247 euro cu TVA.

Astfel,la data de 16 martie 2009, CNADNR acordă cătreSearch Corporation un contract privind “servicii de consultanţă lucrări la Drumde centură în Municipiul Oradea – Etapa II”, în valoare de 1.441.343 lei, fărăTVA. La data de 6 iulie 2008, CNADNR încheiecu Search Corporation un contract privind “servicii de proiectare lucrări dereparaţii poduri”, în valoare de 45.390 lei, fără TVA, respectiv 24.800,88 lei,fără TVA. La data de 17 septembrie 2009, CNADNRatribuie firmei Serarch Corporation un contract privind “modernizarea CenturiiBucureşti între A1-DN7, DN2-A2 (Km 12+600)”, în valoare de 2.618.902,50 lei, fărăTVA. La aceeaşi dată, CNADNR încheie cu SearchCorporation un contract privind“servicii de consultanţă pentru modernizarea Centurii Bucureşti Sector A1 (Km55+465) – DN7 (Km 64+160)”, în valoare de 2.493.584,37 lei, fără TVA. La datade 29 septembrie 2009, CNADNR încheie cuSearch Corporation un contract privind “actualizare şi revizuire SF pentrumodernizarea Centurii Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2”, în valoare de 294.508,09lei, fără TVA. La data de 10 noiembrie 2009, CNADNRa atribuit către Search Corporation SRL un contract privind “pasaj denivelatpeste CF pe DN58 B la km 37+500 la Măureni”, în valoare de 174.438,73 lei, fărăTVA. În fine, la data de 15 februarie 2010, CNADNRîncheie cu Search Corporation un contract privind “servicii de proiectare fazădocumentaţie de avizare a lucrărilor pentru refacere sistem rutier”, în valoarede 198.199,88 lei, fără TVA. La toate acestea se adaugă un contract încheiat,la data de 14 ianuarie 2009, cu CN Aeroportul Internaţional “Henri Coandă”Bucureşti SA, privind “expertiză tehnică şi elaborare documentaţie avizare lucrăride intervenţii pentru reabilitare cale de rulare PAPA”, în valoare de 97.999euro, fără TVA.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-08-01Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine