2020-02-26 18:53

EXCLUSIV | Primaria lui Oprescu mai cheltuieşte 600.000 de lei pentru consultanţă la “Lia Manoliu”

 |  19:53
EXCLUSIV | Primaria lui Oprescu mai cheltuieşte 600.000 de lei pentru consultanţă la “Lia Manoliu”

CompaniaLouis Berger, un consorţiu francezo-american, care deţine acţiuni şi într-ofirmă cu sediul în sectorul 1 al Capitalei, este unul dintre favorizaţiicontractelor de consultanţă încheiate cu statul român. Numai în ultimii treiani, compania, reprezentată în România de cetăţeanul britanic ChristosConstantinos Germanacos, a încheiat contracte de consultanţă cu MinisterulTransporturilor, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia, Primăria Municipiului Bucureşti şi alte regii. Majoritateacontractelor se referă la consultanţa pe care Louis Berger o oferă companiilorde stat în vederea atribuirii de către acestea a altor contracte de lucrări,banii publici intraţi astfel în conturile firmei ridicându-se la câteva milioanede euro. Ultima afacere a acestei firme s-a perfectat la mijlocul lunii augusta acestui an, când Louis Berger a prelungit contractul oferit de ConsiliulGeneral al Municipiului Bucureşti pentru realilitarea Stadionului “Lia Manoliu”.

În anul2006, Guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu a aprobat, prin HG 499/2006,trecerea Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din domeniu public al statului şidin administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în domenioul public al municipiuluiBucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Doi ani mai târziu, respectiv la data de 9 decembrie 2008, acelaşi Guvern Tăriceanumai emite o hotărâre prin care a alocat suma de 31 de milioane de lei pentrureabilitarea şi modernizarea Stadionului “Lia Manoliu”. Banii au fost alocaţidin Fondul Naţional de Dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului din bugetul peanul 2008, în vederea proiectului de reconstrucţie totală a stadionului cu55.000 de locuri acoperite, valorificarea spaţiului de sub gradenele stadionuluiprin amenajarea acestora pentru sportivi, oficiali şi suporteri. În anul 2007,Guvernul Tăriceanu a mai alocat suma de 79,42 milioane de lei, în condiţiile încare valoarea contractului de execuţie a lucrărilor se ridică la 119,77milioane de euro plus TVA.

Înaceste condiţii, noul administrator al Complexului Sportiv “Lia Manoliu”, adicăConsiliul General al Municipiului Bucureşti, a atribuit, în luna decembrie aanului 2007, respectiv chiar la data de 31 decembrie 2007, un contract privindmodernizarea şi reabilitarea Stadionului “Lia Manoliu”, pentru care a plătitsuma de 6.374.039 de lei cu TVA inclusă. La data de 18 septembrie 2010,Municipiul Bucureşti a încredinţat, fără licitaţie, un contract prin care a încheiatun act adiţional la contractul din decembrie 2007, în vederea achiziţionării deservicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată şi servicii deinginerie integrată, servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică,servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică, servicii de testări şianalize tehnice. Contractul a fost atribuit direct, autoritatea contractantămotivând, în anunţul de atribuire publicat pe site-ul SEAP, că lucrările/produsele/serviciile pot fifurnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice, astfel încât actuladiţional a fost încheiat cu Asocierea dintre Louis Berger SAS & LouisBerger Group Inc. & Berger Devine Yaeger, cu sediul în Bdul NicolaeTitulescu din sectorul 1 al Capitalei. Valoarea actului adiţional de consultanţăse ridică la suma de 600.000 de lei, la care se adaugă încă 144.000 de leireprezentând TVA.

Consultanţapentru “Lia Manoliu” nu este singura afacere încheiată de către compania LouisBerger cu Primăria Capitalei. La data de 4 februarie 2009, municipiul Bucureştia atribuit, în aceeaşi manieră, un contract privind încheierea actului adiţionalnr. 4/2009 la contractul 1095/2004 privind servicii de proiectare pentrureabilitarea Infrastructurii Educaţionale în Bucureşti cu Louis Berger Group,având sediul în Washington DC, SUA, pentru suma de 5.012.697,43 lei, la care seadaugă 952.412,5 lei contravaloarea TVA.

Contractepe bandă rulantă

ÎnRomânia, grupul financiar internaţional Louis Berger este reprezentat de un SRLcu acelaşi nume. Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, SCLouis Berger SRL a luat fiinţă la data de 6 martie 2003, având sediul în BdulNicolae Titulescu nr. 1, din Capitală. Firma are un capital social subscris şivărsat de 200 de lei, iar obiectul de activitate al societăţii este “activităţide inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea”. Potrivit ONRC, acţionarulunic în firma din Bucureşti este SC Louis Berger SAS, cu sediul în Qu deGrenelle Paris, Franţa, iar administratorul firmei are cetăţenie britanică şise numeşte Germanacos Christos Constantinos, născut la data de 30 octombrie1964.

Potrivitanunţurilor publice existente pe site-ul SEAP, compania internaţională a încheiatpe bandă rulantă contracte de consultanţă cu diverse ministere sau instituţiipublice centrale şi locale din România.

Astfel,la data de 30 noiembrie 2007, firma administrată de către britanicul Christos acâştigat două loturi ale unui contract pus la bătaie de către Ministerul FinanţelorPublice. Este vorba despre un contractprivind portofoliul de proiecte PHARE CES 2005, constând în servicii deconsultanţă pentru afaceri conexe, care a fost atribuit pe două loturi. Primullot, privind “reabilitarea poduri şi tuneluri pe calea ferată” a fost atribuitcătre Pontec SA în consorţiu cu SC Consis Proiect SRL şi Louis Berger SAS şi ascos din bugetul statului suma de 6.890.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 1.309.100 de euro.

Aldoilea lot, care privea “studiul de fezabilitate pentru reabilitarea secţiuniiBucureşti – Adunaţii Copăceni şi variante”, a fost atribuit de cătreautoritatea contractantă către Louis Berger SAS în consorţiu cu Prointec SA, pentru care Ministerul Finanţelora alocat suma de 2.090.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 397.100de euro.

MinisterulTransporturilor, cel mai consiliat

Relaţiade afaceri cu statul român pe care firma Louis Berger o derulează cu statulromân nu se reduce doar al Primăria Capitalei sau Ministerul Finanţelor, eaextinzându-se şi la Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Una dintre cele mai interesanteafaceri încheiate de CNADNR cu această firmă a fost perfectată la data de 8ianuarie 2009, când autoritatea contractantă a atribuit companiei Louis BergerSAS un contract în valoare de 13.237.307 lei, la care se adaugă TVA în valoarede 2.515.088,33 lei, pentru prestarea de servicii de consultanţă (asistenţătehnică, financiară şi juridică) pentru Autostrada Bucureşti – Braşov,tronsonul Ploieşti – Braşov.

Eibine, acest contract nu a fost suficient, întrucât, un an mai târziu, respectivla data de 11 septembrie 2009, CNADNR mai atribuie către Louis Berger uncontract privind încheierea unui act adiţional la contractul din 2008 pentru“consultanţă în vederea elaborării documentaţiei de atribuire şi asistareaautorităţii publice în procesul de atribuire a viitorului/viitoarelor contractede concesiune pentru obiectivul Autostrada Bucureşti - Braşov, tronsonul Ploieşti- Braşov”. Încă o dată, CNADNR a mai băgat mâna în buzunarul bugetului public şia scos suma de 1.269.254 de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 241.158,26lei.

Maideparte, la data de 11 iunie 2008, CNADNR mai încheie un contract tot cu LouisBerger, pentru care a plătit suma de 13.418.257 de lei, la care se adaugă TVA învaloare de 2.549.468,83 lei. De această dată, compania administrată de ChristosConstantinos Germanacos este plătită să ofere servicii de consultanţă (asistenţătehnică, financiară şi juridică) în scopul elaborării documentaţiei deatribuire şi asistarea autorităţii publice în procesul de atribuire aviitorului/viitoarelor contracte de concesiune pentru obiectivul Autostrada deCentură a Municipiului Bucureşti.

LouisBerger a încheiat în mod direct cu Ministerul Transporturilor două contracte deconsultanţă. Primul, perfectat la data de 14 iulie 2008, se referă la serviciide asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilorde navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila. Acest contract are o valoarede 7.692.810,69 lei, la care se adaugă valoarea TVA de 1.461.634,03 lei.Interesant, dar la data de 29 februarie 2009, Administraţia Fluvială a Dunăriide Jos RA Galaţi (instituţie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor)organizează o negociere directă în vederea prelungirii contractului deconsultanţă generală pentru implementarea proiectului “Apărări de maluri peCanalul Sulina şi sistem de măsurători topohidrografice şi semnalizare pe Dunăre”.Contractul, în valoare de 4.125.615 lei, la care se adaugă TVA de 783.866,85lei, a fost atribuit către Louis Berger Group Inc., în calitate de coordonatoral consorţiului, şi TRAPEC SA, în calitate de partener al consorţiului.

Aldoilea contract încheiat direct cu Ministerul Transporturilor a fost perfectatla data de 23 iulie 2009, când autoritatea contractantă a atribuit către DBInternational GmBH Frankfurt şi Louis Berger SAS un contract în valoare de5.693.824 de lei, la care se adaugă TVA de 1.081.826,56 lei pentru “asistenţătehnică pentru supervizarea lucrărilor de reconstrucţie a infrastructuriiferoviare afectate de inundaţii în iulie şi august 2005”.

Apă,canal şi gunoaie

Abilităţilesocietăţii Louis Berger de a oferi consultanţă au fost apreciate şi de alteinstituţii publice locale din România. Astfel, compania administrată debritanicul Christos Constantinos Germanacos a participat, la începutul acestuian, la o licitaţie organizată de către Compania de Utilităţi Publice RA Focşani,care, la data de 14 aprilie 2010, a atribuit către Louis Berger SAS un contractîn valoare de 15.351.370 de lei, la care se adaugă TVA de 2.916.760,3 lei,pentru asistenţă tehnică şi supervizarea contractelor de lucrări pentrureabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare înjudeţul Vrancea,

Tot anulacesta, judeţul Timiş a încheiat cu societatea Louis Berger SAS, la data de 30iulie 2010, un contract în valoare de 4.382.853 de lei, la care se adaugă TVAmajorată de 1.051.884,72 lei, în vederea oferirii de servicii de supervizare alucrărilor de execuţie în cadrul proiectelor sistemului integrat de managemental deşeurilor în judeţul Timiş.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-10-09Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine