2020-02-28 12:07

EXCLUSIV. MAI cheltuişte 1,07 milioane de euro pe curse aeriene externe şi carne de vită pentru litoral

 |  18:24
EXCLUSIV.  MAI cheltuişte 1,07 milioane de euro pe curse aeriene externe şi carne de vită pentru litoral

Ministerulcondus de Vasile Blaga a organizat două licitaţii prin care vrea să împace şicapra, şi varza, cum se spune în popor. Adică, pe de o parte, MAI a achiziţionatservicii de transport aerian în vederea deplasărilor la misiunile JAI şi spaţiulSchengen pe o durată de un an, în vederea aderării la spaţiul intracomunitar,dar, pe de altă parte, are grijă şi de vacanţa salariaţilor ministerului pelitoralul României şi pe Valea Prahovei. Aşa se face că, la prima licitaţieorganizată pentru serviciile de transport aerial, instituţia a atribuitcontracte în valoare de peste 3 milioane de lei, fără TVA, unui grup de firmeabonate la contracte cu statul pentru acelaşi tip de servicii. Cât priveşte vacanţelesalariaţilor la munte şi la mare, MAI a atribuit contracte în valoare de o jumătatede milion de lei pentru achiziţia de carne de vită pentru hotelurile instituţieidin Predeal, Braşovsau Mamaia.

Cum erade aşteptat, grupul de firme Perfect Tour, Business Travel Turism, Danco ProCommunication şi ING Development au pus mâna pe un nou contract cu MinisterulAdministraţiei şi Internelor. Instituţia condusă de Vasile Blaga a postat pesite-ul SEAP anunţul de atribuire cu numărul 89.600 din data de 21 august 2010,prin care anunţă atribuirea unui contract prin care achiziţionează servicii detransport aerian de călători şi mărfuri, exceptând transportul poştal, pentrucare a pus la bătaie suma de 3.116.050,42 lei, fără TVA. Pentru atribuireaacestui contract, Ministerul de Interne a organizat, la data de 12 iulie a.c.,o licitaţie deschisă la care s-au înscris patru ofertanţi, respectiv grupul defirme despre care aminteam mai sus. Criteriul de atribuire a contractului, menţionatîn caietul de sarcini, a fost, evident, preţul cel mai scăzut. Fiecare dintrecei patru ofertanţi declaraţi câştigători vor împărţi frăţeşte banii puşi înjoc de către instituţia condusă de Vasile Blaga.

Astfel,firma Perfect Tour SRL va oferi Ministerului Administraţiei şi Internelorservicii de transport aerian pentru care va încasa suma de 779.012,60 lei, lacare se adaugă contravaloarea TVA, în valoare de 186.963,024 lei. Aceiaşi banivor fi încasaţi, pentru aceleaşi tipuri de servicii, şi firmele Business TravelTurism, Danco Pro Communication, respectiv ING Development, valoarea totală acontractelor, la care se adaugă şi valoarea TVA-ului aferent, se ridică la3863902,52 lei, adică aproximativ 920.000 de euro.

Contactattelefonic, purtătorul de cuvânt al Ministerului Administraţiei şi Internelor,Alina Ienciu, a declarat pentru ziarul “Puterea” că nu este obligatoriu caaceastă sumă să fie cheltuită integral, plăţile urmând să se facă doar atuncicând ministerul va apela la serviciile respectivelor companii turistice. AlinaIenciu a adăugat că respectivul contract a fost încheiat pe o perioadă de 12luni, subliniind faptul că, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, MAI aredus numărul deplasărilor aeriene în străinătate, fiind utilizate strictocaziile deplasărilor delegaţiilor ministrului sau ale secretarilor de stat lamisiunile JAI şi la cele care pregătesc aderarea României la spaţiul Schengen.

Aceleaşifirme abonate la contracte cu statul

Potrivitsite-ului SEAP, firma Perfect Tour SRL a mai participat la alte câtevalicitaţii organizate, în perioada noiembrie 2009-martie 2010, de cătreinstituţii guvernamentale. Astfel, la data de 23 noiembrie 2009, PrimăriaMunicipiului Bucureşti a achiziţionat servicii de transport aerian de pasageriintern şi internaţional, atribuind un contract în valoare de 720.413,44 leifără TVA firmelor Vacanţa SA, ING Development SRL, Perfect Tour SRL, Pro ToursInternational SRL, CMB International Exim SRL, Business Travel Turism SRL,Olimpic International Turism SRL şi Danco Pro Communication SRL. La data de 22decembrie 2009, Autoritatea Rutieră Română a achiziţionat, la rândul ei,servicii de transport aerian de pasageri ocazional intern şi internaţional,punând la bătaie suma de 529.411,8 lei fără TVA. Contractul a fost adjudecat defirmele Olimpic International Turism SRL, Business Travel Turism SRL, SC TravelHouse International SRL, Perfect Tour SRL şi ING Development SRL - ALTO Tours.

MinisterulAfacerilor Externe a achiziţionat, la data de 7 ianuaruie 2010, servicii detransport aerian de pasageri, încheind un contract în valoare de 800.000 deeuro fără TVA cu Olimpic International Turism SRL, ING Development SRL, PerfectTour SRL, Prestige Tours Onterbational SRL şi Danco Pro Communication SRL. MinisterulEducaţiei şi Inovării a achiziţionat, la data de 25 februarie 2010, servicii detransport aerian de pasageri în cadrul proiectului “Tinerii împotrivaviolenţei”, atribuind un contract în valoare de 55.462 de lei fără TVA firmelorDanco Pro Communication SRL, ING Development SRL, Olimpic International TurismSRL, D.A.L Travel SRL şi, evident, Perfect Tour SRL.Societatea NuclearElectrica SA a achiziţionat, la data de 30 martie 2010,servicii de transport aerian ocazional internaţional, atribuind un contract învaloare de 2.986.500 de euro, fără TVA, firmelor ING Development SRL, PerfectTour SRL şi Olimpic International Turism SRL.

Danco ProCommunication a participat la licitaţii şi a câştigat contracte încheiate cu:Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, UM 0149F, UM 0929 Bucureşti,Senatul României, Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General alPoliţiei Române, Camera Deputaţilor, Regia Autonomă Romatsa, MinisterulAdministraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale sau SocietateaRomână de Televiziune.

INGDevelopment a participat la licitaţii şi a câştigat contracte cu instituţii ca:Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, UM 0149F, Senatul României,Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Ministerul Afacerilor Externe,NuclearElectrica, RA Romatsa SA, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice, Autoritatea Naţională de Reglementare înDomeniul Energiei, Inspectoratul General al Poliţiei Române, AutoritateaNaţională de Ocupare a Forţei de Muncă sau Ministerul Administraţiei şiInternelor.

Ministerul a organizat licitaţie pentru bere si carne din fondul de protocol

O altăachiziţie interesantă făcută de către Ministerul Administraţiei şi Internelornu se referă la activitatea instituţiei, ci la relaxarea angajaţilor. Relaxarecare scoate din fondurile de protocol ale instituţiei suma de 496.215 de lei fărăTVA şi care constă în achiziţionarea de carne de vită pentru hotelurile MAI dinstaţiunile Mamaia, Predeal şi Braşov. Astfel, instituţia condusă de VasileBlaga a postat pe site-ul SEAP anunţul de atribuire cu numărul 89.660 din datade 21 august 2010, prin care anunţă că a încheiat un contract, denumit accord-cadru,pentru achiziţia de carne de vită. Locul principal de livrare a acestor produseva fi franco-depozitul achizitor din Bucureşti, situat pe streada Leaota, lanumărul 2A, din sectorul 6, dar marfa va fi livrată şi către Hotel Excelsiordin Braşov, situat în strada Matei Basarab, la numerele 41-43, către HotelTurist din Predeal, situat în strada Petru Rareş la numărul 4, dar şi cătreHotel Meridian din Mamaia. Valoarea totală finală a contractului, de aproape ojumătate de milion de lei fără TVA, a fost atribuită pe secţiuni.

Astfel,pentru furnizare de antricot de vită pentru locaţia din Bucureşti, MAI a încheiatun contract în valoare de 24.840 de lei, la care se aduaugă 5.961,6 leicontravaloarea TVA, cu firma Diana SRL, din Râmnicu Vâlcea. Pentru furnizareade vrăbioară şi muşchi de vită pentru locaţia Bucureşti, MAI a încheiat cufirma Radicstar SRL, cu sediul în Ştefăneşti, un contract în valoare de 285.760de lei, la care se adaugă contravaloarea TVA de 68.582,4 lei.

Pentrufurnizarea de carne de vită în locaţiile din Braşov şi Predeal, MAI a încheiatcu firma Matra SRL, cu sediul în Scorniceşti, un contract în valoare de 14.210 delei, la care se adaugă TVA-ul aferent în valoare de 3.410,4 lei. Radicstar SRLva mai încasa de la MAI suma de 53.100 de lei, la care se adaugă TVA în cuantumde 12.744 de lei pentru furnizarea de vrăbrioară şi muşchi de vită la locaţiiledin Braşov şi Predeal.

Pentrufurnizarea de antricot de vită şi muşchi de vită la locaţia din Mamaia,Ministerul de Interne a încheiat un contract cu firma Matra SRL, în valoare de 48.305de lei, la care se adaugă TVA, în valoare de 11.593,2 lei. În fine, MAI a încheiat,pentru furnizarea de vrăbioară la locaţia din Mamaia, un contract cu RadicstarSRL, în valoare de 70.000 de lei, la care se adaugă TVA-ul aferent în valoarede 16.800 de lei. Valoarea totală finală a contractelor pentru carne lahotelurile MAI de la mare şi munte se ridică astfel la 615.286,6 lei(aproximativ 146.497 de euro) cu TVA inclus.

Purtătorulde cuvânt al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Alina Ienciu, aprecizat că această sumă nu va fi virată de la bugetul de stat, ci reprezintăalocaţii financiare la un buget de protocol. Carnea de vită astfel achiziţionată va merge în hotelurile MAIde pe litoral şi de la munte, unde angajaţii instituţiei vor beneficia doar dedecontarea cheltuielilor cu cazarea, cheltuielile cu masa fiind suportate prinsistemul de contribuţie descris mai sus.

Cazarea şi masa sunt, astfel, asigurate prinlicitaţie, dar şi prin faptul că MAI are hoteluri în staţiuni. Mai rămâneaproblema băuturii, însă instituţia condusă de Vasile Blaga a găsit şi pentruasta o soluţie pentru ca angajaţii să nu rămână “pe uscat”. Astfel, în lunaaprilie, MAI a organizat o licitaţie pentru achiziţia de bere, pentru care apus la bătaie 50.000 de euro. Au fost cumpărate astfel 19.000 de cutii de berede 0,6 litri, la care se adaugă 3.600 de litri de bere la vrac, numai pentrudepozitul din Capitală. Au mai fost cumpărate alte 15.000 de doze de bere şi28.600 de litri de bere la butoi pentru locaţiile de la Mamaia şi Saturn, iarpentru Predeal şi Braşov, MAI a cumpărat alte 6.600 de cutii de bere. La toateacestea se mai adaugă şi dulciurile, constând în 12.300 kilograme de miniprăjituri,care vor costa 585.480 de lei. Banii provin tot din fondul de protocol la careau contribuit cei peste 300.000 de poliţişti care se vor distra anul acesta învacanţă.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-09-12Parerea ta...

GEORGETA
23 Aug 2010

chelului ii trebuie tichie de maragaritar, iar lui blaga cheltuieli inutile pentru tara,utile clientelei, nu i-ar mai rabda pamantul! imi pare rau, dar nu mai suport atat umilinta si dispret fata de omul de rand.
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine