2020-07-04 15:48

EXCLUSIV. SRI a scos din buzunar un milion de lei pentru dotarea Brigăzii Antiteroriste

 |  20:06
EXCLUSIV. SRI a scos din buzunar un milion de lei pentru dotarea Brigăzii Antiteroriste

Serviciul Român de Informaţii a achiziţionat materialepirotehnice, muniţie şi instalaţii de comunicaţii în cadrul unui program decercetare, experimentare şi dezvoltare. În acest sens, începând cu mijlocullunii iulie şi până la sfârşitul lunii trecute, Institutul pentru TehnologiiAvansate (ICA), din cadrul Serviciului Român de Informaţii, a atribuit, prinnegociere directă, fără publicarea pe site-ul SEAP a unor anunţuri departicipare, 12 contracte în valoare de peste un milion de lei noi cu TVAinclusă.

Contactat telefonic pentru a face precizări înlegătură cu aceste achiziţii, Marius Bercaru, purtătorul de cuvânt alServiciului Român de Informaţii, a precizat pentru ziarul “Puterea” căprodusele contractate au fost achiziţionate pentru a fi utilizate de cătreBrigada Antiteroristă şi de către Serviciul Pirotehnic din cadrul instituţiei,procedurile de achiziţie fiind organizate de către Institutul pentru TehnologiiAvansate. Toate contractele încheiate în această perioadă au fost făcute prinnegociere directă fără publicarea pe site-ul SEAP a unor anunţuri departicipare. Justificarea acestei variante de atribuire este aceea că “produseleîn cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiude dezvoltare menţionate în directiva relevantă”.

Grenade, echipamente de protecţie şiamestecuri pirotehnice

Astfel, la data de 31 august 2010, Institutulpentru Tehnologii Avansate a încheiat, prin negociere directă, cu societateaSimpex SA un contract în valoare de 98.000 de lei, cu TVA inclusă, pentruachiziţia unui complet de protecţie şi neutralizare. La data de 7 iulie 2010,acelaşi Institut pentru Tehnologii Avansate a mai încheiat cu societateacomercială Omnidata SA, cu sediul în sectorul 5 al Capitalei, un contract învaloare de 140.000 de lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea unei platformemobile.

La data de 21 august 2010, prin negocieredirectă, fără publicarea unui anunţ de participare, Institutul pentruTehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii a atribuit uncontract în valoare de 69.000 de lei cu TVA inclusă Companiei Naţionale ROMARMSA - Filiala SC Uzina Mecanică Mija SA Dâmboviţa. Compania a livrat, în bazaacestui contract, grenade funcţionale în trepte.

La aceeaşi dată, Institutul pentru TehnologiiAvansate a mai încheiat prin negociere directă un nou contract cu societateaStimpex SA, în valoare de 49.000 de lei cu TVA inclusă, pentru achiziţionareaunui complet de decontaminare. În aceeaşi zi, Compania Naţională ROMARM SA -Filiala SC Uzina Mecanică Mija SA, a mai primit un contract, prin negocieredirectă, în valoare de 74.000 de lei cu TVA inclusă pentru servicii“modernizare focos”.

La data de 10 septembrie 2010, Institutulpentru Tehnologii Avansate a atribuit prin negociere directă un contract învaloare de 48.250 lei cu TVA inclusă Companiei Naţionale ROMARM SA – Uzina deProduse Speciale Dragomireşti, pentru furnizarea de amestecuri pirotehnice. Ladata de 20 iulie 2010, instituţia aflată în subordinea Serviciului Român deInformaţii a mai negociat direct cu societatea Stimpex SA, căreia i-a maiatribuit un contract în valoare de 207.000 de lei cu TVA inclusă pentru furnizareade echipamente de neutralizare.

Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu SA alivrat, în baza unui contract atribuit, la data de 9 septembrie 2010, deInstitutul pentru Tehnologii Avansate, prin negociere directă, muniţie demarcare în valoare de 14.880 de lei cu TVA inclusă. Institutul pentruTehnologii Avansate a încheiat, la data de 8 octombrie 2010, inclusiv cuAcademia Tehnică Militară un contract prin negociere directă, în valoare de94.000 de lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea unui studiu de breşe. Mai mult,la data de 3 septembrie 2010, Institutul pentru Tehnologii Avansate a maiatribuit direct un contract în valoare de 24.000 de lei cu TVA inclusă cătreUniversitatea Politehnică, pentru furnizarea unui sistem de emisie-recepţie tv,în valoare de 75.000 de lei cu TVA inclusă, către firma Omnidata SA. În fine,la data de 8 octombrie, Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul SRI a încheiat,tot prin negociere directă, cu Universitatea Bucureşti un contract în valoarede 140.000 de lei cu TVA inclusă pentrufurnizarea unui sistem de analiza.

Clienţi ai SRI, clienţi şi ai altor structuride ordine şi siguranţă

Doi dintre clienţii agreaţi de Institutul pentru Tehnologii Avansate au ovastă experienţă în ceea ce priveşte contractele încheiate cu structuri deordine şi siguranţă. Spre exemplu, compania Stimpex SA este implicată într-oserie de programe ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care vizează creşterea gradului de protecţiebalistică şi chimică a trupelor şi vehiculelor aparţinând acestor structuri.Firma fabrică veste antiglonţ, căşti, scuturi ceramice şi costume de protecţiechimică. În ultimii ani, Stimpex SA a încheiat contracte similare cu MinisterulApărării Naţionale - diverse unităţi militare, Poliţia Comunitară,Universitatea Piteşti, Ministerul Finanţelor Publice şi Serviciul Român deInformaţii.

În ceea ce priveşte societatea Omnidata SA, aceasta are încheiate doarpatru contracte cu instituţii publice, şi toate cu Institutul pentru TehnologiiAvansate din cadrul Serviciului Român de Informaţii.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638949-04-08

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. SRI a scos din buzunar un milion de lei pentru dotarea Brigăzii Antiteroriste
zoom




Parerea ta...

Doresc sa comentez



PUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE





PUBLICITATE


Autocar



Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz